I. závěrečný koncert ZUŠ v Malé scéně                                 

Středeční podvečer  6. června  2018 v Malé scéně patřil českotřebovské základní umělecké škole. Konal se zde první ze série jedenácti červnových koncertů školy, na kterém vystoupilo 12 sólistů a souborů školy. Na úvod proběhlo odměňování úspěšných žáků školy, těch, kteří uspěli na soutěžích základních uměleckých škol v okresním a krajském kole, Adam Janíček pak byl odměněn za úspěchy při reprezentaci školy a města na dvou mezinárodních soutěžích mladých houslistů v Praze a v Ústí nad Orlicí. Odměny byly letos speciální - perníkové. Z pravého Pardubického perníku byly na speciální objednávku školy připraveny perníkové housle, flétny nebo také klavíry či jiné nástroje.  Závěrečný koncert navazoval na dva absolventské koncerty, které se konaly v posledních dvou dnech měsíce května. Mezi oceněnými  na koncertě  byl i mimořádně nadaný klarinetista, absolvent 4. ročníku II. cyklu školy Antonín Hevera, který nemohl vystoupit ani na jednom z absolventských koncertů. Za vynikající prospěch a absolvování školy v plném rozsahu (7 + 4 roky)  obdržel  od svého učitele Mgr. Milana Špičáka ocenění a diplom absolventa.

Antonín Hevera pak v programu koncertu přednesl tři zajímavé skladby různého zaměření a dokázal, že může být spolehlivým a žádaným klarinetistou v jakémkoliv orchestru a neměl by odmítat ani sólová vystoupení. Dovedu si ho představit u jako sólistu vystupujícího např. s komorním orchestrem bývalých žáků školy.

Jako první koncertní vystoupení se předvedl se dvěma skladbami soubor vedený Andreou Markovou, složený z dobrovolníků zájmového kroužku žáků hudební nauky 1. - 7. ročníku. Na vystoupení se připravoval od jarních měsíců ve svém volnu mimo předměty hudební nauky. Pro paní učitelku Andreu Markovou to byla další práce navíc, ale dokázala skloubit zájmy přihlášených, vybrat zajímavé skladby a vytvořit pestré nástrojové obsazení.

Výkony všech vystupujících byly vskutku koncertní, publikum je ocenilo vždy pořádným potleskem. Cyklus koncertů bude pokračovat již 7. června v 17 hodin  v rotundě sv. Kateřiny. Druhý závěrečný koncert  se koná pak v úterý 12. června ve velkém sále Kulturního centra což napovídá, že budou vystupovat také  větší školní soubory. (mm)