Svátek všech sokolů viděly zblízka


Na  XVI. všesokolský slet  1. – 6. 7. 2018 se do Prahy  „slétlo“ na dvacet tisíc sokolů z celého světa – ze Spojených států, Kanady, Brazílie, Austrálie, Francie, Švýcarska, Dánska, Slovenska, Slovinska a dalších zemí. I my „Třebovačky“ jsme „přilétly“,  abychom zúročily, co nás od října minulého roku naučila cvičitelka Lenka Strouhalová (moc jí děkujeme!). V Praze jsme prožily sedm dní v úžasné atmosféře pospolitosti a přátelství. Česká obec sokolská připravila pro účastníky sletu velkolepý program, takže kromě cvičení – zkoušek, generálky a vlastního vystoupení ve II. programu hromadných skladeb – jsme   se zúčastnily sletového průvodu, ekumenické mše ve svatovítské katedrále, tradičního nočního výstupu na Petřín, shlédly jsme několik pódiových vystoupení a program Sokol Gala v O2 aréně. V kulturním programu bylo připraveno několik divadelních představení, koncertů, výstav a workshopů. Bylo toho tolik, že jsme nemohly vše stihnout. Co jsme si však nenechaly ujít, byla komentovaná prohlídka budovy Národního divadla. Sokol odjakživa propagoval celoživotní aktivní způsob života, této zásady se držíme i my sokolky – nejen pravidelným cvičením, ale i pěší turistikou. A tak jsme si (s chutí a protože to také tak cítíme) na Nové scéně Národního divadla při závěrečné písni koncertu pěveckých sborů zazpívaly: „Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá …… jenom ten jest vpravdě šťasten, kdo života užívá“.  
Mirka Červinková
Další článek: Pardubický kraj na sokolském sletu (idnes):