Českotřebovský deník 247/2018 (29/8) 
Českotřebovský zpravodaj - září 2018 je již v prodeji a v distribuci. Během středečního odpoledne byl doručen na pulty prodejen a současně začala distribuce do schránek předplatitelů.
Zářijové vydání přináší opět řadu původních článků, které dosud nebyly publikovány, najdeme zde šest připravených rozhovorů.  Díky pozdnímu termínu uzávěrky můžeme zachytit i ty poslední zprávy a změny termínů zářijových akcí.
Českotřebovský zpravodaj - září 2018 obsahuje např.:
Rozhovor s Blankou Kostřicovou, ve kterém představuje svého tatínka PhDr. Vladimníra Kostřicu, PhD, z těch stránek, které jsme  dosud neznali včetně jeho  osudu ovlivněného událostmi roku 1968.
Vypravování o tom, jak Petr Kovář v srpnových dnech 1968 sám čelil ozbrojené přesila na vysílači Klínovec. Zpravodaj byl také přitom, když si Česká Třebová v Malé scéně připomínala 50 let od potupné okupace "spřátelenými vojsky". V kulturní rubrice v rozhovoru Jaroslava Plocka s Kateřinou Graffovou (Zoubkovou) představujeme aktéry zahajovacího koncertu Kruhu přátel hudby v nové sezóně.  Na stránkách zpravodaje dále Pavel Doubrava zpovídá  Šárku Iliev ohledně situace na realitním trhu v České Třebové, Milan Mikolecký představuje předsedkyni zelených v České Třebové Terezu Hýblovou.  V dalším rozhovoru s Mgr. Janem Kovářem, ředitelem VDA se  věnujeme změnám, které nastanou v letošním roce ve vybavení budovy VOŠ a SŠT  v Habrmanově ulici. Dále si dovolím ještě upozornit na rozsáhlou rubriku Historie - osobnosti, kde také připomínáme 80. výroči mobilizace v roce 1980. článek Oldřicha Gregara je rozsáhlý s bude ještě pokračovat v příštím říjnovém čísle ČTZ. Ve sportovní rubrice připomínáme zahájení hokejové sezóny a také se věnujeme otázce koupaliště v Křivolíku, o kterém se  již dva roky mluví a nic podstatného se neděje. Protože budou v říjnu volby, tak je zde zařazena poměrně rozsáhlá rubrika "Komunální politika"  a představuje se zde v nějaké podobě šest z osmi stran, které kandidují do městského zastupitelstva v říjnu t.r.
 
Na Novém náměstí bude na prodejnou QANTO Úřad práce 

To co se nepodařilo přes několikaleté úsilí  českotřebovskému starostovi Jaroslavu Zedníkovi (tedy získat Úřad práce do prostor hotelového domu), zvládl za poměrně krátkou domu majitel sousední nemovitosti p. Hejl, který pro svůj záměr využít budovu v čele náměstí pro pracoviště českotřebovského úřadu práce dokázal prosadit a  byl úspěšný. Nové náměstí má před sebou perspektivu zlepšení. Jednak se podařilo prodat šest let prázdný hotelový dům developerovi včetně projektu na revitalizaci domu, jednak vznikla perspektiva na smysluplné využití  bývalé restaurace Trávník dalších zatím prázdných prodejen. stavební ruch dává tušit, že záměr bude brzo doveden k cíli.
 
Trafika VALMONT v pasáži Kauflandu bude k 21. září končit

Končí ji pětiletá nájemní smlouva  uzavřená na dobu určitou a vedení společnosti se rozhodlo smlouvu dále neprodlužovat. prostory byly nabídnuty řetězci GECO, který nabídku akceptoval. Jak dlouho ovšem bude trvat než do uvolněných prostor nastoupí nový nájemce nelze odhadnout, prostory asi projdou nějakými stavebními úpravami.
 
