Povodeň  v červenci 1958 ve vzpomínce  Josefy Kučkové   

  V Lidické ulici dodnes stojí  dům čp. 240, dnes sloužící jako sídlo Stavebního bytového družstva. Toto stavení, vybudované v roce 1922  zdejším stavitelem Františkem Plašilem,  bylo po mnoho let známo jako Dittrichův statek. Stejně tak bylo i v případě jeho předchůdce, starého dřeveného stavení, na němž  hospodařilo několik generací Dittrichů. Majiteli statku Dittrichovi se přezdívalo Minkus, proto můžeme o statku slýchávat také jako o Minkusově. Ke statku náležely rozlehlé pozemky za domem, v sousedství Lidické ulice a v místech ulice Na Slunečné a přilehlé zahrádkářské kolonie. Poslední majitelkou usedlosti, která zde hospodařila byla Dittrichova dcera, Josefa Kučková, prvně provdaná Čížková (*21. 2. 1897, †9. 10. 1982) Její  druhý manžel Čeněk Kučka  provozoval v domě čp. 240 řeznickou živnost. Manželé spolu měli tři děti – dceru Vlastu, syna Jana a dceru Jiřinu.

Po smrti Josefy Kučkové v roce 1982  byl jejími dědici dům čp. 240 prodán. Její pozůstalost byla tehdy z velké většiny zlikvidována při vyklízení a prodeji domu. Kromě několika rodinných fotografií a pár snímků domu se u vnučky paní Kučkové, žijící mimo naše město, dochovaly dvě fotografie, zachycující Zámostí a Lidickou ulici během povodně v červenci 1958. Na jednu z nich paní Kučková inkoustem zaznamenala zajímavou vzpomínku. Její text nyní citujeme: „ Památka na Povodeň: dne 5./7. 1958 po 2. h odpoledne začalo pršet průtrž mračen a 10ti minutách se drala dravá voda stodolou z polí a silnicí Skuhrovskou pak později se přihnala voda z lesů toto je situace asi ½ 6 h večer pak asi v 7 h přestalo pršet  a asi v ½ 10 h začala voda opadávat na ½ h ještě pršet, tak jsme ji měli ze zadu i z předu v bytě ze zadu dosahovala od řeky až ke Kaškovým dveřím a nám k podezdívce ve dvoře takže ½ h pršet ani ne moc, tak už jsme měli vodu ve stavení kolem dokola. v ½ 10 začala voda odpadávat večer“.

Jak vidno, měla Josefa Kučková své fotografie vzorně vzadu popsány. To dokládají zmíněné snímky povodně a ještě jedna fotografie pocházející z pozůstalosti paní Kučkové, pořízená v roce 1902 místním fotografem Gustavem Štanglerem, na níž je Josefa, jako holčička zachycena v selském kroji s kyticí a s tatínkem, oděným ve svátečních šatech. Vzadu je rovněž uveden popis: „5 ½ letá na slavnosti ,Selská svatbaʼ vítala jsem hosté od vlády na nádraží obdarovala je touto kyticí“. Fotografie byla před mnoha lety zakoupena od jednoho místního, již nežijícího filatelisty, který tehdy nabízel k prodeji tašku starých neidentifikovaných fotografií  osob z našeho města, pocházejících z nějakého sběru či popelnic. Tam zřejmě skončila pozůstalost Josefy Kučkové, kde mohlo být mnoho dalších zajímavých rodinných snímků.

                                                                                                                                                           Martin Šebela