Bolest ze ztráty nelze potlačovat          
Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 90 pacientů a jejich počet stále roste. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém životě pocity a okamžiky, které neznají a nedá se na ně zcela připravit. Udělali významný skutek pro své blízké, kteří s nimi mohli zůstat až do konce života.  Sami ale potřebují tyto prožitky zpracovat a odpovědět si na otázky: „Bylo vše správně? Proč se to stalo? Co bude teď se mnou?“
Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení. Prožitek ze ztráty může lidi spojovat.            
Klub ALFA-OMEGA otevírá 20. září 2018 v 15.30 hod pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.
Klub ALFA-OMEGA
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69  od 15:30 do 17:30 hod
Termíny:        Rok 2018                                                                                            rok 2019
20. září                                                                                                10. ledna
18. října                                                                                               14. února
22. listopadu                                                                                        21. března
13. prosince                                                                                         11. dubna
                                                                                                                                     9. května
                                                                                                                                   13. června
Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz  Oblastní charita Ústí nad Orlicí  www.uo.charita.cz