Českotřebovský deník 229/2018 (11/8) 
Utrpení Ježíše Krista na kříži na kozlovském hřbitově pokračuje

Velmi dobře upravený kozlovský hřbitůvek na konci vesnice při cestě do "dolíku" je během léta také cílem návštěvníků obce, kteří sem přijíždějí do chaloupky Maxe Švabinského a letos také na pozoruhodnou výstavu FIGURAMA 18, která je otevřena po celý měsíc srpen až do 8. září v  sále hostince U Sitařů. Na hřbitově si návštěvník hřbitova nemůže nevšimnout poničené hlavy ukřižovaného Ježíše Krista. Socha je jinak prakticky v pořádku, hlava  Ježíše Krista na Kříži se proto musela stát cílem některého (ubohého) vandala. Jiný způsob, jak k devastaci došlo, si neumím představit. Se současným stavem velmi koresponduje nápis na kříži: "Dokonáno jest". 

Je to hrůza a nemůžeme to tak nechat. Není to jen záležitost obce Kozlov, měli bychom opravu zajistit z jiných prostředků  Kozlovský hřbitůvek patří mezi navštěvovaná místa a ostuda z tohoto dojmu je opravdu velká. Nevím, kdy škoda nastala, ale uklizené zbytky kamenné Kristovy hlavy u paty kříže napovídají, že to nebylo včera.  Neznám také přesně samotnou historii tohoto kříže, nejde o kulturní památku a nepíše se o něm ani v článku PhDr. Ludmily Kesselgruberové "Českou Třebovou křížem krážem aneb Přehled křížů a křížků postavených v České Třebové", který byl součástí poslední vyšlé Ročenky Městského muzea. Jde však rozhodně o cenný historický objekt, který je třeba uchovat v perfektním stavu a zajistit tedy co nejrychleji opravu. Dávám si proto za úkol podat podnět odboru památkové péče MěÚ Česká Třebová pro zajištění opravy v co možná nejkratším termínu. (mm)Upravený kozlovský hřbitůvek dávám za vzor

Je to místo, na kterém lze poznat, že se o něho dokážeme dobře postarat. Mezi hroby, které zde mohou být pro Třebováky zajímavé je určitě váce než 110 let starý hrob rodiny Vejrychovy, opět ve vzorném pořádku, jako prakticky všechny hroby okolo. Na jeho pomníku najdeme slavná jména - podívejte se na upravenou náhrobní desku. Jako první zde byla pochována uvedena Josefa Dapeciová (1905), jako poslední zde pak byly uloženy ostatky Jaromíra Tomáše Vejdovského (2013).  Na zdejším hřbitově si můžeme všimnout také nového hrobu s  náhrobkem v jiném stylu - ve tvaru bílého kříže, kde syn Martin Lipenský, žijící s maminkou v italském městě Seregno uložil loni ostatky svých rodičů, v roce 2016 Antonia Confalonieri  (* 6.12. 1933, +13.5. 2016) a loni na podzim také Heleny Lipenské (*15.8. 1942, +26.9.2017). Právě letos v září uplyne rok od jejího úmrtí.

Helena Lipenská je českotřebovská rodačka, která žila více než 40 let v italském Seregnu, městu ležícímu severně od Milána.  Její a životní osud ovlivnila jiná česko-italská družba pěveckých sborů Il Rifugio a  českotřebovského pěveckého sboru Bendl. Jen díky tomu si našla v Seregnu svého životního druha, usadila se v tomto městě, otevřela hudební školu, vychovala zde syna Martina. I ten našel díky soukromým i sportovním zájezdům do České Třebové v našem městě řadu přátel. připomeňme ještě to, že Helena Lipenská díky svému jménu v italském prostředí a českotřebovskému patriotismu vlastně "přivezla" k nám do České Třebové představitele italského města Agrate Brianza, se kterým nás již od roku 2004 spojuje pevné partnerství (Gemelagio). Připomeňme si proto v této souvislosti alespoň dvě 14 let staré fotografie z prvního zájezdu představitelů comuna di Agrate Brianza v čele s Adrianem Pollettim v březnu 2004.

Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

Úspěšné vesnice roku 2018 

V kulturním domě v Pusté Kamenici obdrželo v sobotu pět obcí krajské stuhy v soutěži Vesnice roku. Porotci ale vyhodnotili i další kategorie a předali diplomy za konkrétní aktivity, které je v letošním roce zaujaly. Organizátorem celostátní soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí České republiky a Spolek pro obnovu venkova. Spoluorganizátorem krajského kola je i Pardubický kraj, který letos vyplatí oceněným obcím na odměnách přes jeden milion korun, které budou příjemnou vzpruhou do dalšího vylepšování života na venkově.  Více ZDE
Přehled ocenění:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice
Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - obec Břehy
Zlatá cihla  - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce
Zlatá cihla  - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice
Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř
Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice
Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř
Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk
Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice
Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov
Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice
Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou
Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice
Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov
Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd
Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice


100 let republiky: Přívrat opravuje památník obětem války, co ve Třebové ?  
Na potřebnou opravu památníku obětem válek v Přívratu naproti bývalé škole přispěl dotací Pardubický kraj. Díky příspěvku bude pomník i s nápisy opět opraven tak jak si občané, kteří se před 100 a více lety z války nevrátili, zaslouží. Stejně krásně opravený pomník se jmény padlých mají i  v Řetové a opravili jej ze svých vlastních prostředků.
100. výročí konce I. světové války je současně vhodné k zamyšlení nad smyslem válek vůbec. Takový pomník se jmény padlých mají prakticky v každém městě či obci. Také u  nás v České Třebové, jen s tím rozdílem, že jsme nepovažovali za nutné uvádět jména padlých, není jich málo.  Právě ten velký včet jmen padlých  by ukázal, jak strašná to byla válka a jak poznamenala naše životy.
A tak máme na "světelné" křižovatce u gymnázia jen památník, který připomíná oběti  I. světové války anonymně bez uvedených jmen, snad díky rychlosti jeho postavení, byť se místo pro památník poměrně dlouho vybíralo. Památník byl po rozhodnutí rady města ze dne 17.3.1937  rychle postaven, aby uctil spoluobčany, kteří položili své životy za svobodné Československo. Veřejnosti byl slavnostně předán a odhalen již v neděli 4. července 1937 při oslavách 20. výročí bitvy u Zborova. Oslavy tohoto výročí byly v České Třebové dokonce dvoudenní a zúčastnil se jich i významný českotřebovský rodák spisovatel F. V. Krejčí, bývalý předseda čsl. vládní delegace u vojska na Sibiři.  Nad republikou se v té době již stahovala mračna nacismu.
V devadesátých letech se podařilo na tento pomník "propašovat" šest jmen letců, kteří padli ve II. světové válce a těsně po ní, i když mají svá jména na dalším památníku v Habrmanově ulici u škol. Byl to vlastně cizí zásah, byť o tom pravomocně rozhodla tehdejší rada města. Jako by i v devadesátých letech pokračovala tendence z komunistické doby "na I. sv. válku a legie zapomenout a uctívat jen oběti boje proti nacismu. Napravit se to dá těžko. Představoval jsem  si doplnit k pomníku ke stému výročí konce války také jména padlých, jistě by to šlo nějak vyřešit. Přehled existuje velmi přesný ve Vojenském historickém ústavu, přesné záznamy existují také o legionářích. Dalo by to nějakou práci a stálo by to nějaké peníze. 100 let od konce I. světové války by mělo být výročím, které by nás k tomu opravňovalo. Ještě dnes vzpomínají na své padlé předky i jednotlivých rodinách. Považuji za škodu, že jsme se k tomu neodhodlali, myslím, že jsem přišel s tímto návrhem včas, právě před rokem, kdy jsme si připomínali 80. výročí postavení tohoto památníku. Teď už to nedoženeme, je to škoda. Lepší příležitost k tomu už nebude. A tak jedinou možností může být vydání publikace, která bude tímto směrem zaměřena. Zdá se mi, že si své historie příliš nevážíme.  Milan Mikolecký
Fotografie původního a upraveného stavu památníku obětem u gymnázia:

