Českotřebovský deník 243/2018 (24/8) 
Třebovská skládka uspořádá předvolební debatu

Předvolební debata kandidátů do zastupitelstva města Česká Třebová tady vlastně ještě nikdy nebyla, ačkoliv snahy objednat něco takového vznikly hlavně jako požadavek pro televizní kanál, který si jako město platíme, ale který za tyto peníze pouze přináší pořady, které sám vytvořil a do novinek se nehrne.  A tak se této noviny ujala satirická skupina "Třebovská Skládka" ve spolupráci s dalšími partnery.
Třebovská skládka zve všechny občany na historicky první veřejnou debatu kandidátů do zastupitelstva města Česká Třebová. Jsme satirická skupina aktivní především na facebooku, která již déle než rok paroduje dění v našem městě. Nedávno jsme překonali hranici tisíce fanoušků, což  nám dodalo odvahu k uspořádání předvolební debaty, kterou hodláme zaštítit, jelikož ostatní lokální média v tomto směru nevyvíjejí žádnou aktivitu. Voliči tak mohou získat lepší přehled o kandidátech a jejich programech. Pozvánka do této debaty byla zaslána všem jedničkám  kandidátek.  Lídři pozvání přijali, nebo navrhli zástupce z nižšího místa na kandidátní listině a někteří dosud projednávají účast se spolukandidáty. O konečné skladbě hostů a průběhu příprav vás budeme nadále informovat. Váš tým Třebovské skládky. 
Úmrtí v srpnu a v závěru července 2018 

Miloslava Kabrhelová, nar. 1945  Česká Třebová
František Pávek   nar. 1930  Česká Třebová
Jaroslav Michalovský  nar. 1955  Česká Třebová
Petr Regnard   nar. 1946  Česká Třebová
Jaroslava Paulusová   nar. 1933  Česká Třebová
Marie Tučková  nar. 1934 Česká Třebová
Miroslav Šmíd  nar. 1942  Česká Třebová
Vlasta Kalíková   nar. 1935  Česká Třebová
Zdeněk Pešorna  nar. 1954  Česká Třebová
Zdeňka Ježková  nar. 1932  Česká Třebová
Květoslav Maděryč  nar. 1930  Litomyšl
Vlastimil Klacl  nar. 1930  Česká Třebová
Miroslav Dejdar  nar.   1947  Třebovice
Jaroslav Hipský  nar. 1973  Česká Třebová. Čest jejich památce !

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Pardubický kraj bude udělovat školním jídelnám vlastní hvězdy

V Pardubickém kraji se školní obědy vydávají na více než pětistovce míst. Jídelny obsluhují 75 tisíc strávníků a za rok uvaří na 14 milionů jídel. A jistě je přáním všech, kteří se na jejich přípravě podílejí, aby dětem chutnaly. Přitom ale personál musí splnit spoustu hygienických, nutričních a zdravotních norem a zanedbatelné není ani hledisko ekonomické, tedy kolik stojí kvalitní suroviny. O tom všem, ale také třeba o likvidaci odpadu nebo GDPR jednali vedoucí školních jídelen z celého kraje v Pardubicích. Novou motivací bude jídelnám i možnost získat ne sice michelinskou, ale krajskou Hvězdu Pardubického kraje, která bude kvalitu jídelny stvrzovat.
Cenu radního Pardubického kraje zodpovědného za školství „Hvězda Pardubického kraje“ může obdržet kolektiv školního stravování, který se přihlásí do nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie „Školní oběd roku“, splní její kritéria a postoupí mezi nejlepších deset v republice.  To se zatím v desetileté historii soutěže podařilo jen dvěma jídelnám z Pardubického kraje – SŠ a SOU Polička a ZŠ Felbrova Svitavy. „Chceme vzbudit větší zájem o tuto soutěž a také podpořit snahu jídelen podávat zdravé a zároveň chutné a oblíbené obědy. Školní obědy nám svět závidí, zdaleka nejsou v západních zemích běžné, dál jsou pouze ve skandinávských zemích, kde děti dostávají ve škole obědy zdarma,“ říká radní Bohumil Bernášek.
Zdravá školní jídelna
Jídelny mohou také naplňovat pravidla Zdravé školní jídelny. Znamená to však, že například nebudou vůbec používat uzeniny, budou klást důraz na zeleninu, luštěniny, obilné zavářky, pestrost jídel včetně masa, ryb a také bezmasých a přitom ne sladkých jídel.
Kuchyně našich babiček moderním způsobem
Pardubický kraj letos v červnu zahájil ve Svitavách projekt Moderní pojetí tradičních receptur. Hodlá pořádat dvakrát do roka „Dny vaření“, na kterých budou vybrané jídelny vařit pod dohledem odborného garanta tradiční pokrmy s využitím moderních poznatků. První příležitost dostala Střední zdravotnická škola ve Svitavách, odborným garantem se stala Školní jídelna Kojetín a hosty byli patron akce, krajský radní Bohumil Bernášek, starosta Svitav David Šimek a známý kuchařský mistr Václav Šmerda.
Co kdo platí
Za obědy pro jedno dítě rodiče platí měsíčně zhruba 500 korun, z těchto peněz se hradí pouze potraviny. Platy kuchařů hradí ministerstvo, provoz jídelen pak zřizovatel, nejčastěji obec či kraj. Také v Pardubickém kraji využívá čím dál více škol a rodičů v ekonomické nouzi programy dvou neziskových organizací a státu na hrazené obědy (Obědy pro děti, Obědy dětem). V minulém školním roce to byly obědy pro 670 žáků na 109 školách.
 
