DDM hraje divadlo: proč má Třebová ve znaku kohouta

Není to letos poprvé, vždy na konci jarní sezóny vrcholí také celoroční zájmová činnost  v Domě dětí a mládeže Kamarád. Dramatický soubor DDM Knoflíček uvedl letos pohádkový příběh "Pověst o vzniku znaku města Česká Třebová. Hlavní zásluhu na výběru tématu, na přípravě scénáře, choreografie, kulis, kostýmů, hudebního doprovodu  a vůbec i režii celého představení mají Mgr. Petra Štanclová a Mgr. Jana Endyšová, DiS (nakonec jako i v předchozích letech).  V České Třebové notoricky známý příběh se podařilo  zajímavě zdramatizovat a předvést školní mládeži a také veřejnosti navíc také s vědomostní soutěží pojatou opět vtipným a zajímavým způsobem. Velký podíl na úspěchu mají také vypravěči a moderátoři Tereza Andělová a Dominik Štancl.  Snad nejdůležitější roli celého příběhu, tedy roli městského písaře převzal Matouš jelínek, jeho bženou v pohádkovém příběhu byla Romana Hylenová. příběh má také roli rychtáře (Filip Neugebauer) a kata (Jan Rula). protože Česká Třebová má ve svém znaku Kohouta (s lidskou hlavou) , tak kohout nesměl chybět ani v předvedené hramatizaci, ve které roli kohouta převzal Roman Peknik (další kohout v městském znaku pak zdobil scénu). V dalších rolích se představili Ondřej Voleský, Tereza Endyšová, Alexandra Škopová, Kristýna Špánková, Anička Hrušková a Zuzka Vítková. Představení pro veřejnost se vydařilo, hrálo se v Malé scéně 12. června  podvečer.

Pochvala na závěr. Představení se skutečně vydařilo, mělo tako velký ohlas mezi rodiči i školní mládeží, líbilo se také zvolené českotřebovské téma. Zpracování tématu, scéna i celkové pojetí bylo skutečně na úrovni.  (mm)