Před 10 lety: odhalení památníku obětem I. světové války na městském hřbitově 

Slavnostní odhalení  a vysvěcení  památníku se konalo ve státní svátek 28. října 2008  jako součást oslav 90. výročí vzniku Československa. 
Tato slavnost měla velmi specifický ráz nejen díky účasti celého vedení města a městských radních a zastupitelů, ale také díky přítomnosti členů Muzea Československé branné moci v České Třebové, kteří zde byli v uniformách hraničářského praporu č. 19 z roku 1938. Dobovou atmosféru připomenul také zástupce ústeckoorlického městského muzea v uniformě českého důstojníka rakousko-uherské armády.  Úvodní slovo přednesla ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská, která ve své úvaze přiblížila přítomným události první světové války v historickém kontextu našeho města. Připomněla, že duchovním základem nově vzniklého řádu, který měl zajistit, aby se neopakovaly válečné hrůzy, se stal ideál demokracie a humanity. Připomenula fakt, že za tyto vysněné ideály bojovaly a svůj život položily i desítky Českotřebováků, a to na italské, francouzské a zejména ruské frontě. Sdělila, že právě těm, kteří se o vznik samostatného Československa zasloužili,  ať už to byla československá reprezentace doma nebo v zahraničí či bezejmenní vojáci, patří náš dík a slavnostní akt a večerní koncert v Kulturním centru.  Pak byla přednesena dobová charakteristika českých vojáků a několika slovy přiblížena realita vojáků na válečné frontě.
Starosta města Česká Třebová pan Jaroslav Zedník následně památník slavnostně odhalil.  Administrátor římskokatolické církve ThMgr. Miloš Kolovratník krátce promluvil o událostech první světové války z duchovního pohledu a zároveň  tento památník vysvětil.  Minutou ticha byla uctěna památka padlých vojáků a k památníku byl položen věnec,  kytka a kytice rudých růží  s trikolórami. Slavnostnost této chvíle byla završena československou státní hymnou a vojenskou večerkou v provedení pana Josefa Kučery,  který je zahrál na trubku.
Památník byl vyroben z leštěné žuly ze Skutče, instalaci a úpravu okolí zajistila firma Eko Bi a firma B. Sedláček z České Třebové. Návrh je zřejmě jedním  z posledních děl bývalého městského architekta Ing. arch. Jiřího Jandery. Podílel se na něm také člen Zastupitelstva města Česká Třebová a bývalý ředitel firmy Eko Bi s.r.o. Česká Třebová pan František Čech Večer 28.10. se pak ve velkém sále KC konal slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice. (mm)

Modrý Mauritius je v Praze!   Přijďte se podívat na nejslavnější známku světa.
15. – 18. srpna 2018 Clarion Congress Hotel Prague
Zastavte se u stánku České pošty, generálního partnera Světové výstavy poštovních známek Praga 2018. Máme pro Vás unikátní pamětní předměty i speciální edice známek.

Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

Zlevněné zájezdy – lásty pobytové i poznávací
Tuzemské pobyty, wellness, vstupenky ...
 Předvánoční Praha v sobotu 8.12. autobusem s návštěvou muzikálů 
Čas růží za 750,-,900,-1100,- Muž se železnou maskou za 1050,- Osmý světadíl za 950,- 1150,-
Sugar za 980,- Tři oříšky pro Popelku za 1140,-/rodinná show s písničkami i živými koňmi/.
Těším se  na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 /jinak dle domluvy/,
na telefonu 723226287 a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová