Českotřebovský deník 216/2018 (26/7)
Na Třebovku je teď smutný pohled

Kachničky zatím vodu nad jezem mají. Ta světlá vepředu měla 4 kachňata, zůstalo jen jedno. Zřejmě zaúřadoval potkan. Viděli jsme, jak na jedno kachně vystartoval. Matka ho tenkrát uchránila, na příště kachňata už takové štěstí neměla.
Tolik z cesty k Rambouskovu mostu.   Břehy řeky a v řece sekalo včera povodí Labe a dnes Ekobi. Najednou to dělat nemůžou, protože ten kousek u cesty už patří městu. Tak trochu bez komentáře. Vidět to je na poslední fotce ze včerejška.  Dnes je již posekáno díky Ekobi. (VV)

Pardubický kraj reaguje na aktuální potřeby zdravotnických zařízení

Na svém posledním červencovém zasedání rozhodli krajští radní o uvolnění finanční prostředků pro Svitavskou nemocnici. Jedná se o peníze určená na přebudování zastaralých rozvodů ústředního topení, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení.
„Navrhované úpravy zlepší stav celého podlaží tak, aby odpovídal novodobým požadavkům, které jsou kladeny na moderní rehabilitačního pracoviště, sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví. Stavební změny se dotknou čtyřpodlažního objektu H v areálu Nemocnice Svitavy. Nejvíce změn bude v prvním podlaží, kde se nachází rehabilitační oddělení. „Pardubický kraj se v rámci možností snaží reagovat na potřeby všech svých zdravotnických zařízení, investuje tak po celém území regionu,“ dodal Ladislav Valtr
Drobné úpravy se dotknou i druhého podlaží, kde jsou nově zřizovány toalety a vybavovány stávající šatny. Součástí rekonstrukce je i zdravotnická technologie. Jedná se o přístroj za 6,5 milionů korun, který financuje nemocnice. „Předpokládané náklady Pardubického kraje na rekonstrukci jsou 20,5 milionů korun, přičemž celá stavba by měla být dokončena v letošním roce.“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana odpovědný za investice.
 
Kraj je průkopníkem ve spolupráci regionů v Gruzii. Zemi brzdí centralizace rozhodování

Rozvojové projekty České republiky v Gruzii byly hlavním tématem jednání delegace Pardubického kraje s českým velvyslancem Tomášem Pernickým a Janem Černíkem, který je za tyto projekty zodpovědný. Pardubický kraj je v současné době prvním regionem, který uspěl s žádostí v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury. Tento projekt je zaměřený na rozvoj cestovního ruchu, zemědělského školství a venkova. V rámci setkání bylo navíc zástupci regionálních rozvojových agentur Pardubického kraje a regionu Mtscheta-Mtianeti podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci.
„Gruzie je pro Českou republiku novou programovou zemí pro rozvojovou spolupráci společně s Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Kambodžou a Zambií. Mezi priority rozvojové pomoci patří zdravotnictví, agenda spojená s přidružením k EU, rozvoj venkova, turismu a vzdělávání, což jsou také priority našeho projektu krajského projetu, se kterým jsme uspěli u České rozvojové agentury. Česká ambasáda má velký zájem na tom, aby krajský projekt, který je prvním, jež v současné době probíhá, dopadl dobře,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Velkým problémem, který zabraňuje efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky a brzdí rozvoj, je velká míra centralizace, kdy vláda v Tbilisi rozhoduje například o investici do opravy střechy školy v některé z venkovských oblastí. To je jednoznačně špatně a věřím, že obdobné nápady, které se čas od času objevují i u nás, nikdy nebudou realizované,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V rámci setkání došlo také k podpisu memoranda o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a Rozvojovou agenturou Mtscheta-Mtianeti. „Rozvojová agentura je velmi aktivní při shánění dotačních prostředků z různých rozvojových programů, které vypisují země Evropské unie. Pro tyto projekty je nutné mít partnera, který bude jistým garantem a poradcem pro tyto projekty. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti nejen s evropskými fondy, jsme připraveni fungovat jako mentor a garant i v případě projektů v Gruzii,“ uvedl ředitel Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Richard Červenka.