Českotřebovský deník 243/2018 (24/8) 

ČESKOTŘEBOVSKÉ Oslavy 100 let vzniku SAMOSTATNÉ Československé republiky MAJÍ PROBLÉM


O jakou akci se jedná:
ZAŽIJTE TO ZNOVU! - 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
VRAŤTE SE S NÁMI O 100 LET ZPÁTKY..... Dominantou oslav bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupení, virtuální prohlídka míst, kde vznikla republika, lidé budou moci navštívit tehdejší obecnou školu a ochutnají prvorepublikovou gastronomii. Součástí programu bude i příjezd prezidenta T. G. Masaryka. Večer se část náměstí ponoří do národních barev a následně se za pomoci videomappingu odehraje magický příběh starý přesně 100 let....
Kde je ten problém?  Je v datu konání. Akce byla naplánována a povolena na pátek 21. září 2018  a tento termín byl už dávno předtím přislíben organizátorům Českotřebovského vinobraní. A tak se stalo, že českotřebovská radnice náměstí pronajala ve stejný den a stejnou hodinu pro dva subjekty. Nejdříve (již v lednu) pro Moniku Prouzovou, jako pořadatelku Českotřebovského vinobraní a o  čtyři  měsíce později pro Kulturní centrum na  realizaci výše uvedené ojedinělé, organizačně, technicky i finančně náročné akce k oslavě 100 let republiky. Jak jsem zjistil, tak v Pardubickém kraji mají být tyto oslavy pouze ve třech městech: v Pardubicích, ve Vysokém Mýtě a v České Třebové. Na realizaci této megaakce byla schválena dotace od Pardubického kraje ve výši 380 tis. Kč, nejméně stejnou částku bude ovšem město ještě doplácet ze svého rozpočtu, který již s tímto doplatkem od červnové změny počítá.  Znamená to tedy, že původně ohlášený termín 21. září neplatí a musí se najít nějaký nový. (V již vytištěných Českotřebovských novinách ovšem vyjde pozvánka na 21. září). Tuto akci zajišťuje pořadatelská agentura v rámci České republiky také na dalších místech a tak najít vhodný termín nebude jednoduché. V současné době lze pouze oznámit, že pro pořadatele Českotřebovského vinobraní se nic nemění, uskuteční se v původně plánovaném a oznámeném termínu od pátku 21. do neděle 23. září.  (mm)

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Ústí nad Orlicí přijme pro své odloučené pracoviště v České Třebové asistentku pedagoga na 0,5 úvazku, tj. 20 hodin týdně.  Vzdělání a odměňování dle platné legislativy.

Závod MTB  "Hledá se vítěz" poprvé na Pekláku 

Ředitel závodu: Roman Vejda, info@prestigemtbteam.cz, tel. 604 362665                      
Popis závodu: Cyklistický závod na zpevněném povrchu s terénní pasáží, vhodný MTB a trekingová kola!!! Závod je určen pro širokou veřejnost, zejména ale pro žáky základních škol a nižších gymnázií v regionu  
Systém:  Hromadný závod jednotlivců podle kategorií
Postup:  Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě v neděli dne 22. 9.2018, v případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník, bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii
Termín závodu:  sobota 1.9.2018, 8,30 –  cca 16:00 hod
Místo konání: Skiareál Peklák . spodní část sjezdovky a část parkoviště. Lehký  okruh vedený po travnaté ploše dojezdu sjezdovky se startem na zpevněné ploše přilehlého parkoviště
 
Organizační náležitosti:
- děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu rodičů, kteří svým podpisem potvrdí souhlas
- každý závodník musí mít přilbu a kolo v dobrém technickém stavu (za technický stav kola zodpovídá majitel kola, závodník s kolem ve špatném technickém stavu nebude připuštěn k závodu)
v průběhu konání závodů bude v areálu zajištěn zdravotní dohled  - Český červený kříž
- pro žáky bude připravený doprovodný program zaměřený na pravidla silničního provozu a praktickou ukázku první pomoci za pomoci odborníků z BESIPu 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu závodů
Časový harmonogram akce:
8.30 – 10,00        prezentace – v místě konání závodů
10.15 – 10,25     zahájení závodů
10,30 – 15,00    závody dle kategorií, doprovodný program
15,30 – 16,00     slavnostní vyhlášení výsledků
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší, kteří obdrží medaili, diplom a věcnou cenu. Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii také budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě v neděli dne 22. 9. 2018. Každý závodník obdrží drobné občerstvení.

"Ústecká 21" v centru pozornosti regionuOhlédnutí za Ousteckou Staročeskou poutí 2018

Ohlédněte se s námi za letošní 93. Ústeckou staročeskou pouť, která se v Ústí nad Orlicí konala o uplynulém víkendu. Letošní pouť s podtitulem NÁVRAT K TRADICÍM pořádalo Město Ústí nad Orlicí společně s Klubcentrem.
V průběhu letošního roku si naše město celou řadou akcí připomíná 100. výroční vzniku samostatného Československa. Letošní Ústecká staročeská pouť byla jednou z těchto akcí a svou novou podobou návratu k tradicím byla důstojnou součástí těchto oslav. U příležitosti letošní Staročeské pouti byly vydány i Poutavé pouťové noviny, ve kterých se čtenáři dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii ústecké pouti a které jsou doplněné dobovou fotogalerií.
Prologem letošní pouti byl koncert v rámci Festivalu pro tebe, který se konal v pátek 17. srpna na farní zahradě ústeckého děkanství. Hlavní část pouti pak byla připravena na sobotu 18. srpna. V nabídce byl pestrý celodenní program - pouťové atrakce na náměstí, šermířská vystoupení, divadlo pro děti, koncert. Nevšední byl také program v zahradě Henychovy vily zaměřený na dětské dobové hry. Během celého dne se na Mírovém náměstí vystřídalo mnoho návštěvníků, kteří převážně kladně hodnotili letošní obměněný model pouti. Sobotní program byl završen večerním netradičním divadelním představením Prodané nevěsty v podání SDO Aloise Jiráska z Úpice. Na samotný závěr večera předvedla ohňovou show skupina historického šermu HONORATA.
V neděli 19. srpna se v kostele Nanebevzetí panny Marie konala Poutní mše svatá a odpoledne ve farní zahradě ústeckého děkanství hrálo pro děti divadelní představení.  (www.ustinadorlici.cz)
 
Ústí nad Orlicí si pravidelně připomíná starostu Bohuslava Langa

Jako vzpomínku na prvního porevolučního starostu města Ústí nad Orlicí Ing. Bohuslava Langa, den před výročím jeho úmrtí, položil kytici na hrob rodiny Langových na hřbitově v České Třebové starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Bohuslav Lang, který se také celý život věnoval sportu a to hlavně basketbalu, zemřel před 26 lety 4. srpna 1992.
Bohuslav Lang se narodil 5. prosince 1932 v České Třebové. Společně se svým bratrem - dvojčetem Zdeňkem absolvoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně. Pracoval v Agroprojektu v Pardubicích, od roku 1960 v Ústí nad Orlicí v přípravně zemědělských investic a nakonec v n.p. Perla, jako vedoucí projekčního střediska. V listopadu 1990 se stal členem ústeckého městského zastupitelstva a 4. prosince 1990 byl zvolen starostou města Ústí nad Orlicí.  Znám je jeho kladný vztah ke sportu, se kterým začal už v České Třebové. V Ústí nad Orlicí začínal v roce 1952 s lehkou atletikou. Byl velmi dobrý v desetiboji. Jeho největší láskou však byl basketbal. Od roku 1959 do roku 1989 sehrál v dresu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 792 mistrovských utkání a bezpočet utkání přátelských. Od roku 1964 byl nepřetržitě předsedou ústeckého basketbalového oddílu. Později se stal i předsedou okresního svazu basketbalu. Od roku 1976 by rozhodčím a do roku 1992 odřídil více jak 1.200 převážně mládežnických utkání. Stál u zrodu turnaje v basketbalu mužů a žen, který od 16. ročníku nese jméno Memoriál ing. Bohuslava Langa.  Zemřel náhle 4. srpna 1992 ve Svinné  a je pochován na českotřebovském městském hřbitově.    Závěrečný díl seriálu Pekelný kilometr  bude ve středu 29. srpna večer
Propozice závodu
Název závodu: 5. Pekelný kilometr,  datum konání: 29.8.2018  místo konání: Česká Třebová, sjezdovka Peklák
Areál Peklák, Česká Třebová první start nejmladší kategorie: 18:00 hodin První start hlavního závodu (intervalově): 20:15 hodin. Přihlášky  na místě od 17:00 hodin. Startovné  30 Kč  Popis tratě  Délka: 1 km  Převýšení: 150 m