Českotřebovský deník 196/2018 (5/7)  
Sousedé u hlavní silnice si chválí tichý asfalt: "Jen aby to dlouho vydrželo"

Nyní je již první část díla na úseku světelná křižovatka - Tesco průjezdná oběma směry bez omezení, dnes ve sváteční čtvrtek 5. července  zajistila firma  lajnování a silnice je  opravdu jako nová.  Zvlášť obdivována je technologie usazování vík kanálů, které vypadá velmi důkladně. Také automobilisté si nový povrch chválí. Stačí vyjet  na starý asfalt v Riegrově ulici a slyšíte ihned ten velký rozdíl. Na druhou stranu je nutné říci, že si Třebováci takový povrch velmi zasloužili dlouhými léty čekání, při každém průjezdu naloženého kamionu poskakovaly skleničky v kredenci. Na  tichý průjezd vozidel se ještě nyní těší sousedí na Parníku. 
Ve čtyřech červencových etapách dostane nový tichý povrch silnice I/124 od Tesca až po most přes Třebovku u prodejny automobilů na Lhotce.  Podobnou úpravu má dostat ještě další úsek hlavní silnice Riegrova a Moravská ulice. Pokud možno co nejdříve.  Harmonogram úprav dalšího úseku na Parníku najdete ZDE.  Společnost Chládek a Tintěra pracuje jak nejrychleji může, tedy také nyní o svátcích, podobně se velmi zlepšila práce formy Sovis, Hradec Králové, která nyní řeší chodníky na Lhotce od prodejny automobilů až po prodejnu nářadí a techniky Hecht. Od odbočky k tzv. Betlému vzniká zcela nový chodník. 
Pardubický kraj připravuje rekonstrukci ul. Podbranské a Lidické vč. mostu
Ttao trasa je silnicí III.třídy v majetku Pardubického kraje, rekonstrukce povrchu byla provedena v minulých letech  od Skuhrova až na hranice intravilánu města. Ubývá dokončit úsek zahrnující Lidickou ulici až na most přes Třebovku a potom zbývající část tvoří trasa ulicí Podbranskou a Hýblovou až na světelnou křižovatku.  Nejdříve bylo třeba majetkově oddělit vlastnictví samotné komunikace, která patří Pardubickému kraji a chodníků, které jsou nyní ve vlastnictví města.  Do této doby vše patřilo Pardubickému krají a proto byl problém s přestavbou chodníků, které město nemohlo opravovat, nebylo to jeho vlastnictví.  V uvedených ulicích nebylo vlastnictví chodníků vyřešeno jako v posledních ve městě, snad až na několik nejasností např. v ulici Moravské, kde jde ovšem o vztah mezi městem a ŘSD.
Po  rekonstrukci silnice na Skuhrov Českotřebováci nyní právem očekávají, že bude  rekonstrukce pokračovat dále ve směru do města. Podle zatím zveřejněných informací má být součástí této etapy také přestaven most přes Třebovsku na Zámostí, byť není nijak starý, byl vybudován před 690 lety v roce 1958. Počítá s tím i dále uvedená projektová dokumentace, kde je také zakreslena  provizorní lávka, kterou bude třeba vybudovat vedle přestavovaného mostu. V době přestavby bude velký problém spojen s přejezdem větších vozidel, které se na předmostí nevytočí, lávka asi také nebude mít potřebnou nosnost. Přesně tak to bylo před 60ti lety při budování současného mostu tvořeného železobetonovými nosníky. Není mi přesně známo, o jaký problém mostu se jedná, nosnost stávajícího mostu není zatím nijak omezena. Při stavbě současného mostu před 60ti lety jezdila nákladní vozidla přes brod v Bezděkově. Kdy bude ovšem tato investiční akce zahájena dne ještě nikdo neví.  
První úsek: Světelná křižovatka - Zámostí vč. mostu přes Třebovku

Další úseky:


Seminář brazilského jiu-jitsu
Oddíl DSC GYM Česká Třebová uspořádal pro sportovce, kteří se chtěli zdokonalit v brazilském jiu-jitsu seminář. Plně tak využívá podmínky svého nové sportoviště v prostorách pošty na  náměstí Jana Pernera.
Na setkání přicestoval Čechoameričan Karel "Silver Fox" Pravec, trenér z USA, za kterým jela do New Jersey trénovat skupina českotřebovských sportovců v květnu.  několikrát navštívil Českou republiku i naše město. A právě  DSC GYM Česká Třebová si vybral jako svou jedinou sportovní pobočkou v rámci celé Evropy. Proto se také tento "celoevropský seminář" konal v České Třebové.  Akce se zúčastnili zástupci 6 klubů z České republiky také z Hamburku. Praktický seminář, který Karel Pravec vedl poprvé v nových prostorech DSC GYM Česká Třebová, přilákal pozornost přibližně šedesátky bojovníků Brazilského jiu-jitsu.

