Českotřebovský deník 191/2018 (1/7) 
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V ŘETOVÉ

Naše obec Řetová se počínaje dnem 19. 6. 2018 připojila k obcím, se skvělým zázemím pro sporty. V tento den proběhlo otevření nového víceúčelového hřiště, které bylo otevřeno tak, aby mohlo sloužit dětem již v čase prázdnin. Bude přístupné všem, kteří o to mají zájem, pouze ve 21 hodin bude uzavíráno. V měsíci srpnu ještě bude dovybaveno víceúčelovou chatkou – prodejním stánkem, který koupí TJ Sokol Řetová, jehož oddíly zde budou moci samozřejmě i trénovat. Zde bude i umístěno vybavení pro hřiště, především sítě a sloupy. Nové osvětlení hřiště i přilehlé plochy pro venkovní akce umožní i hru ve večerních hodinách. Jako sociální zařízení při trénincích a sportovních akcích bude sloužit WC v přilehlé tělocvičně. Součástí hřiště je i cvičná tenisová  stěna, která je volně přístupná všem.
Doufáme, že hřiště ocení v podzimních a zimních měsících i oddíl fotbalu pro tréninky dětí, žáků i mužů, v době kdy travnaté hřiště je nezpůsobilé pro tréninky. Na hřišti jsou dvě volejbalová hřiště, tenisové hřiště a branky na florbal, malý fotbal nebo hokejbal. Povrch hřiště je vhodný i pro bruslení na in-line bruslích. Zlepšen byl i povrch před hřištěm, kde se nadále budou odehrávat obecní akce a pevně věřím, že už nebude tak bahnitý. Hřiště bylo postaveno za přispění Ministerstva pro místní rozvoj z Programu podpory rozvoje regionů, které přiznalo obci dotaci 2 960 925,- Kč. Podíl obce nebyl malý, i s vybudováním osvětlení hřiště a zpevněné plochy před hřištěm, které nebylo součástí žádosti, bude téměř dva miliony. Zastupitelé obce pevně věří, že hřiště bude sloužit všem ještě dlouhá léta. To jestli bude otevřeno pro všechny volně, závisí na tom, jak se budou uživatelé k němu chovat, proto prosím rodiče, aby takto působili i na své děti. Na hřiště je zakázáno nosit nápoje ve skleněných obalech z důvodu bezpečnosti. Slavnostní otevření multifunkčního hřiště u tělocvičny bylo spojeno s ukončením školního roku a přátelským setkáním dětí i dospělých, rozloučením s páťáky a krátkým vystoupením předškoláků. Nechybělo ani občerstvení pro všechny, kteří s námi přišli otevřít vybudované hřiště. Děti si mohli zaskákat zdarma na skákacím hradu, projet se kočárem po obci nebo zasportovat na hřišti.
Hana Šafářová  Zpravodaj obcí Přívrat, Řetová a Řetůvka č.2/2018 Foto Miloslav Renčín.
 
Z partnerského města Svit

Posledný júnový víkend patril aj tento rok oslavám Dní mesta Svit. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími akciami počas uplynulého týždňa. Dôležitým bodom programu bolo piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Za účasti hostí, zástupcov a obyvateľov si tento rok prevzal Cenu mesta Svit za inovatívny rozvoj mesta vo funkcii primátora, ako aj pri príležitosti významného životného jubilea PaedDr. Rudolf Abrahám. Primátor tiež slávnostne udelil čestné občianstvo, schválené poslancami mestského zastupiteľstva, Adamovi Ramsovi, primátorovi poľského partnerského mesta Knurów za zásluhu na rozvoji družobnej spolupráce. V slávnostnom programe, ktorý sprevádzal piatkové odovzdávanie cien, účinkoval slovenský operný spevák Martin Babjak. Prítomných celým večerom sprevádzal slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Z webu www.svit.sk vybral Milan Mikolecký. Chtěl bych přitom s obdivem poukázat nejen na rychlost zpracování na web, ale také bohatost prezentace, která Dny města Svitu doprovází, v tomto směru máme u nás opravdu co dohánět.Na slovenském webu byly  do 48 hodin po akci k dispozici desítky fotografií, ze kterých jsme mohli také vystopovat i účast českotřebovské delegace na oslavách ve Svitu. Na českotřebovském městském webu se pak objevila jen stručná zpráva 6 dnů po Slavnostním večeru udílení cen města a to bez jediné zveřejněné fotografie oceněných osobností. Jako kdybychom dělali některé věci jen tak napůl... .  Více v samostatném článku ZDE

 
POMNÍK PADLÝM V ŘETOVÉ REKONTRUOVÁN

V tomto roce se podařilo obci Řetová opravit Pomník padlým před tamní prodejnou Konzumu. Žádost o dotaci byla podaná již v roce 2016 na Ministerstvo obrany České republiky spolu s projektem na jeho rekonstrukci.  Rekonstrukci provedla  firma Artegram s.r.o. Lužany, která již dříve v Řetové  rekonstruovala dva křížky. Celkové náklady na rekonstrukci byly 99 704,- Kč, z čehož bude dotace z Ministerstva obrany činit 78 000,- Kč. Obnova byla ukončena před květnovými svátky, a tak slavnostní kladení věnců proběhlo v pátek 4. 5. 2018 u opraveného pomníku. Podle Hany Šafářové
 
Po odchodu Tomáše Julínka se nový "ředitel nemocnic" do funkce nechystá

Zatím je vše ve stavu, že každá z nemocnic ve východní části Pardubického kraje má svého ředitele, terminologicky ovšem vlastně náměstka, a do funkce společného ředitele se zatím nikdo nechystá. Vedením orlickouústecké nemocnice byl pověřen RNDr. Karel Kohoutek primář OKBD.
 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ - Využíváte novinku?

Od 1. června 2018 je v systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné, nová dávka. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).
Dávku je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních dnů a výše dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař.
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá účast na pojištění.
Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.
V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám nová úprava v zákoníku práce garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.
Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní volno na tuto péči automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli vážným provozním důvodům. V takovém případě vám je musí písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen volno poskytnout.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když současně poskytujete péči více osobám.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
 
Graduál a model města z 16. století v Litomyšlském muzeu

Litomyšlské muzeum plánuje dvě zajímavé novinky. „V naší stálé expozici máme vystavený nejvzácnější sbírkový předmět našeho muzea - graduál literátského sboru z roku 1563, který má několikamilionovou hodnotu. Je sice v ochranné vitríně, ale rozhodně nemůžeme jeho originál vystavovat delší dobu, proto usilujeme o výrobu jeho repliky. Dále bychom chtěli nechat zhotovit interaktivní model města Litomyšl z 16. století, z doby jeho největší slávy,“ vysvětluje ředitel muzea René Klimeš. „Není to levná záležitost, ale rozhodně budeme na oba projekty hledat finanční zdroje ve spolupráci s dalšími partnery a věřím, že budeme úspěšní,“ konstatuje Línek.
Graduál je v podstatě zpěvník. Pořídila ho organizace měšťanů, která se věnovala sborovému náboženskému zpěvu při bohoslužbách. V Litomyšli to byl kališnický sbor. Když při velkém požáru v roce 1560 zpěvné knihy shořely, nechali měšťané u předních mistrů v Praze objednat nový reprezentativní graduál. Kniha vážící 36 kilogramů je svázána v dubových deskách potažených kůží s kováním a obsahuje dnes 520 pergamenových listů (z původních cca 574). Noty a texty písní jsou doprovázeny nádhernými miniaturními malbami, jejichž kvalita řadí litomyšlský graduál k předním dílům svého druhu.
 
V sokolském sletovém  průvodu šel i hejtman Martin Netolický