Českotřebovský deník 221/2018 (31/7)
V České Třebové vznikne nové centrum výuky síťových technologií a elektrotechniky. Pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou je vybuduje ČD - Telematika

ČD - Telematika vybuduje pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou v České Třebové nové centrum výuky síťových technologií a elektrotechniky. Centrum vznikne rekonstrukcí prostoru starých dílen a součástí zakázky je i dodání kompletního vybavení. Stane se tak na základě vítězství ČD - Telematiky ve výběrovém řízení vypsaném školou.   
„Vysoutěžení této zakázky je pro nás doslova srdcovou záležitostí, protože právě z lavic této školy vyšli mnozí z našich kolegů,“ uvádí Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktury z ČD - Telematiky. „Můžeme se tak přímo podílet na zvyšování kvality zázemí pro odbornou výuku síťových technologií,“ dodává Businský.
Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové (VDA) vypsala výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce prostoru starých dílen na centrum výuky síťových technologií, elektrotechniky a jeho vybavení“, v jejímž rámci dojde ke stavebním úpravám staré budovy školy v areálu Habrmanova, kde se původně nacházely dílny pro výuku zámečnických, kovářských a obdobných předmětů. Vítězná ČD - Telematika bude na stavebních pracích spolupracovat s osvědčeným partnerem, společností Equistav, a.s. Sama pak dodá a realizuje novou strukturovanou kabeláž kategorie 6, optické rozvody single mode a multimode. Projekt bude spuštěn v srpnu 2018 a s jeho dokončením se počítá v prvním čtvrtletí příštího roku.
ČD - Telematika čím dál více zaměřuje svou pozornost i na nabídku pracovních příležitostí studentům středních a vysokých škol, včetně odborných učilišť. Oslovuje nadané studenty na zajímavé pozice v oblasti telekomunikací, optických sítí a IT technologií s možností budoucího pracovního uplatnění. Partnerským školám nabízí absolvování odborné praxe studentů a adekvátní nabídku zaměstnání absolventům. Kromě toho věnuje zůstatkový materiál k výuce a zaměstnanci společnosti se aktivně podílejí na výuce odborných předmětů, poskytují odborné konzultace a předávají zkušenosti z praxe.    
ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝSTAVU FIGURAMA 18 – KOZLOV
9. 8. – 8. 9. 2018 SÁL HOSPŮDKY U SITAŘŮ KOZLOV 1, ČESKÁ TŘEBOVÁ
VERNISÁŽ NA KTEROU JSTE ZVÁNI SE USKUTEČNÍ 8. 8. 2018 V 18 HODIN
 Za FIGURAMA a AVU Mgr. akad. soch. TOMÁŠ VEJDOVSKÝ

ROZHODNUTÍ k odvolání
proti vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny
Rozhodnutí prvoinstančního  Orgánu  se až na DVĚ změny  potvrzuje

Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj - odvolání proti územnímu rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny - rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová č. j. 261941201 6lRMllMJAl1 281-5 ze dne 09.10.2017.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen odvolací orgán), jako správní úřad věcně a místně příslušný, podle ust. § 89 odst. 1 a dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení S § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, podle ust. § 90 správního řádu ve věci odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová, odboru rozvoje města a investic, č. j. 26194/2016/RMI/MJA/1281-5 ze dne 09.10.2017: I. Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová, odboru rozvoje města a investic (dále jen prvoinstanční orgán), č. j. 26194/2016/RMI/MJA/1281-5 ze dne 09.10.20v17 ve věci územního rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny v Ceské Třebové mění takto:
1. V návětí výroku o územním rozhodnutí na konci třetího řádku se slova “vydává ve smyslu § 17 odst. 3“ nahrazují slovy ,,vydává ve smyslu § 17 odst. 1“.
2. Ve výroku C. Il. se slova ,,2. veškerá Stavební činnost na pozemcích vedených jako orná půda nebo louky, pastviny, sady, zahrady a lesy" nahrazují slovy ,,2.výstavba objektů převyšujících jedno nadzemní podlaží na pozemcích vedených jako orná půda nebo louky, pastviny, sady, zahrady a lesy“.
ll. Podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu se napadené rozhodnutí prvoinstančního orgánu, č. j. 26194/2016/RMI/MJA/1281-5 ze dne 09.10.2017 ve zbytku potvrzuje.  Celý 14tistránkový dokument s odůvodněním najdete ZDE
 
Zdravotnická záchranná služba má nový automobil. Je bezpečnější a uživatelsky komfortnější

Pardubice – Nové vozidlo s lepšími jízdními vlastnostmi i větším manipulačním prostorem má nyní Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.  Vůz Škoda Kodiaq bude sloužit pro systém randez-vous, jehož posádku tvoří řidič-záchranář a lékař.  Ke slavnostnímu předání nového vozu došlo ve čtvrtek u budovy ředitelství Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK) v Pardubicích, která bude pro toto vozidlo výjezdovou základnou. Jedná se o první vůz typu Škoda Kodiaq, kterým ZZS PAK disponuje, a je také prvním automobilem v České republice, jehož unikátní barevné provedení je stříkané přímo od výrobce a není tedy dodatečně polepované jako ostatní vozidla záchranné služby.
Jako kraj dbáme na celkový rozvoj zdravotnické záchranné služby. Nyní je už vozový park na velmi dobré úrovni a nové vozidlo jeho stav ještě vylepší, protože lékaři i záchranáři budou mít ve srovnání s doposud užívanými vozy lepší přístup k potřebnému vybavení a tím možnost rychlejšího zásahu ve prospěch pacienta,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který se předávání zúčastnil.
Vozidlo, o jehož pohon se stará dvoulitrový naftový čtyřválec se zdvihovým objemem 2,0 l a výkonem 140 kw, je vybaveno sanitní zástavbou s přístroji k záchraně lidských životů. „Lékaři a záchranáři budou mít díky lepšímu uspořádání vše potřebné hned při ruce a s dobrými jízdními vlastnostmi vozu bude také celá posádka více v bezpečí,“ uvedl ředitel ZZS PAK Igor Paar.
Automobil byl zakoupen z Fondu zábrany škod za více než 1,4 milionu korun.
 
Pardubický kraj se chystá opravit další mosty. Usiluje o peníze z Evropské unie

Pardubický kraj připravuje dalších devět projektových záměrů na modernizace mostů. Mají být připravené pro případ, že by bylo možné na ně získat dotace z Evropské unie. I bez nich však budou stavební úpravy postupně realizovány.
Chceme mít připravených co nejvíce projektů na investice. V současné chvíli jsou pro devět záměrů dokončeny projektové dokumentace,“ sdělil 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek. V celkovém objemu se jedná o projekty za více než sto milionů korun. K  modernizací však dojde i v případě, že Pardubický kraj neobdrží peníze z vnějších zdrojů. „Postupně bychom rádi dané projekty realizovali třeba i z vlastních zdrojů,“ dodal Roman Línek.
„Do projektů jsme vybrali ty mosty, které jsou v nejhorším stavu a potřebují zásah v dohledné době. Tak se na tento seznam dostaly mosty v Přelouči, Trnávce, Chvaleticích, Chocni, Dolní Dobrouči, Ústí nad Orlicí, Řetůvce a Němčicích. Pro tento krok jsme se rozhodli i z toho důvodu, že u mostů je minimum vlastníků pozemků a projekty budou připraveny v daleko kratší době. Mohou nahradit projekty silnic, kde je velké množství vlastníků pozemků pod komunikací a kde je riziko z prodlení kvůli složitým výkupům,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

 

Pardubický kraj získal z Unie 84 milionů na projekt ve školách

Pardubický kraj byl spolu s partnery mimořádně úspěšný při získání dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Do kraje začátkem července dorazila zálohová platba ve výši 25 milionů korun. Celkem bude stát projekt, který potrvá 35 měsíců, 88 milionů korun, z toho 4 miliony korun bude tvořit spolufinancování kraje. Jeho cílem je posílit polytechnické vzdělání pedagogů a žáků, přispět k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti zejména slabších žáků na základních a středních školách, rozvoj kariérového poradenství v kraji a koncepční řízení inkluzivního vzdělávání.
„Tento projekt má pro laiky celkem složitý název – Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Ale zjednodušeně řečeno, sleduje už zmíněné čtyři klíčové aktivity, pro které zajistí materiální i odborné vybavení. Z 88 milionů korun je 44 milionů určeno na pořízení vybavení pro střední školy a související služby a dalších 19 milionů korun na osobní výdaje 350 pedagogických pracovníků zapojených do projektu,“ uvedla radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.     
Realizaci a řízení projektu zajišťuje z administrativního hlediska odbor rozvoje, z hlediska věcného jej řídí odbor školství. Partnery jsou Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, která se zabývá podporou polytechnického vzdělávání, dále Centrum celoživotního vzdělávání, které má na starosti rozvoj kariérového poradenství a Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, jehož parketou jsou podpora čtenářské a matematické gramotnosti a tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.
Podpora polytechnického vzdělávání
Prioritou je pro nás polytechnické vzdělávání. Náš odbor školství vybral 20 středních škol, ve kterých se vyučují obory, které jsou na trhu práce nejžádanější a kde máme uzavřené i takzvané sektorové dohody se zaměstnavateli. Školy, které o zapojení do projektu projevily zájem, navázaly partnerství se dvěma až třemi základními školami. Od nového školního roku začne probíhat spolupráce učitelů přírodovědných a technických předmětů těchto škol formou sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, připraveny jsou projektové dny a odborné kroužky pro žáky středních i základních škol. Pro tyto aktivity bude z projektu pořízeno potřebné vybavení pro střední školy,“ vysvětlil náplň této části projektu radní pro školství Bohumil Bernášek. „Projekt nemyslí jen na žáky, ale také na učitele. Právě v polytechnických předmětech je v souvislosti s novými technologiemi a postupy mnoho novinek a učitelé musí být schopni předávat žákům aktuální a relevantní informace o příslušných oborech a motivovat je k zájmu o tuto oblast,“ dodal radní Bernášek.
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Tato aktivita  přispěje k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků základních a středních škol a zejména k nastavení výuky gramotností i v jiných předmětech než je český jazyk a matematika. V našem kraji se do ní zapojí 11 základních a středních škol, kde se bude ověřovat pilotní program. Žáci 6. tříd základních škol a 1. ročníku středních škol projdou testy úrovně čtenářské a matematické gramotnosti. Výstupem testování bude také shrnutí hlavních nedostatků a předností žáků a doporučení, jak s žáky dále pracovat. Pedagogičtí pracovníci školy získají přehled možností a metod práce s těmito žáky v běžné výuce. Žáci budou během realizace projektu pracovat za využití notebooků s materiály pro podporu rozvoje gramotností.
Rozvoj kariérového poradenství
V našem kraji vznikne díky projektu samostatné Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.
Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje
Jak postupovat s inkluzí v Pardubickém kraji řeší partner projektu ve spolupráci s odborníky ze škol a dalších institucí zabývajících se oblastí školství, vzdělávání a dalších navazujících oblastí.
Realizace projektu bude ukončena 31. prosince 2020.