Českotřebovský deník 235/2018 (16/8) 
Porovnejme Třebovku  na Zámostí po 21 letech

Rozdíl je jistě dobře patrný.  Projděme se ještě po parku a kolem Třebovky v tomto úseku (v současnosti). Park a nábřeží by si zasloužilo revitalizaci, je již plně v majetku města, koryto ovšem v majetku Povodí Labe. Ale i s nimi se dá jednat. Zatímco rodiče dětí z okolí by si zde přáli dětské hřiště, kapely nějakou malou letní scénu, tak sousedí z okolí by zase chtěli klid a stačilo by jim jen upravit cestičky do původní podoby, jen na malou úpravu, obnovit původní cestičky, přidat pár laviček a odpadkových košů. Nedávat žádné atrakce. Takže všem se najednou vyhovět asi nedá...  (Foto VV)


Protihlukové stěny se řeší

Společnost SŽDC po dohodě s městem Česká Třebová vypsalo v měsíci červenci výběrové řízení na „revizi hlukové studie“ a návrh protihlukového opatření u projektu modernizace železničního uzlu Česká Třebová.
Již v zadávacích podmínkách je uvedeno, že po předložení této hlukové studie bude tato revize dále projednávána s krajskou hygienickou stanicí a vedením města Česká Třebová. V současné chvíli je výběrové řízení ukončeno a nebrání nic tomu, aby revize hlukové studie mohla probíhat. První výsledky z první dílčí etapy této revize bychom mohli znát již na konci listopadu 2018. Je to dobrá zpráva pro město a jeho občany, protože SŽDC jako budoucí investor modernizace železničního uzlu s námi pravidelně komunikuje a pevně věřím, že se podaří nalézt kompromis v pro nás nepřijatelném řešení prvého návrhu.
Děkuji za vstřícnost vedení SŽDC a příkladnou komunikaci. Jaroslav Zedník, starosta města

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Staví se proti hazardu 

Koalice pro Pardubice se hodlá postavit také proti rozšiřování hazardu a prosadí regulaci a redukci počtu heren ve městě. Podle zástupců Koalice je totiž negativní vliv hazardu na bezpečnost prokazatelný, úplný zákaz by však mohl vést ke vzniku soukromých heren mimo dohled a vliv města.  „Já osobně se budu snažit o to, aby tato redukce byla maximální. Pokud nezískám podporu většiny zastupitelů, budu zvažovat i sběr podpisů občanů a vyhlášení referenda. Příkladem mi je město Jablonec nad Nisou, kde se to podařilo,“ uvedl lékař Vít Ulrych (KDU-ČSL).
Stejný cíl, tedy nulovou toleranci hazardu si dala do svého volebního programu také Koalice pro Českou Třebovou, která se již v tomto volebním zákona snažila regulaci hazardu prosadit, ale neuspěla. A tak je v České Třebové bez jakékoliv regulace jako v jediném městě v  regionu. Tuto skutečnost chce koalice pro Českou Třebovou měnit, podobně jako obdobné seskupení v Pardubicích. Negativni vlivy hazardu v našem městě nechceme.

Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

Vrbětická munice  byla ze skladu v Květné odvezena 

Z muničního skladu v Květné na Svitavsku byl dnes odvezen zbývající vojenský materiál, který zde skladovaly soukromé společnosti. Ty do tohoto skladu převezly munici a zbraně z vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Muniční sklad zůstane zachován a od 1. ledna zde vznikne vojenský útvar a areál bude vybaven moderními technologiemi. Pro obec to znamená zachování důležitých pracovních míst.
„Společnost, která převzala závazky po bývalém vlastníkovi munice, odvážela munici ze skladu průběžně. Nakonec se podařilo vše odvézt s předstihem, jelikož původní termín byl stanoven na září. Tři a půl roku po výbuchu ve Vrběticích tak z našeho kraje mizí poslední materiál soukromých vlastníků. Není to však konec muničního skladu, tak jako před lety. V areálu bude od 1. ledna 2019 vytvořen vojenský útvar, který bude zajišťovat jeho chod. Navíc jsou zde plánovány další investice do modernizace zabezpečení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tři sklady budou rezervovány pro integrovaný záchranný systém jako volná kapacita a pohotovostní sklady v nezbytných případech. Stát tak bude mít plně funkční a moderní sklad, který se po výbuchu ve Vrběticích osvědčil a svoji roli maximálním způsobem splnil,“ doplnil hejtman Martin Netolický, který také ocenil komunikaci směrem k samosprávě kraje a okolních obcí. 
Sklad v Květné fungoval do 2013, kdy ho vojáci opustili. Ministerstvo obrany se ho pokoušelo neúspěšně prodat. V lednu 2015 armáda zprovoznila 20 skladů z 32. Sklad má aktuálně 29 zaměstnanců, kteří budou pokračovat i nadále, což je dobrou zprávou také pro samotnou obec Květná.
Kraj investuje také  do budovy orlickoústeckého gymnázia

Stavební práce na zajištění vstupních prostor byly na gymnáziu v Ústí nad Orlicí nutností. Tato investice do Pardubického kraje do budovy školy však není jediná. Škola díky penězům z evropského projektu IROP získá několik nových učeben a také výtah. Stavbaři dále mění okna a opravují fasády. Tyto změny povedou k úsporám energií. Celková výše investic do budovy činí v souhrnu za všechny projekty přibližně 40 milionů korun.
Ve vstupním prostoru gymnázia se objevují trhliny. V roce 2016 došlo k výraznému zhoršení rozsahu prasklin a v rámci odborných posudků bylo zjištěno, že se jedná o značná porušení s vlivem na únosnost a stabilitu. „Pardubický kraj investuje do oprav nutných k zajištění statiky a následných oprav 2,65 milionů korun,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.
Gymnázium bude mít v příštím školním roce díky penězům z programu IROP nové učebny. Studenti se mohou těšit na novou biologickou laboratoř a změn se dočká dalších šest učeben. „Měníme podlahy, elektrické rozvody i komunikační sítě. V rámci projektu se naše škola dočká i výtahu, díky kterému bude škola bezbariérová,“ řekl ředitel gymnázia Marek Hoffmann. I s vybavením se jedná o investici ve výši zhruba 16 milionů korun.
Stavební práce se však netýkají pouze interiéru školy. Dělníci pracují na fasádě nové budovy. Na její obnově se podílejí i restaurátoři. Hlavní je však výměna oken a provedení zateplení. Tím dojde k úsporám energií. Z ceny 25 milionů korun zaplatí 6 milionů korun ministerstvo životního prostředí a Evropská unie.
„Historická, velkolepě pojatá budova ústeckého gymnázia z roku 1913 je dokladem toho, jak si naši předkové vážili vzdělání. Jsem moc rád, že v tomto odkazu můžeme pokračovat a školní prostory renovovat a také přizpůsobit požadavkům na moderní výuku“ dodal radní Bernášek.  


Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

Zlevněné zájezdy – lásty pobytové i poznávací
Tuzemské pobyty, wellness, vstupenky ...
 Předvánoční Praha v sobotu 8.12. autobusem s návštěvou muzikálů 
Čas růží za 750,-,900,-1100,- Muž se železnou maskou za 1050,- Osmý světadíl za 950,- 1150,-
Sugar za 980,- Tři oříšky pro Popelku za 1140,-/rodinná show s písničkami i živými koňmi/.
Těším se  na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 /jinak dle domluvy/,
na telefonu 723226287 a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová