Českotřebovský deník 246/2018 (28/8) 

ČESKOTŘEBOVSKÉ Oslavy 100 let vzniku SAMOSTATNÉ Československé republiky MAJÍ NOVÝ TERMÍN


O jakou akci se jedná:
ZAŽIJTE TO ZNOVU! - 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
VRAŤTE SE S NÁMI O 100 LET ZPÁTKY.....
Dominantou oslav bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupení, virtuální prohlídka míst, kde vznikla republika, lidé budou moci navštívit tehdejší obecnou školu a ochutnají prvorepublikovou gastronomii. Součástí programu bude i příjezd prezidenta T. G. Masaryka. Večer se část náměstí ponoří do národních barev a následně se za pomoci videomappingu odehraje magický příběh starý přesně 100 let....
Došlo k přesunu termínu z pátku 21. 9. na pátek 14. 9. UAkce se tedy uskuteční o jeden týden dříve.  Jde o realizaci výše uvedené ojedinělé, organizačně, technicky i finančně náročné akce k oslavě 100 let republiky. V Pardubickém kraji mají být tyto oslavy pouze ve třech městech: v Pardubicích, ve Vysokém Mýtě a v České Třebové. Na realizaci této megaakce byla schválena dotace od Pardubického kraje ve výši 380 tis. Kč, nejméně stejnou částku bude ovšem město ještě doplácet ze svého rozpočtu, který již s tímto doplatkem od červnové změny počítá. Přesný program akce bude na plakátech, které zatím  nemám k dispozici. Je třeba zajistit všechny součástí této velké akce, na které si připomeneme že náš samostatný stát vznikl právě před 100 lety. V tento den se také v 17:45 hodin uskuteční slavnostní vyhodnocení  hry "Po stopách významných osobností roku 1918".

Hledání pokojného času


Na iČTZ 237/2018, 18.8.2018 byl zveřejněn 10 let starý příspěvek PhDr. Jiřího Šmerala k oživení letošního 740. výročí první zmínky o Č. Třebové s názvem Cimburk, Krotenful nebo Mladějov? (Příspěvek do diskuse o první písemné zmínce o České Třebové a k otázce lokalizace Ctiborova hradu). Nebylo by proto slušné k němu zastávat jakékoli stanovisko, přesto si tak s omluvou dovolím učinit, ale ve zcela jiné souvislosti. V jiném svém článku Chybička se vloudí… (K článku M. Renčína …dominus Stiborius), publikovaném v Českotřebovském zpravodaji č. 1/2008 na str. 67-69, totiž uvádí: „Otázka původu pánů z Cimburku, kterou M. Renčín ve svém článku také zmiňuje, není prozatím definitivně vyřešena. Podle sdělení Mgr. Dalibora Janiše, PhD. z brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, který připravuje novou, kritickou monografii o pánech z Cimburku, existuje i nadále několik možných výkladů.“

V průběhu času se ustálil její (pracovní?) název „Páni z Cimburka. Hledání pokojného času“, ale to je asi tak vše. Ještě loni se konečně objevila v Edičním plánu 2016/2017 Nakladatelství NLN Praha, edice Šlechtické rody, jenže v aktuální verzi jaro-podzim 2017 už nebyla a nadále není, jak mi z nakladatelství potvrdili a kde přesto věří v její vydání.

Takže ani nám nezbývá než doufat.

Miloslav Renčín

 
Fotbalové výsledky z víkendu

Sobota 25.8.

Starší dorost - Meteor Praha B 1:2 (1:0) 

Mladší dorost - Meteor Praha B 0:4(0:2)

"A" mužstvo porazilo Choceň vysoko 5:0.

 

Neděle 26.8.

Starší žáci v přípravném utkání porazili Třebeš 7:2

"B" mužstvo zvítězilo v Lukové 2:5 


CENÍK PARKOVÁNÍ V PODZEMNÍM PARKOVIŠTI TERMINÁLU U NÁDRAŽÍ


NÁZEV POLOŽKY CENA
0 min. – 20 min. ZDARMA
21 min. – 1 hod. 10,- Kč
1 hod. – 2 hod. 20,- Kč
2 hod. – 3 hod. 30,- Kč
3 hod. – 4 hod. 40,- Kč
4 hod. – 12 hod. 50,- Kč
12 hod. – 18 hod. 80,- Kč
18 hod. – 24 hod. 100,- Kč
2 dny 200,- Kč
za každý další započatý den 100,- Kč navíc

PARKOVACÍ LÍSTEK (obdržený a zakoupený v pokladně ČD)

NÁZEV POLOŽKY CENA
1 týden 300,- Kč
2 týdny 600,- Kč

Rozumné návrhy pro letiště Pardubice odsouhlaseny

Krajští radní na svém pondělním jednání souhlasili s investičními záměry na výstavbu nových parkovišť a dostavbu druhého nadzemního podlaží terminálu letiště Pardubice. Maximální náklady jsou stanoveny na 45 milionů korun bez DPH za všechny tři připravované projekty. Tento postup byl počátkem srpna domluven na jednání hejtmana Martina Netolického s ředitelkou letiště Hanou Šmejkalovou.
„Tímto rozhodnutím navazujeme na naše jednání s paní ředitelkou Šmejkalovou, která představila rozumné investiční záměry v areálu letiště. Oproti původně navrženému objemu dostavby druhého patra terminálu za více než 40 milionů korun se nyní dostáváme na rozumný kompromis. Projekt bude obsahovat dobudování rozvodů, sociálních zařízení, podlah a osvětlení. Prostor restaurace bude připraven tak, aby si jej případný nájemce mohl upravit dle svých představ,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Za prioritní však považuji zajištění kvalitního parkování, a proto využijeme podzimní odstávky pro úpravu vojenského autoparku na parkovací stání, kam by bylo možné umístit přibližně 410 automobilů. Další parkovací plocha před terminálem by mohla zajistit parkování pro 220 automobilů včetně zastavení typu kiss and ride,“ doplnil hejtman Netolický.
Způsob financování a harmonogram prací přiblížil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. “Stanovili jsme maximální náklady na všechny tři projekty v hodnotě 45 milionů korun bez daně, což je podobná částka, která byla plánována pouze na samotné druhé patro. Za kraj jako menšinového akcionáře jsme připraveni poskytnout náš podíl formou navýšení základního kapitálu společnosti v hodnotě 15,3 milionu. Na město Pardubice, které vlastní 66 procent společnosti, by připadla částka 29,7 milionu korun,“ uvedl Michal Kortyš. „Stavební práce na výstavbě nového parkoviště v prostoru autoparku chceme zahájit již v říjnu, kdy začne výluka přistávací dráhy, která potrvá až do listopadu. Zbylé dvě investice bychom chtěli dokončit v letech 2019 a 2020. Jsem rád, že jsme rozhodli o dalším vývoji v krátké době a dáváme tak našemu partnerovi, kterým je město Pardubice manévrovací prostor, aby se mohla další investice zahájit v co nejkratší době,“ doplnil Michal Kortyš.

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Ústí nad Orlicí přijme pro své odloučené pracoviště v České Třebové asistentku pedagoga na 0,5 úvazku, tj. 20 hodin týdně.  Vzdělání a odměňování dle platné legislativy.

O evropské prostředky se ucházejí i speciální školy z kraje

Do integrovaného operačního programu přihlásí Pardubický kraj i dva projekty speciálních škol v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích a také projekt na modernizaci zařízení speciálního školství v Moravské Třebové, Žamberku, Poličce a pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Projekty schválili radní Pardubického kraje.
„Rádi bychom s těmito projekty uspěli a získali 85procentní dotaci z Evropské unie a pětiprocentní dotaci od státu. Celkem se jedná projekty za téměř 63 milionů korun,“ uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
„I v době takzvané inkluze mají speciální školy ve vzdělávací struktuře Pardubického kraje své pevné místo a my na ně nezapomínáme. Aby mohly plnit své úkoly na úrovni 21. století, potřebují k tomu vytvářet podmínky, a tomu napomohou i tyto projekty,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí
Tato škola plánuje půdní vestavbu ve stávajícím objektu. Vznikly by tak odborné učebny pro pracovní terapii, muzikoterapii, počítačová učebna a také multisenzoriální učebna pro žáky s autismem. Nové bude i zázemí pro učitele, bezbariérové WC a osobní automobil pro výjezdy za klienty.
Integrační centrum v Pardubicích
Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Pardubice chce postavit integrační centrum pro pracovní a pohybové rehabilitace. Třípodlažní objekt by navazoval na stávající budovu a obsahoval by prostory pro vzdělávání a praxi, tělocvičnu, dílnu, cvičný byt i místo pro drobné pěstování. Součástí projektu je i modernizace odborných učeben ve staré budově a pořízení nového vybavení učeben. Celý areál bude pak bezbariérový.
Modernizace infrastruktury
Tento projekt počítá s modernizací a rekonstrukcí speciálních škol a zařízení na Svitavsku a Orlickoústecku. V Moravské Třebové vznikne třeba z garáže tréninkový byt, bezbariérový vstup zajistí venkovní plošina a škola získá nový automobil.  V Žamberku postaví také plošinu a rekonstruují odborné učebny. Automobily na cesty za klienty získají také Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí a Speciální pedagogické centrum v Poličce. Bezbariérový přístup v poradně zajistí nový výtah a učebny dostanou nové vybavení.
 
Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví bude bezpečnější

Ochránit léčebnu dlouhodobě nemocných před nebezpečím požáru a umožnit případnou bezpečnou evakuaci klientů má za cíl projekt, který se postupně uskutečňuje v Rybitví u Pardubic. Nyní radní Pardubického kraje schválili další etapu výstavby v této krajské příspěvkové organizaci.
„Máme hotové práce na zřízení moderního systému požárního zabezpečení a evakuačního rozhlasu v objektech A a B a stavební práce na objektu B. Ještě letos vše prověří Hasičský záchranný sbor a dojde ke kolaudaci této části projektu,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek. „Pokračovat budeme na objektu A, kde vzniknou chráněné únikové cesty, upraven bude výtah i přilehlé prostory. Celkové náklady činí více než 15 milionů korun.“
„V léčebně jsou z velké části nechodící pacienti, proto je tak důležité mít bezpečností opatření přizpůsobená této skutečnosti. Zaměstnanci měli už několikrát možnost si ověřit možnosti evakuace při bezpečnostních cvičeních,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. 
Léčebna je vedena i ve vnějším havarijním plánu Synthesie a musí splňovat přísná preventivní opatření. Bezpečnost pacientů a zaměstnanců zvýšila před dvěma lety i rekonstrukce elektroinstalace.

DOŽÍNKY JSOU TADY. ÚRODA UŠLA.

Na největší mimopardubické oslavě letošní úrody Trstenických dožínkách se v neděli sešly stovky lidí. K vidění bylo zhruba sto krojů, veteráni, k poslechu hrála dechovka, pódium bylo plné vystoupení mažoretek, tanečních spolků, jednoduše oslava jak se patří. Podle informace zástupce místního zemědělského družstva byla úroda vzhledem k počasí ještě poměrně dobrá. Výnosy pšenice cca 7 tun na jeden hektar. Řepka měla dokonce výnosy větší než před rokem. Uspíšila se asi o měsíc sklizeň kukuřice. Dopady letošního sucha jsou, ale naštěstí nikoliv fatální.

Návrh deklarace o spolupráci při záchraně a rozvoji Larischovy vily

O návrhu jednali krajští radní. Jedná se o první z kroků domluvených na společném jednání hejtmana Martina Netolického s ministrem kultury Antonínem Staňkem. Pardubický kraj je připraven ze svého rozpočtu na rekonstrukci uvolnit postupně částku 15 milionů korun. O tomto návrhu a jeho konkrétním znění nyní bude kraj jednat s ostatními zapojenými subjekty, a to Ministerstvem kultury ČR, městem Pardubice a Československou obcí legionářskou.
„Postupně začínáme naplňovat dohodu s panem ministrem Staňkem, který na našem jednání projevil o situaci Larischovy vily velký zájem. Osobně se se současným stavem a rozvojovými plány seznámí na připravované návštěvě našeho kraje koncem září. Chceme společně udělat všechno proto, aby byla tato památka nejen zachována, ale dostala se dostavu, který si zaslouží. Záchraně by mělo pomoci také prohlášení za národní kulturní památku, což by otevřelo možnost čerpat ve větší míře dotační prostředky státu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se stavem budovy seznámil v červnu také předsedu vlády Andreje Babiše. „Pro nás je důležité, že se podařilo otevřít zásadní diskusi nejen nad současným stavem památky, ale řešením celého území včetně popraviště, kde město připravuje vlastní projekt. Jsem přesvědčený, stejně jako kraj, by se i krajské město mělo finančně přihlásit k záchraně vily, která tuto rozsáhlou investici nezbytně potřebuje. Samotná Československá obec legionářská jako vlastník objektu na záchranu nestačí,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
V Ohrazenicích kraj zateplí i depozitáře ve školských budovách

Kromě nového moderního depozitáře pro Východočeské muzeum, který má v současné době už hotovou hrubou stavbu, a budoucího archeodepozitáře, jsou v areálu v Ohrazenicích ještě dvě starší budovy, které využívají další kulturní instituce, Východočeská galerie a Krajská knihovna v Pardubicích. Ty chce kraj také opravit a zateplit. Krajští radní dnes vybrali projektanta stavby.
„Naším cílem je mít v Ohrazenicích vyhovující zázemí pro naše příspěvkové organizace v oblasti kultury, které pojme jejich požadavky na úložný prostor a obslužné činnosti i v příštích letech. K tomu je potřeba u stávajících budov co nejdříve upravit střechy a obvodové pláště, namontovat nová okna, vyměnit kanalizační přípojky a celý areál odvlhčit,“ vysvětli 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Moderní depozitář s pracovištěm Východočeského muzea za 94,4 milionů korun bude hotový do konce tohoto roku a má schválenou evropskou dotaci. Na něj naváže archeodepozitář, pro jehož rekonstrukci kraj počítá s částkou 35 milionů korun a také žádá o zařazení do programu evropských teritoriálních investic. Zateplení a opravy zbylých budov mají rozpočet 15 milionů korun a podle možností přijdou na řadu v průběhu příštích dvou let.