Zaplněný sál na Skalce byl svědkem slavnostního předání maturitních vysvědčení
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se u příležitosti předávání maturitních vysvědčení zaplnil sál českotřebovské VOŠ a SŠT absolventy školy, jejich rodiči a pedagogy. Slavnostní ráz ceremoniálu umocnila přítomnost Ing. Jaromíry Žáčkové, místostarostky města a zástupců firem Rieter, AVX, CZ LOKO a Elektrizace železnic.
K absolventům nejdříve promluvil ředitel školy Mgr. Jan Kovář, Ing. Žáčková a pak už jednotliví třídní učitelé předávali svým žákům zasloužené maturitní vysvědčení a několika slovy se s třídami rozloučili. Vystoupili také zástupci tříd, kteří svým třídním učitelům i ostatním pedagogům vyslovili poděkování.
Jak řekla M. Peterková v průvodním slovu – každý prožíval toto shromáždění po svém. Absolventi byli šťastní, že mají zkoušky za sebou, rodiče byli pyšní, že jejich děti úspěšně zvládly první zkoušku dospělosti a učitelé byli spokojeni s výsledky své práce, protože žáky ke zkouškám dobře připravili. Společně všichni sdíleli pocit štěstí a radosti z úspěchu.
Přání všeho nejlepšího do dalšího života ukončilo toto slavnostní setkání a šťastní absolventi s maturitním vysvědčením v ruce opouštěli školní budovu.
Ještě jednou všem blahopřejeme.  Mgr. Jan Kovář  ředitel školy