Českotřebovský deník 194/2018 (4/7)  
Setkání při příležitosti výročí 603 roků od upálení mistra Jana Husa

Setkání se uskuteční v tradičním termínu, tedy dne 6. července 2018 od 10:00 hodin v českotřebovském městském parku Javorka u pamětní desky mistra Jana Husa.
Z životopisu  Mistra Jana Husa
Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde pouze o legendy. Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze.Jako učitel používal v psaném projevu hlavně latinu.
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.
Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.  Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. V roce 1408 se ale arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával Vikléfa a přikázal všem odevzdal jeho spisy. Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Pražský arcibiskup dal v roce 1410 spálit Vikléfovy spisy jako kacířské a na Husa uvalit kletbu.
Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papežův příkaz vážně, odvolával se na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj skončila. Hus raději opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce 1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla. 
Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat žádnému soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství. Nebezpečí ale přišlo od koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici.
Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství, před církevním koncilem.Žádal jeho podřízení se autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na půdu církve, podléhal církevnímu právu a podle něj už byl předem odsouzen. V Kostnici byl zatčen a uvězněn.
Hus věděl, že jako kněz- kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud se omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku, Hus neustoupil ze svých názorů a byl 6. července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice a to na místě, kam se zahrabávali koně. Kati Husův popel vyhrabali a hodili ho do Rýna, aby z Husa, jako z kacíře, nic nezůstalo aby jeho příznivci nemohli uctívat jeho ostatky. Hus ale dobře věděl, že jeho smrt bude mít v Čechách obrovský ohlas.
 

KULTURNÍ  LÉTO V JAVORCE

Pořádá Kulturní centrum ve spolupráci s Rodinným centrem ROSA Česká Třebová
 
Středa 4. 7. v 17.30 hodin Divadlo U staré herečky: TYGR BÁBOVEK - pohádka
Čtvrtek  5. 7. v 19.00 hod.  INTERSTATE 60 – rock, bigbeat
Pátek  6. 7. ve 21.30 hodin  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁvečerní promítání
Středa 11. 7. v 17.30 hodin
Jan Bílek: STARÉ POHÁDKY ČESKÉ, aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval – pohádka
Čtvrtek 12. 7. v 19.00 hodin  PETR MATYÁŠ CIBULKA BAND – folk - pop                       
Pátek 13. 7. ve 21.30 hodin  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI  –  večerní promítání
Středa 18. 7. v 17.30 hodin  Divadlo Harmonika: TŘI POHÁDKY O HONZOVI - pohádka
Čtvrtek 19. 7.  v 19.00 hodin  DO VĚTRU – world music-funk
Pátek 20. 7. ve 21.30 hodin  PO STRNIŠTI BOS -  večerní promítání
Sobota 21. 7. od 16.00 hodin  JAZZROCK FEST – fotbalový stadion Pod Jelenicí
Středa 25. 7. v 17.30 hodin Divadlo Toy machine: KRÁL KAREL - pohádka
Čtvrtek 26. 7. v 19.00 hodin  MALÝ TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ
Pátek 27. 7. ve 21.30 hodin  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA – večerní promítání


Naučte se bránit v každém věku

Přijďte mezi nás - Nábory na všechny naše lokality startují opět v září 2018.  Každý první trénink Zdarma a Nezávazně.

Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí zabývající se trénováním a propagací Izraelských bojových umění a reálné sebeobrany Krav Maga -Kapap v ČR a SR. Vlastníme oficiální licenci v České Republice od Grand Master Moshe Galisko, která nás zařadila do sítě světových škol IKA Izrael. Všichni hlavní instruktoři jsou mezinárodně certifikováni nejvyšším představitelem Grand Mastrem Moshem Galiskem – Izrael. Hlavní Instruktoři vlastní černý pás CQC & DEFENSE SHOOTING systém od Andreye Čečulina Rusko. Všichni trenéři jsou vlastníky Akreditace v rámci Ministerstva školství. č.j.122/2013-50 Instruktor Sebeobrany a Bojových sportů. Pravidelné tréningy v lokalitách Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Kunčina, Olomouc a Púchov SK. Pravidelné tréninky sebeobrany, specializované semináře a tréninky Grapplingu, soustředění, ženská sebeobrana, dětská sebeobrana, profesní sebeobrana, zprostředkování zbrojního průkazu, výuka ESP – teleskopický obušek. Trénujeme děti od 4 let až po dospělé 100 let. Naučte se bránit v jakémkoli věku – jednoduchými a osvědčenými technikami. Staňte se členy rodiny Bohemie. Více na www.kravmaga-kapapbohemia.cz nebo Jan Kubín 724015671 jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz   Letní kemp sebeobrany - čtěte ZDE


Silnice v centru Hlinska bude na tři dny uzavřená kvůli opravě povrchu

Od úterý 10. července do čtvrtka 12. července bude úplně uzavřena silnice I/34 v zastavěné obci Hlinsko v úseku od nároží Městského úřadu Hlinsko u Poděbradova náměstí k mostu přes řeku Chrudimku. Důvodem jsou práce na silnici, konkrétně oprava živičného krytu v rámci stavby „I/34 Chlum – Hlinsko. Prostorové parametry tohoto úseku silnice neumožňují v době realizace stavby průjezd vozidel po stavbě. Ta budou vedena objízdnými trasami.
 
