Českotřebovský deník 201/2018 (11/7)
Rekonstrukce na českotřebovských školách

Na budovách základní školy Habrmanova probíhají nejrozsáhlejší práce. Podle rozpočtu se zde má v letošním roce investovat částka cca 30 milionů korun, také s využitím dotace určené na zateplení budovy školy a školní jídelny. Opravy jsou v plném proudu. Zatím je nejvíce hotové práce vidět na budově školní jídelny. O kvalitě provedených prací se začaly šířit neopodstatněné "fake news" v souvislosti se zatékáním do budovy údajně způsobené dodavatelskou firmou při nekvalitní opravě střechy. Do budovy opravdu zateklo, ovšem nebylo to způsobeno nekvalitní prací dodavatele ale nešťastnou shodou událostí, kdy byly prováděny práce spojené s odkrytím střešního pláště v době, kdy (v jinak suchém roce) práce přišly intenzivní přeháňky. Práce je zde dokončena v požadované kvalitě a nijak neovlivni životnost opraveného díla. Na budově "mladší části", tedy druhého stupně je dokončena výměna celé střechy, která rozpočet, stanovený na 25 milionů navýšila cca o 4 miliony korun. Bylo třeba vyměnit střešní trámy. V prostorách školy proběhne malování prostor  a výměna posledních oken za plastová V rámci projektu  proběhne také investiční akce v kabinetu fyziky a oprava sociálního zařízení tělocvičny. Největší část prací uvnitř budovy bude dokončena do konce prázdnin. V plánu jsou také parkové úpravy u školy v hodnotě 280 tis. Kč.
Další investiční akce probíhá na ZŠ Ústecká. Je to  nutná oprava střešní krytiny v hodnotě 2,8 mil. Kč. Práce byla v plánu již na loňský rok, ale vybraná firma odstoupila a práci odřekla.
Investiční akce podpořená dotací EU probíhá také na gymnáziu, kde je rozsah prací značný. Mimo práce uvnitř budovy, kde se řeší modernizace kabinetů a odborných učeben, sociálního zařízení probíhá práce také venku na zahradě, kde vznikne nová učebna v přírodě. Na letošek jsou naplánovány také úpravy parku na Tyršově náměstí před gymnáziem v hodnotě 1,2 mil. Kč. Vše musí proběhnout tak, aby v příštím roce, kdy gymnázium oslaví 110 let existence bylo vše hotovo a v nejlepším pořádku.
 
Město chce opravit chodníky ve Felixově ulici

Na jednání rady města byl schválen výsledek výběrového řízení na rekonstrukci chodníků ve Felixově ulici v České Třebové. Práci má podle výsledku vývěrového řízení provést firma RYDO, s.r.o., která předložila nejlepší nabídku 1 563 tis. Kč. Je to dobrý počin, Felixova ulice  je v centru města, nové chodníky potřebuje jako spousta ulic dalších, není na co čekat. Pro realizaci je připraven projekt a je také stavební firma, která to zrealizuje. Akce byla zařazena do městského rozpočtu v hodnotě 1500 tis. Kč.  A tak připravená rekonstrukce chodníků ve Felixově ulici tak nemusí čekat, bude  podepsána smlouva o realizaci díla a práce budou dokončeny v klimaticky vhodném termínu.
 
Oprava památníku obětí I. světové války v Přívratu pokračuje

Na fotografiích Miloslava Renčína  je zachycen současný stav opravy památníku v Přívratu. Proti další fotografii  z 30. června, kdy byl celý pomník rozebrán na elementy, je již znatelný pokrok, je ale také vidět, že hodně práce zůstává. Podstatou opravy je asi nový základ s dobrou statikou, na kterém byl pomník znovu sestaven. Nejvíce zřejmá je ještě potřeba opravy sochy lva, kde zatím chybí  nejen tlapa, ale i kus ocasu, také celková renovace povrchu... Starosta Ing. Stránský potvrdil, že Obec Přívrat pro opravu pomníku využívá  grantový program Pardubického kraje, který má napomoci tomu, aby letos na podzim, kdy si budeme připomínat 100 let od konce "Velké války" byly památníky v pořádku i v malých obcích....

