Zahrádky na Jelenici v proměnách času                              

Jelenice 1
Kolem roku 1913,  jak je ostatně zachyceno na dochovaných historických  pohlednicích, bylo dobře vidět při pohledu  z Jelenice, přes její osázené svahy, kde jsou dnešní zahrádky na budovu bývalého a dnes již neexistujícího pivovaru. Naproti němu se nacházel Kapounův rybníček, náležející k někdejší Kapounově slévárně kovů čp. 642 v Litomyšlské ulici.  Nad Kapounovým rybníkem býval druhý  rybníček, podle svého protáhlého tvaru zv. „Dlouhaťák“. Dnes je na místě obou rybníčků budova mateřské školy. Vedle Kapounovy slévárny stával obytný dům  čp. 643 s nouzovými byty, náležející zednickému mistru Josefu Wulcovi. Objektu se říkalo „Wulcovna“.
 
Jelenice 2
Dolní cesta, vedoucí zahrádkami od Rybičkovy ulice na Jelenici sloužila po mnoho let návštěvníkům městského koupaliště. Byla jeho  nejkratší spojnicí s městem.  Na snímku ze 40. let 20. století jsou zachycena děvčata, jdoucí z koupaliště. Vlevo jde Marie Kratochvílová, později provdaná Pospíšilová, dámská krejčová a majitelka módního salónu v Chorinově ulici. Po svatbě žila v domku čp. 445 v Podbranské ulici. Skupina chlapců v pozadí zvědavě hledí na fotografa.
 
Jelenice 3
Betonové nádrže na vodu  u dolní cesty zahrádkami přežily dodnes. Vybudovány byly tak, aby byly napájeny vodou, tekoucí ze „studánky“,  nacházející se v areálu bývalého koupaliště, v dnes již neexistujícím lesním porostu u zadních schodů. Nádrže zde byly instalovány čtyři, pátá byla umístěna o něco výše, u horní cesty zahrádkami, pod Bittlovou chatou. Zde bylo umístěno čerpadlo a dva ze členů zdejšího spolku, cukrář Oldřich Bittl a dlouholetý kronikář zahrádkářů, Václav Kocourek, čerpali vodu z jedné z dolních  nádrží.
 
Jelenice 4
Spolková chata zahrádkářů byla vystavěna v roce 1932.  Během let došla dalším rozšířením. V roce 1966 byla zvětšena přístavbou,  k níž později přibyla také moštárna. Chata v minulosti bývala centrem dění tzv. Vycházek do sadu pod Jelenicí. V chatě vznikla spolková místnost, v níž se konají členské schůze. Je zde také umístěna spolková knihovna s odbornými časopisy.
 
Jelenice 5
Podobu spolkové chaty, již s přístavbou  zachytil na své kresbě v roce  1970 a zahrádkářům věnoval českotřebovský občan Josef Špelda, který byl švagrem místního rodáka a člena zahrádkářského spolku, ing. Eduarda Stříbrného. Josef Špelda byl původně zaměstnancem, poté společníkem místních dřevařských firem. Spolu s rodinou obýval   rodinnou vilu čp. 1572 na Trávníku, kde později vznikly městské jesle. Josef Špelda, rodák z Červeného Kostelce krásně maloval. Vlastními zarámovanými  kresbami, zachycujícími  motivy ze svého rodiště, míval vyzdobenou také vstupní chodbu domu čp. 1813 na sídlišti Křib, kde po řadu let žil. Po jeho odchodu vzaly kresby pravděpodobně za své.
 
Jelenice 6
Původní dřevěný kuželník v zahrádkách  na Jelenici je zachycen na fotografii, pocházející z roku 1932. Kuželník s hliněnou dráhou byl během let nahrazen novou stavbou, již s betonovým základem a s betonovou dráhou. V jeho sousedství se nacházelo místo konání oblíbených vycházek a při nich býval také využíván. Kuželník byl zbořen kolem roku 2000. Dráhu kuželníku zde, jako pozůstatek jeho zašlé slávy, nalezneme dodnes, v sousedství Žemličkovy chaty.
 
Jelenice 7
Na fotografii vidíme jednu z původních chat na  Jelenici. Chatu postavil ve 20. letech 20. století nad dnešní spolkovou chatou, pan Stanislav Holec, vášnivý kuželkář. Ten byl také tím, kdo v jejím těsném sousedství nechal postavit zmíněný kuželník. Kuželník  byl před svou demolicí, kdy již nesloužil svému účelu, využíván jako sklad prken a lepenky. Dnes tato chata, která od dob vzniku prošla rekonstrukcí je známá pod názvem Žemličkova chata.          
 Martin Šebela