AKCE POŘÁDANÉ V ZÁŘÍ 2018 ZO ČSOP PODORLICKO

RODINA NA STEZCE - Neděle 23.9.2018
Vycházka se soutěží pro rodinné i jiné týmy se koná na smyslově naučné stezce „Údolím Skuhrovského potoka“.  Start od 13 do 15,00 v Rybníku u kurtů na prvním stanovišti naučné stezky.  Cíl 15-17,00 v prostoru restaurace Nad Hrází.  Startovné 50Kč  

Hejtman Martin Netolický navštívil věznici ve Valdicích

Areál bývalého kartuziánského kláštera, který založil v roce 1627 Albrecht z Valdštejna je s kapacitou 1100 vězňů druhou největší věznicí v České republice. V současné době funguje v režimu věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Do Valdic jsou umísťováni muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení.
„I přesto, že se věznice nachází ve vyšších stupních zabezpečení, tak se daří pro 40 procent z nich najít pracovní uplatnění, když se podílí na zajištění běžného chodu prádelny, kuchyně, zámečnické či truhlářské dílny. Vězni zařazení do dozoru provádí také úklidové práce v okolí věznice. Při věznici funguje také Středisko hospodářské činnosti, které řeší kompletaci kovových objímek či broušení litiny. Vzdělávání zajišťuje Školské vzdělávací středisko, kde se vězni mohou vyučit v oboru obráběč kovů. Navíc jsou zajišťovány odborné jazykové a počítačové kurzy, což jim může jednoznačně zlepšit společenské uplatnění po vypršení trestu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I přesto, že je tento sektor v České republice obecně velmi podfinancovaný, tak díky snahám pana ředitele se daří věznici postupně dále upravovat a vybavovat například moderními zabezpečovacími zařízeními. Rozvoj však není jen o technice, ale i o drobnostech, které pomáhají zlepšit prostředí nejen pro samotné vězně, ale i zaměstnance,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Věznice Valdice
Věznice se nachází v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera nedaleko Jičína. Klášter založil v roce 1627 Albrecht z Valdštejna. V roce 1856 bylo rozhodnuto, že bude v areálu zřízena centrální věznice pro tresty od 10 let po doživotí. Za 1. republiky zde bylo přibližně 300 vězňů. V průběhu druhé světové války sloužila budova samovazby jako vyšetřovna gestapa. V 50. letech 20. století došlo ke zničení vnitřních prostor kostela vybudováním pracovišť pro odsouzené, kterých zde v této době bylo přes dva tisíce. Nejznámější politickou obětí je farář Josef Toufar, který byl ve Valdicích vězněn. Od roku 1948 až do roku 1990 byli do Valdic zařazováni převážně odsouzení s dlouhodobými tresty. V tomto období zaznamenala věznice absolutně největší počet vězněných osob. Toto číslo bylo o něco málo vyšší než 2 700 vězněných mužů. Po revoluci v roce 1989 a po následné amnestii a novele trestního zákona v roce 1990 klesl počet vězňů na cca 500.
V současné době je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Věznice má kapacitu 1100 míst, což z Valdic dělá druhou největší věznici v republice.

 • Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.


 • Postřeh z návštěvy spolužačky

  Šly jsme se podívat do parku na Zámostí. Ty stromy jsou úžasné, protože stíní. Jinak je stav vskutku neutěšený. Jedna bídná lavička byť s opěradlem, podivná kamenná skulptura a jinak nic. Chybí odpadkový koš a mohla by tu být ještě nějaká lavička.  Kolem jsou samé rodinné domy se zahrádkami a v parku ani noha. Ti z domků mají lepší posezení na zahrádkách.  Cesta se mi zdála pro park vhodná a práší se proto, že je takové sucho. Stačilo by zamést, pokropit ...
  Cyklisté tam asi odbočují z cyklostezky, která je vedená po Benátkách. Prý měl vyjít kritický článek v Měst.Třeb. novinách. a starosta to zakázal. Že zpravodaj platí radnice, tak je nemá co kdo kritizovat v tomto plátku. Normální cenzura.
  Dnes bylo vůbec cyklisticky živo. Na Starém náměstí byla skupina cizinců v dresech, vypadali na nějaké závodníky. Když jsem šla Klácelkou, jeli proti mě po chodníku, ani nepřibrzdili, a to byla silnice prázdná. Českým nadávkám evidentně nerozuměli.  VV
   
  Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

  Zlevněné zájezdy – lásty pobytové i poznávací
  Tuzemské pobyty, wellness, vstupenky ...
   Předvánoční Praha v sobotu 8.12. autobusem s návštěvou muzikálů 
  Čas růží za 750,-,900,-1100,- Muž se železnou maskou za 1050,- Osmý světadíl za 950,- 1150,-
  Sugar za 980,- Tři oříšky pro Popelku za 1140,-/rodinná show s písničkami i živými koňmi/.
  Těším se  na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 /jinak dle domluvy/,
  na telefonu 723226287 a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová