Herečka Zdeňka Baldová                      

Eva Hanyková
 
Dnes už ji vídáme jen na televizní obrazovce ve filmech pro pamětníky, ale od třicátých let minulého století patřila k nejoblíbenějším českým herečkám. Hrávala milé, upovídané a roztržité maminky, obětavé srdečné babičky, švitořivé tetičky, výřečné drbny a domovnice, potutelné čiperné důchodkyně i obávané dámy z vyšší společnosti. Její suchý, zrovna matematicky vypočítaný humor bezpečně zasahoval bránice diváků. S chutí se zasmáli i jejím četným přebreptům, popleteným replikám, jménům, občas i rolím. Byla roztomilá, nikdo se na ni nezlobil, ani se jí neposmíval.
Narodila se 20. února 1885 v České Třebové jako Zdeňka Rosalie Balašová. Její maminka se brzy podruhé vdala, a když bylo Zdeničce šest, stěhovala se celá rodina do Prahy. Tam na Žižkově zahájila své vzdělávání. Po základce nastoupila do školy pro ženská povolání a pilně se učila jazykům. Začínala v Měšťanské besedě na Vinohradech, jako naivka ve studentských souborech žižkovských i libeňských, pokračovala v rolích milovnic u ochotníků, vystupovala dokonce i jako operetní subreta.
Když oslavila své dvaadvacáté narozeniny, kdo ví, koho tak nadchla, že ji doporučil přímo F. A. Šubertovi, řediteli Městského divadla na Královských Vinohradech. Ten ji přijal do činoherního souboru a vzkázal svému výbojnému, originálnímu, ale diktátorstvím proslulému režisérovi Karlu Hugo Hilarovi, aby ji hned obsadil. To neměl dělat! Vyděšená elévka Baldová se do elegantního nesmlouvavého despoty na první pohled zamilovala. Láska dokáže divy. Sebevědomý režisér, kterého obletovaly nejkrásnější divadelní divy, se 5. srpna 1914 se Zdeňkou Baldovou oženil. Oběma bylo tehdy devětadvacet.
Třeba říct, že skvěle se rozvíjející divadelní kariéra mladé paní, která si však ponechala své jméno Baldová, šla do lochu. Toužila po velkých dramatických rolích, ale Hilar ji utvrdil v přesvědčení, že se hodí jen do veseloher, a svěřoval jí malé komediální roličky. Paní Zdeňka se vzdala svých snů a změnila se v domácí puťku, trpělivě se točila kolem svého dominantního manžela, vařila, smažila, žehlila, nosila svého mužíčka na rukou. Nakupovala mu klobouky, špacírky, rukavičky, fintila si ho a divadlo pustila z hlavy.
O to víc Hilar kraloval na scéně a sekýroval herce tak, že mu roku 1919 vinohradský soubor stávkoval. A tu se Zdeňka objevila v divadle, nechala si od kolegů vypravovat, co že ten její provedl, co to po hercích požaduje a jak si to představují oni. Upekla kachnu, rozvoněla domácnost svíčkovou a mlsný Hilar při obědě ze sebe dostal všechnu zlost. Pak, když odpočíval na kanapi, už byl ochoten naslouchat uklidňujícím názorům své chytré Zdeničky.
„Kdykoliv pro nás měla dost času, vyslechla, co jsme měli na srdcích a jemně naše názory a přání našeptávala do oušek svého milovaného manžílka,“ chválil Ladislav Pešek.
„Rychle myslela, občas se zabreptala, ale svou důmyslností vždycky dokázala usměrnit nesmlouvavého Hilara,“ potvrzovala Zita Kabátová.
„Bojovala s tloušťkou chaběji a méně diplomaticky než s nepřáteli. Měla ráda šlehačku a taxíky, což jí nepřidalo na štíhlosti,“ napsala o ní kolegyně Olga Scheinpflugová. „Se svým osudem chtěla vycházet jako s lidmi, poťouchle a diplomaticky. Myslela jsem vždycky, že na své kilogramy vyzraje, že je svou chytrostí přelstí.“
Po boku svého muže opustila Vinohrady a otevřela roku 1922 dveře Zlaté kapličky. Rýsovaly se před ní role po zesnulé Marii Hübnerové. Ale nemyslela na ně, všechny síly šly na oltář jejího manželství. Díky obětavé Zdeňce, Hilar plný síly šikanoval herce a vedl Národní divadlo od úspěchu k úspěchu.
„Měl zavilé odpůrce a nepřátele i nadšené a bezvýhradné obdivovatele,“ glosuje Olga Scheinpflugová. „Jedni tvrdili, že je to typ barokního umělce, druzí, že deformuje a brzdí divadelní vývoj, jiní ho vtěsnávali do dožívající stylizace expresionismu a my mladí jsme v něm viděli moderního, monumentálního režiséra.“
A tu, uprostřed rozletu, ho roku 1924 postihl první infarkt. Zdenička byla v pohotovosti ve dne v noci. Nemoc jejího milovaného manžela ji na značnou dobu zcela vyřadila z divadla. A když se konečně zotavil a nastoupil zpět, byl to zcela jiný Hilar. Bál se svého okolí, bál se sebe, trpěl fobiemi. Zdeňka obětavě pomáhala, otrocky sloužila, utěšovala, přesvědčovala, že vše zas bude dobré jako dřív. Díky své obětavé manželce Hilar neúnavně režíroval, psal a 13 let vedl zdárně činoherní soubor Národního divadla. Až do 6. března 1935. Druhou mrtvici už nedokázal zdolat.
Olga Scheinpflugová vyprávěla, jak v ten čas ležela v Sanopzu po operaci a Hilar ji nepřestával telefonicky přesvědčovat, že jen odpočívá, že v divadle chybí, ať už se vrátí. Zlobila se, lékaři ani slyšet, že by opustila nemocniční lůžko. A přece nakonec podlehla Hilarově naléhání a utekla ze sanatoria o pět dní dřív, než povolili lékaři. V divadle se dověděla, že byl Hilar právě převezen z Jíloviště do Sanopzu. Zesnul na lůžku, které Scheinpflugová předčasně opustila...
Děti neměli, Zdeňka zůstala sama. Ale nepropadla beznaději. Naopak, vrátila se na jeviště a jako by rozkvetla. Šla z jedné skvělé role do druhé. Zazářila v Gogolově Ženitbě a o jejím dialogu se Sašou Rašilovem v Ostrovského hře Výnosné místo se hovořilo jako o nevídaném koncertu.
Všichni kolegové se těšili na její proslulé přebrebty. Bohumil Bezouška jich v Tajnostech zákulisí zachytil přehršle. Jako tlustá milostpaní v Tolstého komedii Plody osvěty místo „slavjanofilové“ pravidelně říkala slavnofilmové, slámofilové, slavjanofialoví nebo dokonce hovořila o slanofinech. V neděli odpoledne v Morálce paní Dulské oslovovala svého manžela Feliciána zásadně Feciliáne, syna vítala z kovárny místo z kavárny, dcery poslala zatopit do salámu, nikoliv do salonu. Když se vrátila do šatny, ulevila si: „To jsem dnes zas bruptala...“
Nemohla uniknout ani filmové kariéře. Po Baldince, jak ji nazývali kolegové, brzy sáhl Barrandov. Neutuchající popularita ji čekala po komedii Obrácení Ferdyše Pištory. Následovaly menší i velké role v dalších sedmdesáti filmech. Připomeňme: Eva tropí hlouposti, Škola základ života, Sňatková kancelář, Jarčin profesor, Mravnost nade vše. Z roliček, v nichž se jen na stříbrném plátně kmitla, vzpomeňme alespoň ušlápnutou paní Kohoutovou, kterou ztvárnila po boku Hugo Haase v Posledním muži nebo šišlavou místopředsedkyni Ligy mravnosti v salonní veselohře Muži nestárnou či matku Hlubinovou v Měsíci nad řekou. Šlo o minutku na plátně. Ovšem nejsou malé a velké role, jsou jen dobří a ještě lepší herci. K těm nejlepším se řadila Zdeňka Baldová. Právě v nezapomenutelném ztvárnění nepatrných roliček spočívalo její herecké mistrovství. U příležitosti sedmdesátých narozenin jí byl udělen titul národní umělkyně.
Na své třebovské příbuzné nezapomínala. Vyměňovala si s nimi drobné dárky, které ochotně převážela třebovská rodačka Libuška Hozová, návrhářka kostýmů pro filmy, které se točily na Barrandově.
Stěžejní hlavní role čekaly na Zdeňku Baldovou až na sklonku života. Její dobrosrdečná babička dojímala diváky v komedii Páté kolo od vozu. Ovšem nejzávažnější rolí Zdeňky Baldové je despotická majitelka pražského činžáku, diktující svou vůli nejen rodině, ale celému okolí v tragikomedii Morálka paní Dulské. Mnoho let excelovala jako paní Dulská na jevišti Národního divadla a už těžce nemocná ji hrála ve filmu. Na jeho premiéru se nechala na židli vynést do lože biografu a naposledy se dívala na svůj film, odměněný dlouhým nadšeným potleskem. Týden na to, 26. září 1958, vydechla naposledy. Národní umělkyně Zdeňka Baldová měla velkolepý státní pohřeb. Odpočívá vedle svého manžela Karla Hugo Hilara na vinohradském hřbitově v Praze.
Českotřebovský rodný dům Zdeňky Baldové zdobí pamětní deska.
 
Literatura
Bohumil Bezouška, Tajnosti zákulisí, Panton, 1977
Olga Scheinpflugová, Byla jsem na světě, Mladá fronta, 1988
Rytmus života RETRO, červen 2017
Autorka textu: Eva Hanyková, Karlovy Vary

Město Česká Třebová si 13. února 2015 připomněla 130. nedožité narozeniny Zdeňky Baldové odhalením pamětní desky  (busty)  na místě, kde dříve stál  její rodný dům čp. 29 v Chorinově ulici.  Dnes na tomto místě stojí hasičská zbrojnice. Autorem plastiky - busty je akademický sochař MgA. Lukáš Černý z Volyně. K této příležitosti vydalo město Česká Třebová také  barevnou informační skládačku, kterou připravil Bc. Jaroslav Lopour.