Českotřebovský deník 242/2018 (23/8) 
Počet strážníků městské policie

V reakci na v poslední době se opakující četné dotazy a dohady ze strany českotřebovské veřejnosti ohledně počtu strážníků si dovoluji uvést, že městská policie již více než dvě desetiletí vykonává službu v počtu 16 strážníků, a to včetně jejího velitele.
V souvislosti s nárůstem nových úkolů, které jsou na nás kladeny, bychom do budoucna chtěli tento počet navýšit, prvním krokem bude vypsání opakovaného výběrového řízení na místo strážníka v nejbližší době.
V rozpočtové kapitole městské policie jsou zahrnuty i náklady na dvě asistentky prevence kriminality, které vykonávají svou činnost převážně v lokalitě Semanínská ulice. Nejsou však držitelky osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na výkon funkce strážníka, proto ani nedisponují příslušnými pravomocemi a oprávněními.  Petr Baláž
 
Studie na rekonstrukci koupaliště zadána nebo zpracována?

Ve výpisu usnesení rady města ze dne 20. srpna 2018  je uveden následující text: "Rada města schvaluje V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - zpracování projektové dokumentace ve stupni studie „Rekonstrukce koupaliště Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, S00 02 Hradec Královê, IČ 421 94 407, za celkovou cenu ve výši 297.418,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu." 
Je  tedy vidět, že se práce na projektu koupaliště v Křivolíku  konečně dostaly z mrtvého bodu a studie na rekonstrukci koupaliště (dosud se vždy striktně uvádělo "biokoupaliště"), tolik sledovaná veřejností, se tvoří. A co víc, studie byla podle všeho vytvořena ještě před schválením "přímého zadání veřejné zakázky radou města". Lze to soudit z toho, že prakticky současně se schválením zadání byly obrázky z této studie, (ač nebyly Městem Česká Třebová nikde oficiálně prezentovány ani vyhlášeny) uvedeny na facebooku prostřednictvím hnutí Nestraníci. Z toho lze soudit, pro koho tedy administrativní aparát radnice pracuje, nebo naopak, kdo si práci aparátu MěÚ přivlastňuje.
Druhou skutečností, na kterou poukazuje především odborná veřejnost, je to, že cena za tuto studii (297 tis. Kč vč. DPH)  je neúměrně vysoká a o dost převyšuje ceny jiných obdobných studií. Např. cena studie pro objekt trampského muzea, investice v hodnotě cca 22 mil. Kč, byla kolem 120 tis. Kč.  Lze vyvodit, že to je způsobeno spěchem a přímým zadáním veřejné zakázky náhradnímu dodavateli, když ten první vybraný totálně zklamal a musel být vyměněn.  Navíc to vypadá, že tyto peníze mají posloužit hnutí Nestraníci v jejich předvolební kampani. (mm)
Fotografie: Ze studie rekonstrukce koupaliště a celého areálu Křivolík, kterou si zadala (a také zaplatila) Koalice pro Českou Třebovou v r. 2010. Tehdy byly zadány dokonce dvě nezávislé studie, které město nestály ani korunu a byly posléze městu Česká Třebová předány k využití. Město však Křivolík dlouhodobě nezajímal...
 
Rodinné centrum ROSA AKCE V ZÁŘÍ

10/9 8:30       OTVÍRÁME po prázdninách
10/9 9:30 - 10:30     Klub rosteme spolu, pro rodiče a malé běhálky = děti od 18-ti měsíců, s Bc.Janou Stolarikovou, lekce 50 Kč, v ceně lekce pobyt v herně 8:30 až 12:00, možnost přijít v pondělí pouze do herny za standartní pobytné 40 Kč
10/9 15:30 Úvodní informační hodina kroužků Šikovné ručičky a Keramika, vstup zdarma, informace a ukázka práce na kroužcích, seznámení s lektorkami Šárkou Březinovou a Kateřinou Hondlovou
11/9 8:30 - 10:30     Klub rodičů s miminky, pro rodiče a děti occa čtyř měsíců, s Bc.Janou Stolarikovou, lekce 50 Kč, rezervace na tel. č. 733 763 824, e-mail: horri@seznam.cz
12/9 18:00 „Komunikace – nástroj štěstí“ odborný průvodce Michaela Řeřichová, beseda, sdílení, o komunikaci, vztazích, co nám může dát skutečná upřímnost, co znamená komunikace pro každého z nás …, délka 2-3 hod., místo konání Rosa rodinné centrum, vstupné 150 Kč
14-15/9   Nocování v Rose na téma Hokusy-pokusy a tvoříme Afriku, od 17:00 do 15:00 následujícího dne, pro děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči, hry + tvoření, ena 300 Kč, sleva pro sourozence a majitele Rodinných pasů, další info na rcrosact@seznam.cz
15/9 10:00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi "Dar z nebes", ve Velkém sále Kulturního centra v České Třebové, vstupné 250 Kč, hostem představení MUDr. Tomáš Lebenhart
25/9 17:00 Dílna pro dospělé, možnost korálkování, drátkování, keramika, fimo, možnost pravidelného setkávání dle Vašeho zájmu, děti můžete vzít s sebou, aby si pohráli, zákl.vstup 50 Kč
Výuka Angličtiny a Matematiky pro všechny věkové kategorie, dle individuálních potřeb, čas  a cena upřesněny na informační schůzce (dle počtu přihlášených), 30 hodin/šk. rok. Vyučovací hodina 45min. Lektorka Mgr. Olga Sýkorová. Info na osykorka@seznam.cz
Jaroslav Dušek, Anna Třešňáková „Dítě je také člověk – svoboda člověka“ - termín besedy se přesouvá na prosinec

Pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

Uskuteční se v pátek 24. srpna v Sukově síni Domu hudby od 9:30 do 15 hodin. Pro média bude zajímavější dopolední část. Jednotlivé příspěvky se budou týkat kvality, nutričních doporučení, moderního pojetí tradičních receptur a dalších záležitostí. Pardubický kraj vyhlásí na setkání novou soutěž o Cenu radního Pardubického kraje zodpovědného za školství „Hvězda Pardubického kraje“. Tu může obdržet kolektiv školního stravování, který se přihlásí do nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie „Školní oběd roku“, splní její kritéria a postoupí mezi nejlepších deset v republice.  To se zatím v desetileté historii soutěže podařilo jen dvěma jídelnám z Pardubického kraje – SŠ a SOU Polička a ZŠ Felbrova Svitavy.