Objízdné trasy:
a)         Tranzitní vozidla včetně dálkových autobusů, které neobsluhují zastávky Benátky, Studnice, Hlinsko,,Chlum, Hlinsko,,Tylovo náměstí (vozidla jedoucí od Poličky a od Svratky):
V Hlinsku tato vozidla odbočí na světelné křižovatce na silnici II/343 a pojedou přes místní část Rváčov u Hlinska do Trhové Kamenice. V Trhové Kamenici vozidla odbočí vlevo na silnici I/37 a po ní budou pokračovat až do Ždírce nad Doubravou, kde se napojí na silnici I/34. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objížďky je cca 18 km.
 
b)         Vozidla dopravní obsluhy, místní provoz a linkové autobusy (které obsluhují zastávky Benátky, Studnice, Hlinsko,,Chlum, Hlinsko,,Tylovo náměstí) použijí sítě místních komunikací takto:
– ulice Vinohradská, Rokycanova, Husova a Jungmannova jako spojnici mezi silnicí I/34 (Havlíčkova ul.) a II/343 (ul. Karla Lidického, ul. Wilsonova), obousměrně. Délka objížďky je cca 1,070 km.
Uzavírka silnice a objízdné trasy budou označeny přechodným dopravním značením.
IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba) pro výkon svých povinností použije objízdnou trasu jako ostatní vozidla dopravní obsluhy (viz ad b).
 
Uzavírka bude mít vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy:
Uzavírkou bude dotčena autobusová linka č. 620757 a č. 620758 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.), a linka č. 700938 (dopravce ČSAD Ústí n. Orlicí, a.s.).
Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Hlinsko,Tylovo nám., bude dočasně zrušena. Náhradní  zastávka bude Hlinsko,,nádr.
 
Objízdná trasa pro autobusy:
Od Poličky:  sil. I/34 ul. Adámkova třída - sil. II/343 ul. Wilsonova a ul. Karla Lidického – MK ul. Jungmannova – MK ul. Husova – MK ul. Rokycanova – MK ul. Vinohradská – sil. I/34 a dále dle trasy v jízdním řádu.
Od autobusového nádraží: MK ul. Wilsonova - sil. II/343 ul. Karla Lidického – MK ul. Jungmannova – MK ul. Husova – MK ul. Rokycanova – MK ul. Vinohradská – sil. I/34 a dále dle trasy v jízdním řádu. Objízdná trasa je obousměrná.

Prodám zděnou garáž v OV ve středu města Česká Třebová. Přímý majitel - SMS.: 776 639 000 - RK nevolat.                

Festivalové léto ve východních Čechách

LétoFest Pardubice  13.-14. 7. vstupné: od 900 Kč
Obscene Extreme  18.-22. 7. vstupné: 2 000 Kč
České hrady.cz  20.-21. 7. vstupné od 880 Kč
Legends Rock Fest   20.-21. 7. vstupné: 599 Kč
Agressive Music Fest    20.-21. 7. vstupné: 575 Kč
Air Festival   27.-28. 7. vstupné: od 1 090 Kč 
Country fest. Pecka   27.-28. 7. vstupné: 499 Kč 
Brutal Assault   8.-11. 8. vstupné: 2 300 Kč 
Hip Hop Kemp   23.-25. 8. vstupné: 2 000 Kč
Prázdninová zašívárna v DDM

V prostorách DDM Kamarád bude probíhat kurz šití– Kabelka a ještě něco navíc po dobu tří odpoledních setkání a to ve dnech 10.7. – 12.7.2018 nebo 24.7. – 26.7.2018 a to vždy od 15:30 do 19:00 hodin. Cena kurzu je 450,-Kč za 3 setkání. V ceně je zahrnutý pronájem místnosti, lektorné, a malé občerstvení. Potřebné pomůcky: seřízený šicí stroj (2 stroje možné zapůjčit na DDM – nutno nahlásit), běžné šicí potřeby, ostré nůžky, poznámkový blok, psací potřeby, řezací podložka, pravítko, řezák (vše 1x k dispozici na DDM, proto pokud nemáte, není nutné ji mít – zvládneme s jednou), přezůvky, brýle – pokud nosíte. Veškeré další informace a přihlášení na email: poukova.lada@seznam.cz (popř. pište SMS na tel. 725 266 029) do 15.července 2018.
  •