Pozůstatky domu „Na Ostrově“          

Nedávno proběhla  rekonstrukce prodejny COOP DISKONT v ulici Chmelnice, jejíž součástí byly též terénní úpravy nově získaných pozemků. Během nich došlo k odkrytí nepatrných zbytků někdejšího domu čp.85,  zvaného „Na Ostrově“, někdejšího hostince. Jeho vývěsní štít s nápisem  „Hostinec U zelené brány  -  Gasthaus beim grünen Thor“ se dnes nachází v depozitáři zdejšího muzea. Dům čp. 85 získal své pojmenování „Na Ostrově“ podle toho, že byl v minulosti obtékán ze tří stran vodou  –  korytem řeky Třebovky, náhonem  Kapounova mlýna čp. 89 a tzv. jalovou strouhou, odvádějící přebytečnou vodu do řeky.

Po zrušení hostince zakoupil dům čp. 85 Josef Honl, obchodník se šátky, tzv. „šátkář“. Po něm dům převzala jeho dcera, pokroková a svobodomyslná žena, slečna Františka Honlová. Její dům se záhy stal centrem zdejší vzdělanosti a pokrokově smýšlející inteligence. Slečnu Honlovou zde často navštěvovali zdejší rodáci, jako např.   žurnalista F. V. Krejčí, ministr Gustav Habrman, starosta Královských Vinohrad Jiří Pichl, císařský rada a mlynář Miroslav Vyskočil, učitel František Vencl a další. V domě čp. 85 slečna Honlová vlastním nákladem zřídila a provozovala dětskou opatrovnu.

Po úmrtí Františky Honlové  (†29. 5. 1929) sloužil dům čp. 85 k  bytovým účelům a to až do roku 1965, kdy byl pro svůj zchátralý a téměř neobyvatelný stav  odstraněn. Po rozebrání střechy a  odstranění dalších dřevěných součástí došlo k demolici vlastního zdiva. Rozvaliny přízemí zachytil i objektiv fotoaparátu. Volné místo, získané demolicí stavení,  bylo urovnáno a navezena na něj nová zemina. Prostor, kde dům dříve stával byl tak oproti okolnímu terénu o něco vyšší. Pozůstatkem někdejšího domu „Na Ostrově“ byl jeho  bývalý výměnek, původně se nacházející ve dvoře, který po demolici domu zůstal uchován.  Stával do roku 1986 za plotem ulice Chmelnice, za bývalým Peterkovým mandlem čp. 84 (dnes domek Kubešův). Posledně byl obýván rodinou Tibora Berky. Volné místo po domě čp. 85, o něco vyšší, proti okolnímu terénu,  mělo bylo později využíváno jako dětské hřiště. Součástí nynějších úprav bylo vyrovnání místa do výše okolí. Odstraněním terénu tak vykoukly na světlo zbytky cihlového a kamenného zdiva čp.  85, pozůstatky břidlicové střešní krytiny a několik střepů kameninové nádoby se zelenou glazurou. Terénní úpravy v těchto místech tak vyvolaly vzpomínky pamětníků a kolemjdoucích  na někdejší dům slečny Honlové. Současně bylo možné také spatřit zbytky cihel, pocházejících ze vzpomenutého výměnku.

Martin Šebela

Horní fotografie: Celková situace lokality v době, kdy se "Dům na ostrově" čp. 85 bourá, na místě dnešního nákupního střediska Konzumu je vidět prodejnu stavebnin a Peterkův mandl čp. 84
Dolní fotografie: Dům na ostrově  čp. 85 v době jeho využívání