Před 10 lety: oslava 100 let fotbalu v České Třebové

Národní dům plný fotbalistů, spíše těch bývalých. Slavila se stovka a to musí být oslava jak se patří. přijeli i mnozí hosté, např. sekretář  ČMFS J. hoření, z také krajského výboru  (Dr. Josef Kořínek) i okresního výboru (Zdeněk Bubeníček),. také zástupce okresního sportovního sdružení p. K. Šejna , z družební obce Horní Lhota, také zástupci sponzorů. Starostu města Jaroslava Zedníka, který byl na dovolené zastoupil místostarosta Dobromil Keprt. S hlavním obsáhlým projevem, který neodrážel pouze historii, ale hledal i východiska pro současnost a budoucnost fotbalu v České Třebové, vystoupil předseda fotbalového oddílu Bohumír Nejedlý. Byla to schůze opravdu výroční a slavnostní, ale měla také svou druhou část, ve které se uskutečnila řada neformálních setkání. Vždyť mnozí hosté večera se neviděli třeba desítky let. Na schůzi se konalo slavnostní vyhodnocení ankety o nejlepšího hráče a nejlepší jedenáctku posledních 25 let a ocenění zasloužilých  hráčů a funkcionářů z řad  současných i bývalých fotbalistů.
Nejlepší jedenáctka České Třebové za posledních 25 roků byla tato:
Hejl Jaromír - Abt, Cink, Maco, Štichauer - Sokol, Borek Rostislav, Novotný Vladimír, Kocman - Vacek, Krystl.
Nejlepším hráčem České Třebové za posledních 25 roků  byl vyhodnocen: Vladimír NOVOTNÝ
V soutěži o nejlepšího hráče bylo jmenováno celkem 16 hráčů s tímto počtem hlasů: Novotný Vladimír 18, Hejl Jaromír 10, Vacek 6, Krystl 5, Abt 4, Borek Rost., Kocman a Cink po 3, Štichauer, Kříž, Sokol a Jež po 2, Konečný, Macko, Maco a Frýda po 1.

Před10 lety: demolice Štarmanova stavení čp. 236 na Zámostí

V pondělí dne 14. července započala demolice  obvodových zdí Štarmanova hospodářského stavení čp. 236 na Zámostí. Střecha, krovy, stropy a většina dalších  dřevěných stavebních součástí objektu byla  odstraněna  již dříve. Nejstarší částí chalupy čp. 236, vystavěné dle údajů odboru výstavby zdejšího MÚ v roce 1858, byla původní, tehdy jediná obytná světnice, umístěná směrem k řece. K ní přiléhal klenutý chlév pro kozy. V roce 1929, ještě za Václava Urányuse, byla provedena první přestavba stavení. Došlo k přístavbě stodoly a chléva.  Rozšíření stodoly, přístavbu předsíně a rekonstrukci klenutého chléva na ložnici provedl stavitel František Faifr v roce 1936.  Počátkem 50.let 20.století Štarmanovi přikoupili k chalupě přiléhající výměnek čp.632, vystavěný v roce 1761, náležející do té doby majiteli sousedního domku čp. 462 Josefu Jansovi. Po demolici zde byla provedena stavba nového domu, který dostal čp. 632. Také v sousedství na místě Jansova stavení roste nový dům. Staré Zámostí, tak jak jej známe z historických pohlednic se mění.

Staré Zámostí.  Od Lidické ulice zde bylo Skálovo řeznictví (na snímku již schované za stromem), dále stavení Kopeckých, Gabrhelovo stavení, Klaclovo čp. 235, Jansův dům, Štarmanovo stavení s výměnkem p Uranyusové, Snětivých dům  a dále již mimo snímek na rohu v zatáčce, kde začínala Hřbitovní ulice, bydleli Ratzingerovi. První regulace Třebovky byla provedena v roce 1905 za starosty Josefa Glüksmana.