Českotřebovský deník 226/2018 (8/8)
Přes 1200 cestujících historického vlaku

Více jak třetinu jízd má za sebou v letošním roce historický vlak v rámci akce Pardubickým krajem párou. Trasu z České Třebové do Hanušovic absolvoval zatím šestkrát. Celkem se na výlet od 23. června vydalo 1211 cestujících. Někteří z nich si s sebou vzali i kola a kočárky.
„Cílem této akce je především zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, ale také vojenská opevnění a muzea. Věřím, že touto akcí děláme radost nejen rodinám s dětmi, ale také milovníkům starých vlaků a vojenské historie,“ sdělil k akci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Vlaky na trase Česká Třebová - Hanušovice budou jezdit každou sobotu až do 29. září. Pardubický kraj tak vychází vstříc i těm, kteří prázdniny tráví mimo region. Jízdu vlakem nezastavilo ani teplé počasí, které znemožnilo jízdu parní lokomotivy.

Pravidelný jízdní řád 2018


8.38 Česká Třebová (zpět 17.13)
8.52 Ústí město (16.55)
9.20 Ústí n. O. (16.52)
9.31 Lanšperk (16.23)
9.37 Dolní Dobrouč (16.17)
9.57 Letohrad (16.11)
10.11 Jablonné n. O. (15.30)
10.20 Těchonín (15.20)
10.27 Mladkov (15.07)
10.35 Lichkov (15.02)
10.47 Dolní Lipka (14.52)
10.54 Prostř. Lipka (14.42)
11.00 Červený Potok (14.36)
11.22 Hanušovice (14.10)             


Tarify IREDO se od září mění

Rada Pardubického kraje schválila aktualizaci smluvních a přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému IREDO a nové tarify a ceníky, které budou platit v regionální dopravě od 1. září letošního roku. Dokumenty reagují na rozhodnutí vlády z května 2018 a také na evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
„Nově je v ceníku  IDS REDO zavedena kategorie Děti a mládež do 18 let (dříve do 15 let), která bude přepravována s novou cenou jízdného maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného. Stejná cena bude platit i pro studentské jízdné pro osoby ve věku 18-26 let a dále pro osoby starší 65 let. Ty navíc nebudou potřebovat čipovou kartu IREDO,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Zároveň Pardubický kraj zavedl nařízení, které stanoví maximální ceny veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému IREDO. „Reagovali jsme tak na požadavek ze strany autobusových dopravců, který vyplynul ze závěrů kontrol finančních úřadů v oblasti dodržování maximálních cen. Nyní je vše jasné černé na bílém,“ dodal náměstek Kortyš.
Podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.oredo.cz.
Strážníci obstáli před dětským publikem

Nalézt v době prázdnin a dovolených kapacity na zajištění jakékoliv akce mimo běžný výkon služby je mimořádně obtížné. I přesto strážníci vyšli vstříc kolegům ze sboru dobrovolných hasičů a vyjeli na dětský tábor do Řadova s cílem zpestřit zúčastněným jejich program. Téměř 60 dětí tak mělo možnost se seznámit s výstrojí a výzbrojí městské policie, položit strážníkům zvídavé dotazy nebo si na vlastní kůži vyzkoušet účinnost donucovacích prostředků. Největší pozornosti se pak dostalo ukázce modelové situace zadržení agresivního pachatele, který skončil v poutech ležící na zemi. Dopoledne uteklo jako voda a kolegové se museli s dětmi rozloučit, aby mohli vyrazit k domovu za doprovodného potlesku vděčného publika.   Petr Baláž - zást. velitele MěP

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Místo Zdravotnických asistentů budou Praktické sestry !

Nové nařízení nařízení postupně ukončuje výuku oboru Zdravotnický asistent a nahrazuje jej oborem Praktická sestra, v rámci kterého dojde k navýšení počtu hodin praktické výuky. V praxi to znamená, že již od září by mohlo nastoupit do prvního ročníku maturitního oboru Praktická sestra v Pardubickém kraji přibližně 200 nových studentů. „Zareagovali jsme v nejbližším možném termínu,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství, „změna by se měla promítnout již do následujícího školního roku.“  „V situaci plošného nedostatku zdravotních sester s prohlubujícím se trendem je každý ozdravný zásah do systému a podmínek jejich vzdělávání nanejvýše žádoucím krokem. Tyto věci však bylo potřeba řešit už dávno, protože přínosy obdobných opatření se bohužel neprojeví v našich nemocnicích v dohledné době, ale až v řádu několika dalších let. Do té doby to musíme zvládnout s podstavy…“, doplnil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.
 
