Pověst o znaku města nebyla letos hrána prvně                  

Jistě zajímavým  zpestřením letošních oslav 740. výročí první zmínky o České Třebové bylo divadelní zpracování pověsti o znaku města České Třebové, které  se  pod názvem „Pověst o vzniku znaku města Česká Třebová“ uskutečnilo dne 12. června 2018 v Malé scéně. Představení nacvičili a sehráli členové Dramatického souboru DDM Knoflíček, pod vedením dvou zkušených a úspěšných režisérek, Mgr. Petry Štanclové a Mgr. Jany Endyšové, DiS.
V mém archivu se dochoval doklad o dřívějším divadelním zpracování této místní pověsti. Její provedení dokládá fotografie pořízená místním fotografem  Janem Tomkem. Ke snímku máme i zajímavé, leč stručné údaje. Jednalo se o veršované provedení pověsti  „O pečeti města“, které se tehdy uskutečnilo v podání českotřebovské pracující mládeže v kroužku učňovské besídky na tzv. Besedách v Národním domě, dne 10. dubna 1943. Režisérem představení byl zdejší učitel, regionální spisovatel, amatérský historik a jeden ze správců zdejšího muzea, Bohuslav Štangler. Na 75 let starém snímku je zachycen uprostřed.
Martin Šebela