Českotřebovský deník 234/2018 (16/8) 
Středisko osobní hygieny Pečovatelské služby Česká Třebová bude otevřeno 1.9.2018

Dne 1.9.2018 bude otevřeno nové Středisko osobní hygieny Pečovatelské služby Česká Třebová umístěné v Domě s byty zvláštního určení, Masarykova 1400, Česká Třebová, telefon: 465 503 510. Středisko je určeno seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří jsou uživateli pečovatelské služby, a dále osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při úkonech osobní hygieny nebo nemají ve své domácnosti vyhovující podmínky pro osobní hygienu. Využít SOH je možné ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 hod. po dohodě s pracovníkem Pečovatelské služby. Stanovená cena za úkon „Pomoc při úkonech osobní hygieny činí 100 Kč/hodinu (účtuje se čas skutečně strávený provedením úkonu). Středisko osobní hygieny bylo financováno z prostředků města Česká Třebová a z dotací Evropské unie.
Mgr. Linda Chadimová vedoucí Pečovatelské služby Česká Třebová
 
Informace starosty města o rozpracovaných investičních projektech

 
 Vážení občané,
máme dva měsíce před volbami a z některých zpráv, které kolují v českotřebovských médiích, může mít čtenář pocit, že už se na radnici nic nedělá, a že každý čeká, jak dopadnou podzimní komunální volby. Mohu vás ubezpečit, že tomu tak není.
Trampské muzeum se připravuje podle předem zvoleného harmonogramu dopracováním studie a vypsáním výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Intenzivně se pracuje na projektu biokoupaliště Česká Třebová, kde se v současné době finalizuje podoba tohoto koupaliště a hlavně biologicko technologické zázemí, které bude zajišťovat čistou vodu na tomto veřejném koupališti.
Dále finalizujeme žádosti o dotace na ministerstvo školství na dvě ještě nezmodernizované mateřské školy a to MŠ Habrmanova a MŠ U Stadionu a také připravujeme podklady pro žádost na rekonstrukci tělocvičny Na Skále, kterou jsme bezúplatně převzali od Pardubického kraje. Tyto projekty by měly být dokončeny do konce roku 2018, protože jeden z posledních termínů podání žádostí o evropské a národní dotace je leden 2019. Dne 14. srpna 2018  se v městské knihovně uskutečnilo  veřejné projednání projektu dětské hřiště a parková úprava vnitřního traktu Trávník, kde bychom rádi stihli termín podání žádosti o dotaci leden 2019.
Kromě toho se dále dokončují projekty, které byly zahájeny v roce 2017 a to je Základní škola Habrmanova a úprava chodníků autobusových zastávek, přechodů a veřejného osvětlení na silnici I/14, kde se nám podařilo ještě v letošním roce z dotací od MAS zajistit profinancování chodníků na Špici (výjezd na Ústí nad Orlicí). Do konce září bude dokončeno vybudování lehkoatletického stadionu na Skále a nové tenisové haly, tj. projektů, které byly zahájeny na jaře letošního roku.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že mě mrzí, že někteří v rámci předvolebního boje hledají problémy tam, kde nejsou a matou tak naši veřejnost, která k těmto projektům nemá žádnou zpětnou vazbu.
 

Poznámka k uvedenÉMU TEXTU: KDO ŘÍKÁ PRAVDU?


Výše uvedený text byl v tomto znění zveřejněn na webových stránkách města a jistě bude Třebováky zajímat. Informace o rozpracovaných investicích je jistě pro občany důležitá, je však škoda, že byla podána zřejmě až jako reakce na některé články v Českotřebovském deníku. U některých vět  bych se však chtěl zastavit.

Pro zveřejnění článků si vždy zajišťuji relevantní podklady, jinak bych je nemohl zveřejnit. Bude dobré když se zastavím alespoň u dvou problémů.

Koupaliště (biokoupaliště).  "Intenzivně se pracuje na projektu biokoupaliště Česká Třebová", piše Jaroslav Zedník. Ovšem pravda je taková, že pro nečinnost muselo dojít po téměř dvou letech ke změně projektanta, neboť žádné stanovené termíny neplnil a nekomunikoval. Za vše pak hovoří to, že nový projektant (společnost KTS-AME s.r.o. Hradec Královê) pro zpracování projektové dokumentace koupaliště (zatím však pouze ve stupni studie) byl schválen radou města až teprve 20. srpna, tedy pět dnů po zveřejnění sdělení pana starosty o intenzivní práci na projektu. Zařazení téma koupaliště v horkých dnech letošního léta na stránky zpravodaje bylo přece logické. Současně bylo v Českotřebovském deníku provedeno porovnání s mnoha biokoupališti v Česku, ze kterého vyplývá, že pro českotřebovský Křivolík se skutečné biokoupaliště, tedy "koupaliště s biotopem" nehodí a musí mít jinou technologii čištění vody.

Trampské muzeum u ledu. Informaci o tom, že se projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení nebude do podzimních voleb zadávat, byla podána na poradě zástupců volebních stran v zastupitelstvu města  koncem července v Národním domě, které se zúčastnili zástupci klubu Nestraníků Dobromil Keprt a nový lídr Bohumír Nejedlý, který zastoupil Jaroslava Zedníka. Ten nebyl přítomen. Podle (dodatečného) sdělení Míly Keprta byl on jediným, který s odkladem projektu trampského muzea nesouhlasil. Předanou informaci jsem ještě ověřil dne 14. 8. 2018 na odboru rozvoje města a investic MěÚ, kde jsem se také informoval i o situaci v přípravě projektu biokoupaliště. Připadá mi proto zvláštní, že tedy Jaroslav Zedník ve výše uvedeném textu vyvolává u veřejnosti dojem, že se údajně výběrové řízení na dodavatele vypisuje.

Shrnutí: v Českotřebovském deníku  nebyly zveřejněny nepravdivé zprávy, ale takové, které se prostě "nehodí do krámu". Reakce starosty je určena veřejnosti, která nemá informace a bude jeho tvrzením věřit. Chápu snad zveřejnění na předvolebním facebookovém profilu, na webu města si ale představuji texty podložené fakty.

Milan Mikolecký