Hudební Festival Zlatá Pecka Chrudim s Dagmar Peckovou

Uskuteční se od 26.8. do 3.9. 2019 ve městě Chrudimi. Ústřední postavou celého festivalu a zakladatelkou akce je světové úspěšná mezzosopranistka Dagmar Pecková, která se tak vrací do svého rodného města. Téma letošního festivalu je slavná opera Jaquese Offenbacha, Krásná Helena. Díky festivalu ožije celé město Chrudim, koncerty se totiž konají na zajímavých lokalitách včetně Muzea Barokních soch, nebo venkovních zahrad. Je připraven bohatý doprovodný program přímo v historickém centru
 
Otázky pro Dagmar Peckovou
Jak vzpomínáte  na město Chrudim, do kterého se nyní vracite?  Vzpomínám  na moje první kroky do základní umělecké školy, kam jsem chodila od 6 let na klavír. Sice jsem se v chrudimské porodnici narodila, ale vyrůstala jsem v pět km vzdálené vesničce Medlešice. Chrudim mně nasadila křídla hudby. Odtud jsem vzlétla do světa. Teď se sem vracím, abych královskému městu s díky vrátila, co do mě bylo vloženo
 
Pro tento ročník festivalu Zlatá Pecka Chrudim jako hlavní téma zvolili operu Krásná Helena...
Offenbachova hudba má úžasný esprit a vtip. Myslím, že je pro letní hudební festival jako dělaná. A bohužel v Čechách málo hraná. Až při poslechu si vlastně lidé uvědomí, že ji znají stejně dobře jako např. Carmen. Navíc Offenbach měl ve zvyku i vážná antická témata pojednat s obrovským vtipem a nadhledem. Tak že si nejenom připomeneme Homéra, ale ještě se u toho dost dobře nasmějeme.
 
Jaké jsou cíle festivalu? Chtěla byste skrze něj zvýšit zájem lidí o vážnou hudbu?
Nejenom. Jde mi o zpracování jednoho tématu z více úhlů. Ať už pohledem zmíněného Offenbacha a jeho stylem opéra bouffe (což se u nás překládá jako opereta, ale stylově překlad neodpovídá), nebo zpracování stejného tématu, čili soud tří bohyň o krásu, barokním skladatelem Ch.W. Gluckem, nebo úplně nový pohled Tomáše Vondrovice, který je apropó velkým znalcem antiky jako takové, v jeho Smaragdové destičce alias antického kabaretu, kde se dozvíme něco o olympských bozích a vládní krizi, která nastane, když se Hermés vykašle na své povinnosti a ostatní bohové hledají cesty dát sobě i lidstvu opět řád… co nám to připomíná?
 
Co si návštěvníci letošního ročníku rozhodně nesmí nechat ujít?
Těžko zde upřednostňovat jednu z produkcí. V Offenbachově Krásné Heleně uslyšíme nádherné melodie v podání skvělých sólistů ND v Praze. V Gluckově opeře uslyšíme Jarmilu Balážovou v hlavní roli Parida. Tato mladá pěvkyně na sebe upozornila loni při mých interpretačních mistrovských kurzech natolik, že jsem ji letos svěřila takto náročný úkol. Navíc Paride ed Elena je dílo, které se v Českých končinách málo slýchá, jestli vůbec. Tak že je to jedinečná příležitost tuto úžasnou operu slyšet. Notabene v prostředí k tomu přímo předurčeném, v muzeu barokních soch. A samozřejmě světová premiéra divadelní hry Tomáše Vondrovice Smaragdová destička psaná speciálně pro náš festival, v hlavní roli s čerstvým nositelem ceny Thalie, kouzelným Danielem Bambasem. Mimo jiné i s Andreou Elsnerovou, Hanušem Borem a se mnou. Hádejte koho hraji já? Heru, nebo Máslo?
O Dagmar Peckové nyní vyšla autobiografická kniha Dítě Štěstěny, kde mluví o svém věku a údělu ženy ve společnosti, politických i obecných otázkách její kontroverzní kariéry s vervou pro paní Dagmar již typickou.    VÍCE O FESTIVALU ZDE
 Východočeští pamětníci nově i v televizi