Změna v jízdním řádu historického vlaku

Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek došlo ke změně v jízdním řádu historického vlaku. První zářijovou jízdu nepojede parní lokomotiva, ale motorová. Příznivci dýmajících mašin však o zážitek nepřijdou.
V sobotu 1. září měla podle plánu jet parní lokomotiva „Bulík“, tu však nahradí v tomto termínu motorový vůz „Krokodýl“. O jízdu parním vlakem by však neměli příznivci starých strojů přijít. Pokud počasí umožní jízdu parní lokomotivy, tak se „Bulík“ vydá na svou pravidelnou trasu v sobotu 8. září. Parní lokomotiva nepojede z důvodu nebezpečí požáru suchého porostu podél trati.  
Prvních deset jízd v rámci této akce si nenechalo ujít více jak 1900 cestujících. Ti si sebou mohou vzít i nejmenší děti v kočárcích. Na cestu historickým vlakem je možné vzít i kolo.
Pardubický kraj učinil další důležitý krok při výběru dopravce na železnici po roce 2019, kdy končí stávající smlouva o zajištění železniční dopravní obslužnosti s Českými drahami. Po předběžných konzultacích s dopravci předložil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš zprávu, na základě které jej radní pověřili dále jednat se společností LeoExpress o zajištění dopravy na tratích 024 a 025, které byly společností nabídnuty. Tento krok má pomoci především zkvalitnění dopravy pro cestující v regionu a lepšímu spojení se sousedním Polskem. Radní dále uložili náměstku Kortyšovi, aby jednal s Českými drahami o předložení finančního modelu na zajištění dopravy na území celého kraje.
 
V regionální dopravě budou po roce 2019 dva dopravci

„Již několik měsíců vedeme předběžné konzultace k výběru dopravce na regionální železnici po roce 2019, kdy skončí stávající smlouva s Českými drahami. Vzhledem k tomu, že chceme být maximálně otevření, tak jsme jednali se všemi dopravci, kteří o provoz na našich tratích projevili zájem. Společnost LeoExpress nás kontaktovala s nabídkou na provozování regionální železniční dopravy na dvou tratích z Ústí nad Orlicí přes Letohrad, Lichkov, Králíky až do Mlýnického Dvora a z Dolní Lipky do Hanušovic,“ uvedl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš. „V rámci snahy o liberalizaci prostředí na železnici a zkvalitnění služeb chceme zahájit konkrétní jednání o uzavření smlouvy na tyto dvě tratě. Čeká nás však ještě řada jednání, abychom si vyjasnili nejen sankční mechanismus, ale také spolupráci s tarifem IREDO, či způsob prodeje jízdních dokladů. V rámci předběžných konzultací již však byla řada těchto otázek zodpovězena. Zároveň jednáme dále s Českými drahami o předložení finančního modelu na zajištění dopravy na území celého našeho kraje,“ doplnil Michal Kortyš, který společně s pracovníky odboru dopravy jednání s dopravci vede.
Ten minulý týden spolu s hejtmanem Martinem Netolickým detailně jednal s majitelem společnosti Leošem Novotným o možnosti provozovat dvě tratě na Orlickoústecku včetně možnosti přímého spojení krajského města s polskou Wroclawí. „Jsme velmi mile překvapeni, jak rychle dokáže dopravce reagovat na požadavky zákazníka. Řádově během několika dnů jsme obdrželi nejen návrh jízdního řádu, informaci o opravárenství a možném druhu nasazených moderních vozidel, ale také finanční model, který se nám jeví z hlediska splnění jako velmi reálný. Nabídka zároveň obsahuje i možnost zajištění navazující autobusové dopravy v turisticky exponované oblasti, nebo také provoz nostalgických jízd v letním období až do Hanušovic. Dalším přínosem je snaha umožnit veřejnosti porovnávat služby zajištěné jednotlivými dopravci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Do Polska bez přestupu
Podle zástupců kraje je bonusem také možnost přímého spojení regionu s polskou Wroclawí, kam momentálně neexistuje žádné přímé spojení a je vždy nutné přesedat v Dolní Lipce, což řadu cestujících odrazuje a navíc to prodlužuje dobu cesty. „LeoExpress je v úzkém kontaktu s polským dopravcem, který by paralelně k LeoExpressu mohl zajišťovat další páry vlaků. Stávající jednotky typu Stadler FLIRT jsou navíc jedinými elektrickými jednotkami schválenými zároveň pro provoz v České republice i v Polsku,“ řekl náměstek Michal Kortyš. „Bonusem pro cestující by mohly být nejen moderní elektrické jednotky Stadler FLIRT využívané na spěšných vlacích, ale také motorové jednotky Alstom LINT pro osobní vlaky. Ty má dopravce osazené klimatizací, bezdrátovým internetovým připojením či automaty na občerstvení, což by opět posunulo kvalitu cestování v našem kraji,“ doplnil hejtman Netolický.
 
