Českotřebovský deník 202/2018 (12/7)
ČERVENCOVÉ AKCE V PARKU JAVORKA 2018

Déšť zrušil čtvrteční letní koncert 

Čtvrtek 12. 7. v 19.00 hodin PETR MATYÁŠ CIBULKA BAND – folk - pop    
Pro déšť se koncert nakonec nekonal, byť pořadatelé se velmi snažili.
Připravili vše proto, aby se mohlo začít, jakmile déšť ustane.  Hustý jemný déšť ovšem trval i po dvacáté hodině
a tak  zvukaři zase aparaturu složili a odvezli....
Další akce v Javorce:

Pátek 13. 7. ve 21.30 hodin  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI  –  večerní promítání
Středa 18. 7. v 17.30 hodin Divadlo Harmonika: TŘI POHÁDKY O HONZOVI - pohádka
Čtvrtek 19. 7.  v 19.00 hodin DO VĚTRUworld music-funk
Pátek 20. 7. ve 21.30 hodin  PO STRNIŠTI BOS -  večerní promítání
Sobota 21. 7. od 16.00 hodin  JAZZROCK FEST – fotbalový stadion Pod Jelenicí
Středa 25. 7. v 17.30 hodin  Divadlo Toy machine: KRÁL KAREL - pohádka
Čtvrtek 26. 7. v 19.00 hodin  MALÝ TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ
Pátek 27. 7. ve 21.30 hodin  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA – večerní promítání
 
Úmrtí

Josef Tojmar, 83 let, Kozlov 17
Josef Gregor 90 let U Dvora 260
 
Cirkusy v České Třebové  neuvidíme?

Cirkusy ve Třebové mívaly pravidelnou zastávku a někdy i několikrát ročně. Své stanoviště měly na městském pozemku u benzinové pumpy v Moravské ulici do té doby, něž městští zastupitelé tento pozemek prodali Na soukromém pozemku se s cirkusy už logicky nepočítá a tak do cirkusu musíme jezdit jinam. Přestože se při prodeji o problému "cirkusy" mluvilo, tak náhradní pozemek nemáme, asi není potřeba.  Někteří rodiče jsou rádi, ušetří, vstupné do cirkusu není nízké. Jiní zase závistivě pokukují po cirkusových představeních v okolních městech. Nyní třeba mají možnost zajet do cirkusu v Hylvátech. Není to zas tak daleko.
Nedaleko Vysokého Mýta vzniká zoologická zahrada

Zoologická zahrada v Pardubickém kraji? Již brzy může být toto spojení pravdivé. Nedaleko Vysokého Mýta na rozhraní obcí Hrušová a Voštice vzniká kromě zahradnického centra také projekt Hartecká stezka, která v současné době představuje návštěvníkům téměř 50 druhů zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených. Se záměry na další rozvoj oblasti se v rámci cesty po regionu seznámil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Již v současné době nabízí centrum dětem z mateřských či základních škol vzdělávání ve sféře životního prostředí. Výklad je zaměřen na životní prostředí a ochranu živočišných druhů včetně těch, které jsou v zahradě přímo umístěné. Dlouhodobě se jako kraj snažíme a finančně podporujeme ekologickou výchovu a snažíme se motivovat děti k ochraně životního prostředí, ve kterém všichni žijeme. Proto i tento záměr a jeho další rozšiřování vítám,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj v rámci svého dotačního titulu na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu centrum podporuje. „V letošním roce jsme uvolnili částku 190 tisíc korun a ve dvou předchozích letech v souhrnu necelých 200 tisíc korun. Podobné myšlenky si zaslouží naší pozornost, a to nejen v rámci cestovního ruchu, ale především vzdělávacích aktivit,“ řekl hejtman Netolický.
Hartecká stezka zahrnuje řadu živočichů, rostlin, stromů, jezírek, potůčků a tůněk osázených bahenními rostlinami a lekníny. Některé z výběhů jsou průchozí, tudíž se návštěvníci dostanou do přímého kontaktu se zvířaty. Pro děti je připraven kontaktní výběh se zakrslými králíčky a morčaty, hmatový chodníček, hmyzí domeček, geostezka a další zajímavosti.