Až 618 milionů korun letos do krajské silniční sítě

krajští radní na svém pondělním jednání řešili mimo jiné problematiku financování silniční sítě v Pardubickém kraji a finanční spoluúčast Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě, že budou úspěšná další jednání s fondem, mohl by kraj v letošním roce získat až téměř 618 milionů korun. Prostředky jsou určeny nejen na rekonstrukce silnic nižších tříd, ale také na přípravu přivaděčů k D35. Nově by kraj mohl obdržet téměř 247 milionů korun na zklidnění dopravy na vybraných úsecích silnic nižších tříd. Kromě těchto prostředků kraj na základě aktualizovaného memoranda z roku 2017 získá od státu v průběhu několika let 2,7 miliardy korun na výstavbu přivaděčů k D35.
„Po řadě složitých a v některých momentech téměř bezvýchodných jednáních se nám podařilo i v letošním roce pro české a moravské kraje získat finanční prostředky na opravy silnic II. a III. tříd. Pro náš kraj to znamená částku přesahující 245 milionů korun, ke které přidáváme dalších 39 milionů jako převod z příspěvku loňského roku. Jedná se o prostředky zajištěné trojstrannou smlouvou mezi SFDI, krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který chce i nadále tlačit na stát, aby měly kraje prostředky jasně garantované na několik let dopředu. „Chceme mít jasně dané, že od státu získáme peníze každý rok již na jeho počátku. Pokud dostaneme peníze až v průběhu roku po zahájení stavební sezony, tak je velmi těžké je proinvestovat, což se stalo také v loňském roce a proto část příspěvku převádíme,“ sdělil hejtman Netolický.
Nejsou to však jediné prostředky, o které kraj v letošním roce usiluje. „V rámci jednání se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury vyjednáváme o mimořádném příspěvku v hodnotě necelých 247 milionů korun na opatření vedoucí ke zklidnění dopravy na vybraných úsecích v kraji. Jsme rádi, že si SFDI uvědomuje důležitost našeho kraje jako tranzitního regionu, s čímž je však spojena také nadměrná zátěž na některých místech. V případě, že se nám tyto prostředky skutečně podaří získat, připravíme seznam míst a opatření, která budou za tyto prostředky realizována,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že dalším postupem se na svém dalším jednání budou opět zabývat krajští radní.
Kraj má od Státního fondu dopravní infrastruktury garantované také finanční prostředky na stavbu přivaděčů k D35. „Ministerstvo dopravy nám v průběhu několika let garantovalo částku 2,7 miliardy korun na výstavbu přivaděčů a obchvatů spojených se stavbou dálnice D35. V letošním roce máme na projektové práce z rozpočtu SFDI poskytnutou částku 11,6 milionů korun pro Pardubický kraj a 74 milionů pro Správu a údržbu silnic. Jako první by se měly začít budovat obchvat Dašic a dále silnice kolem Rokytna na Pardubicku, která taky bude plnit funkci obchvatu. Toto jsou úseky, jejichž projektová příprava probíhá v rámci rozpočtu kraje, zbylé řeší krajští silničáři,“ doplnil hejtman Martin Netolický, který aktualizovanou podobu memoranda podepsal minulý rok s ministrem dopravy Danem Ťokem.

Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

Příprava centrálních urgentních příjmů je z velké části hotová

Pardubický kraj věnuje mimořádnou pozornost zásadním krajským investicím. Další velký kontrolní den přípravy centrálních urgentních příjmů (CUP) v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích se dnes uskutečnil na krajském úřadu za účasti všech zainteresovaných. Jednání řídil 1. náměstek hejtmana pro investice a majetek Roman Línek a zúčastnili se ho radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, management Nemocnice Pardubického kraje včetně ředitelů úseků, kde se výstavba uskuteční, a také projekční a investiční týmy obou staveb.
„Pozitivní je, že od minulé kontroly v květnu nedošlo k žádným časovým prodlevám a harmonogram obou prioritních staveb není nutné nijak měnit. Stále tedy počítáme s dokončením urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí v roce 2020 a v Pardubicích v roce 2022,“ uvedl po jednání Roman Línek.
CUP v Ústí nad Orlicí (obrázek)
Pro centrální urgentní příjem v Ústí nad Orlicí očekává Pardubický kraj vydání územního rozhodnutí už v nejbližších dnech. Kraj zároveň připravil investici, která sníží hlukovou zátěž okolí způsobovanou zejména klimatizací na stávajících budovách nemocnice. V letošním roce budou odstraněny staré garáže a připraveno území pro stavbu.
CUP v Pardubicích (plánek)
Pro Centrální urgentní příjem v Pardubicích, který je už projekčně před dokončením, požádá Pardubický kraj o územní rozhodnutí letos v září. Zároveň už je zde povolena demolice pavilonu číslo 1 – bývalé dětské chirurgie. Ten by tedy mohl být zlikvidován ještě v letošním roce.
Nový sedmipodlažní objekt má do budoucna v rámci vysokoprahového příjmu centralizovat urgentní akutní péči nejen chirurgickou, ale také interní a neurologickou. V objektu by dále měla vzniknout nová centrální sterilizace, jedenáct operačních sálů, oddělení ARO, JIP a standardní oddělení chirurgických oborů. U všech příprav jsou odborníci. „Je nezbytné, abychom od začátku otevřeně komunikovali jak s lékaři, tak s vedením nemocnice. Proto jsme ještě v minulých dnech debatovali o posledních dispozičních změnách v jednom z nejdůležitějších pater, a to v patře, které je určeno operačním sálům, dospávacímu pokoji a jednodenní chirurgii,“ řekl hejtman Martin Netolický.
„Vzhledem k tomu, že se v Pardubické nemocnici bude potkávat v příštích letech řada investičních akcí včetně nového pavilonu psychiatrie a připravovaného parkovacího domu, zadali jsme zpracovat Plán organizace výstavby pro celý areál nemocnice. Jde nám o to, aby docházelo k minimu komplikací a kolizí mezi jednotlivými stavbami a aby to nenarušilo provoz nemocnice a péči o pacienty,“ dodal Roman Línek.
Další velký kontrolní den pro obě stavby se uskuteční ve 2. polovině října.


Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

Zlevněné zájezdy – lásty pobytové i poznávací
Tuzemské pobyty, wellness, vstupenky ...
 Předvánoční Praha v sobotu 8.12. autobusem s návštěvou muzikálů 
Čas růží za 750,-,900,-1100,- Muž se železnou maskou za 1050,- Osmý světadíl za 950,- 1150,-
Sugar za 980,- Tři oříšky pro Popelku za 1140,-/rodinná show s písničkami i živými koňmi/.
Těším se  na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 /jinak dle domluvy/,
na telefonu 723226287 a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová
 
O dalším rozvoji Letiště Pardubice

Další rozvoj Letiště Pardubice a směřování společnost East Bohemian Airport bylo tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ředitelkou společnosti Hanou Šmejkalovou. Společně řešili především dostavbu druhého patra terminálu Jana Kašpara, vybudování parkovacích ploch, aktuální vývoj počtu cestujících či záležitosti spojené s pracovním vytížením jednotlivých zaměstnanců. Letiště na základě dohody připraví projekt na úpravu parkovacích ploch pro více než 630 automobilů a úpravy druhého patra letištního terminálu. Celkový finanční rozsah by se měl pohybovat okolo 405 milionů korun, což byla původně projektovaná cena pouze za dobudování druhého patra terminálu.
„Dostavba druhého patra v původně navrženém objemu, který přesahoval 40 milionů korun, rozhodně není nutná, což potvrdila také paní ředitelka. Shodujeme se na tom, že v rámci prostor dojde k dobudování rozvodů, sociálních zařízení, podlah a osvětlení. Do části se nastěhují kanceláře společnosti, zbylá část pro VIP salonek či restaurace bude připravena pro možné budoucí využití. Pakliže se najde zájemce na provoz, může si prostor upravit na své náklady a dle svého přání. Rozhodně to však nesmí jít z veřejných prostředků. Osobně jsem přesvědčený, že bychom se celkově mohli vejít do částky 15 milionů korun za dobudování druhého patra. Je to nejrozumnější varianta, se kterou vedení společnosti kdy přišlo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten s ředitelkou Šmejkalovou hovořil také o vybudování parkovacích ploch nejen pro dlouhodobé, ale také krátkodobé stání. „S paní ředitelkou jsme se dohodli na tom, že letiště využije podzimní odstávky pro úpravu vojenského autoparku na parkovací stání, které je v současné době řešeno například také na přilehlé louce, což samozřejmě z uživatelského hlediska není komfortní. Tato plocha je za přibližně pět milionů korun velmi jednoduše upravitelná a mohla by cestujícím sloužit ještě v letošním roce. Kapacita míst by zde byla přibližně 410 automobilů. Vedle toho připravíme vybudování parkoviště před terminálem včetně zastavení typu kiss and ride sloužící především pro krátkodobá stání jako naložení a vyložení cestujících. Zde by mohlo být k dispozici přes 220 míst. Celková investice do obou ploch by se měla podle prvního předpokladu pohybovat okolo 20 milionů korun,“ uvedl hejtman Netolický, který je z rozpočtu kraje na rok 2019 připraven uvolnit finanční prostředky dle třetinového podílu kraje ve společnosti EBA. „Celkem se tak za vybudování vice než 630 parkovacích míst a dobudování druhého patra terminálu pohybujeme na částce, která byla původně namyšlena čistě na samotné druhé patro. Tato finanční zátěž je podle mého názoru nyní velmi rozumná a můžeme se o ní jako akcionáři velmi reálně bavit,“ dodal hejtman Netolický.  (Fotografie současného stavu)