Změna termínu besedy s Markétou Kutilovou o Sýrii v Městské knihovně

Kvůli přesunu akce Zažijte to znovu! na 14. září měníme termín besedy s novinářkou Markétou Kutilovou. Vyřešíme tak vaše dilema, na kterou událost jít. Budeme se na vás s Markétou Kutilovou těšit ve středu 31. října od 18 hodin v 1. patře knihovny.
 
Projekt moravskotřebovské nemocnice nabírá obrátky. Změny prospějí pacientům i personálu

Pardubický kraj připravuje výstavbu nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Na posledním jednání Rady Pardubického kraje bylo schváleno další upřesnění. To zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z hydrogeologických průzkumů a navíc se zvýší komfort budoucích pacientů i personálu.
„Daný projekt je pro nás velmi důležitý, a proto dbáme na precizní plánování. Nově schválená částka na vybudování nemocnice a její vybavení je 200 milionů korun bez DPH. Mimo jiné zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z hydrogeologického průzkumu. Objekt bude nutno založit na pilotách a dále bude například nutné odvádět dešťovou vodu do kanalizace. V ceně je navíc zahrnuto vybavení nemocnice,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Posílení rozpočtu se příznivě dotkne pacientů i personálu. „Díky komfortnějšímu uspořádání vnitřních prostor dojde k efektivnějšímu provozování zdravotní péče. Například devadesát lůžek LDN bude umístěno na jednom patře. Další pozitivní zprávou je, že nově u nemocnice přibudou parkovací místa,“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.
„V současné době je předpoklad dokončení projektové dokumentace v srpnu 2019. Stavbu bychom chtěli dokončit v polovině roku 2021. Stejně jako u dalších projektů Pardubického kraje je součástí hodnotícího kritéria na dodavatele stavby doba dokončení,“ sdělil Roman Línek, námětek hejtmana. 

Krajské dárky pro prvňáčky opět budou

Pardubický kraj znovu v letošním roce obdaruje všechny prvňáčky, kteří v regionu 3. září nastoupí do škol. Ve spolupráci s Hit Rádiem Magic, Českými dráhami, BK JIP Pardubice, HC Dynamo Pardubice, Nemocnicí Pardubického kraje, Mlékárnou Hlinsko, BESIPem či složkami IZS získají mladí školáci od kraje praktický balíček na přezůvky plný omalovánek, reflexních prvků, naučných časopisů či rozvrhů hodin. Cílem kampaně s názvem Bezpečně do školy! je kromě obdarování především snaha varovat před riziky silničního provozu. Akce je doprovázena také rozhlasovou preventivní kampaní, která se zaměřuje především na řidiče.
„Považujeme za nezbytné, aby osvěta v problematice bezpečnosti pohybu v silničním provozu byla prováděna v co největší míře, jelikož se bohužel stále setkáváme se situacemi, kdy jsou děti obětmi dopravních nehod, a to nejen jako cestující ve vozidlech, ale bohužel také jako chodci či cyklisté. To je bohužel často způsobeno neznalostí zásad pohybu v silničním provozu nebo špatnou viditelností chodce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dárkový balíček na začátku školního roku se stal již tradicí a jsem rád, že se k nám připojila také řada organizací včetně sportovních klubů, Českých drah, BESIPu či Mlékarny Hlinsko. Díky tomu věřím, že balíček poslouží nejen pro uložení přezůvek, ale také jako vzdělávací a zábavný materiál,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj se snaží napomoci bezpečnosti dětí také formou dotačního titulu na vybavení dětských dopravních hřišť. „V letošním roce jsme poprvé vyčlenili necelé tři miliony na stavbu či rozvoj dětských dopravních hřišť. Děti na těchto hřištích mohou naučit základní návyky pro pohyb v silničním provozu, které pak uplatní v reálném životě,“ doplnil hejtman Netolický.