Ten v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí za 112 milionů korun, na kterou v rámci Integrovaného operačního programu přispěla také Evropská unie. Zámek patří se svými 30 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky v regionu.

Zámek Slatiňany ve velké rekonstrukci 

Celý zámecký areál včetně přilehlého parku prochází jednou z největších rekonstrukcí ve své historii. Ta dává velmi citlivým způsobem památce její původní ráz například včetně obnovy omítek či navrácení balkonu, který byl zbourán v 50. letech. Opravy zabrání nejen postupující degradaci tohoto hodnotného areálu, ale zároveň umožní jeho další rozvoj mimo jiné pro vzdělávací účely. Konkrétně se jedná o prostor dětského hospodářství, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí. Děti se v této miniatuře statku staraly o drobné zvířectvo a pěstovaly zeleninu. Cílem bylo naučit je hodnotě lidské práce a peněz,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Areál ve Slatiňanech tvoří budova zámku s navazujícím anglickým parkem o rozloze 16 hektarů a drobnou architekturou. Areál prošel dlouhým vývojem, kdy se z gotické tvrze stal renesanční, později barokní zámek obklopený formální zahradou. V 19. století byly zámek a park upraveny v duchu romantismu a sloužily knížecímu rodu Auerspergů zprvu jako letní sídlo a později jako nejmilovanější dům určený k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. Celý areál se postupně svou prezentací vrací do období kolem roku 1900, které představuje nevýznamnější dějinnou epochu v historii této památky, dobu Františka Josefa z Auerspergu, mecenáše, skvělého hospodáře, milujícího manžela a otce, cestovatele a milovníka koní.
Zámek byl prohlášen v roce 2001 prohlášen Národní kulturní památkou. Je také součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Od roku 1950 je v zámku zpřístupněno unikátní hipologické muzeum věnující se koním a od roku 2011 je zde jedna z nejnovějších prohlídkových zámeckých expozic.
 
Naplněnost zemědělských škol v kraji je nadprůměrná. Pomáhají investice a moderní obory

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil jednali s prezidentem Agrární komory České republiky Zdeňkem Jandejskem. Pardubický kraj s Agrární komorou spolupracuje dlouhodobě, již v roce 2012 obě strany podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Hlavním tématem společného jednání byla tentokrát problematika zemědělského školství. Zástupci kraje prezentovali investiční a rozvojové aktivity včetně snahy úzce provázat zemědělské podniky a školy pro zajištění dlouhodobé praktické výuky přímo ve výrobě.
„Dlouhodobě se nám daří i za pomoci evropských fondů zvelebovat naše střední zemědělské školy. Kupříkladu lanškrounská zemědělská škola je v současné době jakousi výkladní skříní v oblasti zemědělského školství a dobře se jí daří skloubit kvalitní teoretickou a praktickou výuku. Začali jsme zde nejprve zateplením, pokračovali úpravou stáje, vybudováním mlékárny, laboratoří či veterinární ordinace. Další školy jsou také ve velmi dobrém stavu, ať už se jedná o Chrudim, Litomyšl, Chroustovice či například velmi specifické a úzce profilované Kladruby nad Labem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme měli problém s počty studentů, ale i díky investicím a úpravě studijních oborů se nám tento trend daří měnit. Naplněnost škol je dnes velmi vysoká a trend se nám daří držet. Dalším krokem je užší provázanost se zemědělskými podniky, na čemž usilovně pracujeme,“ dodal Netolický.
Potravinová soběstačnost
Velkým problémem současného zemědělství je nesoběstačnost některých segmentů. „V případě vepřového masa jsme v současné době na 38 procentech vlastní produkce. Zbytek dovážíme například ze Španělska či Belgie. Poměr navíc každým rokem roste v neprospěch domácí produkce. U drůbeže se pohybujeme přibližně na polovině. Soběstační jsme například v případě hovězího masa, což je ale způsobeno především radikálním poklesem spotřeby. Zatímco v roce 1990 spotřeboval průměrný Čech 26 kilogramů hovězího masa, dnes je to necelých osm kilogramů,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. Ten také zmínil další témata, o kterých se povede debata v krajích, tedy společná zemědělská politika nebo dominantní postavení obchodních řetězců.