Cyklista sledovaný Státní bezpečností, chartistka a disidentka, která se nebála domáhat práv svých i druhých lidí, či muž, jehož otce popravilo gestapo za pomoc výsadkářům odbojové skupiny Barium. To je jen hrstka osobností z východních Čech, jejichž unikátní životní příběhy zdokumentovala Paměť národa a od září je budou moci nově zhlédnout i diváci v regionu přímo na svých obrazovkách. Paměť národa Východní Čechy totiž začala spolupracovat s Východočeskou televizí V1 a společně připravují pořad, v němž postupně představí příběhy dvanácti východočeských pamětníků – lidí, kterým zasáhl do života jeden či oba totalitní režimy minulého století.
Paměť národa Východní Čechy vznikla v Hradci Králové jako pobočka Paměti národa v prosinci 2017 a její hlavní činností je dokumentování příběhů pamětníků a s tím spojené promítání, besedy a tvorba dokumentů. Během své sedmiměsíční existence už východočeská organizace stihla realizovat také několik významných akcí v Hradci Králové – mimo jiné Běh pro Paměť národa, který se uskutečnil 9. června u rybníku Biřička, či výstavu Příběhy 20. století v rámci Nábřeží 20. století, na Riegrově náměstí a v současnosti ve studentském parku Univerzity Hradec Králové.
Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který zaznamenává a už deset let pomocí internetového archivu veřejnosti zpřístupňuje vzpomínky pamětníků klíčových událostí 20. století. Na projektu se podílejí Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas
 
V Poličce pokračují práce na unikátním učňovském pracovišti podle plánu

Projekt přístavby a vybavení odborných učeben na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Poličce patří mezi největší investice do školských zařízení v Pardubickém kraji v tomto roce. Nové prostory budou sloužit zejména řezníkům, kteří zde budou moci jako jediní v kraji zpracovávat zvěřinu.
Nové pracoviště v Poličce bude unikátní v jedné věci. Tou je oddělený provoz, kde bude možnost zpracovat zvěřinu. Podporu má tento projekt i od Státní veterinární správy. „Obdobné zařízení není v Pardubickém ani v Královehradeckém kraji. Škola bude moci zvěřinu zpracovávat, vykupovat a prodávat. Nejen maso jako základní surovinu, ale také opracované výrobky. Zkušenosti získají kromě řezníků i kuchaři a studenti dalších gastro oborů, kteří se dostanou k méně dostupným surovinám,“ popsal jedinečný projekt radní pro školství Bohumil Bernášek.
Podpora řeznického řemesla je v Pardubickém kraji systematická. Budoucí řezníci, kterých je na trhu nedostatek, mají možnost získat stipendia. Navíc by nový provoz mohl přilákat i další zájemce o studiu na škole, která se pyšní v oblasti gastronomie mnoha prestižními oceněními. „V ukončeném školním roce úspěšně absolvovali obor řezník-uzenář tři studenti. Od září nastoupí šest studentů a stejný počet by měl příští červen absolvovat,“ informoval ředitel školy Boris Preissler. V rámci České republiky se jedná o vysoké číslo. Za rok školy v celém státě opouští řádově jen několik desítek vyučených řezníků.
Poličská škola kromě toho, že staví svůj vlastní provoz, kde řezníci získávají praktické dovednosti, tak spolupracuje s místním masokombinátem. Zde se studenti seznamují s provozem v běžném podniku. Tato spolupráce je dlouhodobá. „Studenti se v provozu osvědčili. Svědčí o tom vzrůstající podpora masokombinátu,“ poznamenal Boris Preissler. Na poličské škole se nejedná o jedinou formu spolupráce s firmami z okolí. Funguje i v dalších oborech.
Výstavba nového školního provozu je realizována podle plánu. Stavba bude hotová na podzim letošního roku. „Celkové náklady na realizaci byly vyčísleny ve výši 41 milionů korun, cca 37 milionů korun činí evropské dotace. Zbytek je přímý podíl Pardubického kraje,“ poznamenal Bohumil Bernášek.
 Poličská gastronomická škola je vyhledávanou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen ocenění na soutěžích, ale i zvýšený zájem o studium. „V tříletých a čtyřletých oborech máme nárůst počtu žáků oproti loňskému roku o čtvrtinu. Největší zájem je o cukrářský obor,“ dodal ředitel školy.