Českotřebovský deník 196/2018 (6/7) 
Setkání u památníku M. J. Husa

Představitelé města Česká Třebová spolu s Církví československou husitskou udržují již řadu let tradici  setkání u památníku M.J. Husa v Javorce vždy ve výroční den jeho tragické smrti. Každý rok tedy dne 6. července se zde koná setkání, na kterém si jeho účastníci připomínají odkaz M.J. Husa a sílu jeho myšlenek, která na jedné straně vzbudila v Římskokatolické církvi v jeho době takovou silnou reakci. Jako neposlušného katolíka, jehož názory hlásané na veřejnosti měly velký ohlas vedly k jeho označení za kacíře a protože je neodvolal, tak skončil jako mučedník na hranici. Ti co M.J.Husa takto fyzicky zlikvidovali ovšem nečekali, že jeho učení bude mít takový dopad na veřejné mínění v tehdy zaostalých Čechách a tím i na dějiny, jak se v dalších letech stalo.
Česká Třebová dokázala během I. světové války, v době bídy a nedostatku, zajistit k uctění památky M.J. Husa tolik prostředků, aby postavila v městském sadu Javorka důstojný památník s bronzovým reliéfem  M .J. Husa od akademického sochař Josefa Kvasničky, tehdy profesora na českotřebovské reálce. Bylo to v době, kdy Husovy myšlenky po 500. výročí jeho upálení  v našem národu naplno ožily. Česká Třebová se tak jako ne zase tolik měst může chlubit důstojným Husovým památníkem.
Na setkání 6.7. 2018 hovořila ředitelka městského muzea především o  autorovi Husova reliéfu  akademickém sochaři Josefu Kvasničkovi a zmínila i další osud tohoto památníku, který prošel velkou zkouškou 89 let po jeho vztyčení v Javorce díky vandalismu, který dříve v této pro národ tak významné věci nebyl ani myslitelný. Tak daleko dnes sahá povědomí sběračů kovů (a také těch, kteří kovy vykupují), v době, kdy každý občan má alespoň základní vzdělání. Památník se díky uměleckému kováři Františku Bečkovi, Okrašlovacímu spolku a také Nadaci Občanského fóra podařilo do roka obnovit (o celé té anabázi píšeme ZDE) a 6. listopadu 2006 znovu odhalit, předat českotřebovské veřejnosti. Sám autor obnoveného památníku František Bečka, čestně letos dekorován Cenou města Česká Třebová za přínos umělecké výzdobě města byl na setkání u památníku M.J. Husa letos přítomen.Nyní památník tvoří 2 cm tlustá a 130 kg těžká deska z ocelolitiny s bronzovou či měděnou patinou.
V dalším projevu pak vystoupila také farářka Církve československé husitské v České Třebové Eva Kukuczková, která se zaměřila především na rozbor Husových myšlenek myšlenek a na odkaz Mistra Jana Husa pro dnešek.  (MM)

Nový plot u rotundy je hotový

Myslím, že nově instalovaný dřevěný plot oddělující pozemek města, t.j. starý hřbitov a pozemek v majetku  Římskokatolické farnosti u domu čp. 254 snese srovnání s tím plotem původním, který zde býval,  a že je mu tedy těžké cokoliv vytknout. 
Pokročilo se také na přestavbě čp. 254, připravuje se nová fasáda. Věřme, že bude co možná nenápadná, t.j.  bez barevných ploch, jak bylo uvedeno  v jednom z publikovaných původních plánů. Především jde o ty nešťastné lodžie.
Stavba, byť s problematickou  historií, bude pro všechny nejlepší dokončená a také upravená. Také samotný areál rotundy sv. Kateřiny, t.j. starý hřbitov by měl projít obměnou. Měl by zůstat veřejným městským prostorem, ovšem upraveným tak, jak si nejstarší nemovitá památka východních Čech zasluhuje, s upravenými cestami, lavičkami a orientačním a informačním systémem pro návštěvníky. Zdá se mi, že se to zbytečně odkládá, jako by na tomto prostoru tak moc nezáleželo. Nemělo by se však zapomenout na podmínky ve stavebním povolení, které byly investorem akceptovány. Na uvedených snímcích můžeme porovnat současný stav, tedy nový plot se stavem původním, na který jsme byli léta zvyklí.  Zdá se mi že to je lepší řešení než plánovaný cortenový plech s potiskem. (MM, foto VV)

INTERSTATE 60

První letní koncert v Javorce - čtvrtek 5. července od 19 hodin se vydařil. Javorka byla plná hudby  a to poměrně hlasité, optimální poslech podle mých představ byl tak na terase javorecké restaurace. A protože zde je blízko k občerstvení, tak to je skutečně dobrá pozice. Po horkém dni přišlo občerstvení, ale i hudební vystoupení rozhodně vhod.
Od tohoto týdne se kulturní akce českotřebovského kulturního centra přestěhovaly k hudebnímu pavilonu do Javorky, který se stane třikrát v týdnu pravidelně dějištěm pro středeční podvečerní pohádky, čtvrteční koncerty i páteční filmové projekce. Akcí se zde uskuteční během léta skutečně hodně. Předpokládal jsem, že  v letošním roce už přijde údržba pavilonu na řadu, aby se alespoň přemalovala a vyčistila posprejovaná vnitřní fasáda jeviště hudebního pavilonu. Jde vlastně o jeviště, na které zveme kapely a další umělce, abychom se současně dívali na umělecké výtvory, které jsou na stěnách pavilonu a s uměním nemají nic společného. A to (také zde) budeme slavit 740 let od  nejstarší zmínky o našem městě. Nezapomeňme si na takovou událost pozvat např. zástupce našich družebních měst. Aby viděli, jak si dokážeme "vyzdobit" náš hudební pavilon, jak je omšelý a zašpiněný. Přitom oprava by nebyla složitá ani drahá. A hlavně to je (již několik let) zapotřebí. Je to náš městský majetek a měli bychom se o něho lépe starat.  (mm)

Úmrtí

Ing. Jana Matějková, 50 let Česká Třebová, Sadová 1732
Anna Pištorová, 84 let, Česká Třebová, Bezděkov 918
Anna Hainzová, 91 let, Dlouhá Třebová
Jaroslav Pirkl, 90 let, Česká Třebová Pazouška 147  Čest jejich památce!