Putování za studánkami ve Vlčkově                                    
V sobotu 2. 6. 2018 se konaly tradiční hudební slavnosti „Putování za studánkami“, které se ve Vlčkově konají  už od roku 1983. Hudební skladatel Bohuslav Martinů složil v roce 1955 kantátu na slova básníka Miloslava Bureše „Otvírání studánek“. Námětem je lidový zvyk čistění studánek zde ve Vlčkově (někdy je tento zvyk nesprávně přisuzován na Vysočinu). Tento zvyk popsal básníkovi zdejší učitel Josef Karel. Každoročně po provedení kantáty putují desítky lidí do romantického lesního údolí Vlčkovského potoka až k lesním studánkám. Letos byla tři zastavení, na  kterých zazpíval  lidové písně Sbor paní a dívek z Litomyšle se sbormistryní Petrou Kubátovou Šiškovou. 
Při slavnostním koncertu, kde na programu byl Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Johannes Brahms a Dmitrij Šostakovič, účinkovali Dámský sbor Continue z Pardubic a sólisté: soprán - Hana Medková, alt -  Markéta Štefaníková, baryton -  Leoš Krejčí, recitace - Stanislav Předota, housle – Lukáš Novotný, Alžběta Čepická, viola - Leoš Čepický, klavír - Vilém Valkoun, dirigent – Lucie Gregorovič Fárová, průvodní slovo - Dagmar Burdová.
Vycházky ke studánkám se zúčastnila manželka zakladatele této tradice (českotřebovského rodáka) pana Dr. Kapusty.
Ve volnějším žánru se pokračovalo s triem Veroniky a Vaška Řihákových a s Kapelou místních hudebníků Sousedi až do večera, kdy byl nachystán táborák.
Škoda, že z České Třebové jsem zahlédl jen velmi málo návštěvníků. Příští rok bude 35. ročník, tak se přijeďte podívat.
Text a foto:  Václav Polák