Česká Třebová očima čínských studentů                              


Ve středu 15. srpna hostila Česká Třebová neobvyklou návštěvu. Na krásy našeho města se přijela podívat skupina 24 studentů a jejich tří pedagogů z čínského Ningba. V průběhu osmého a devátého měsíce letošního roku se účastní intenzivních kurzů českého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. S přáním navštívit rodné město svého koordinátora se odpoledne po vyučování vypravili vlakem na výlet, během kterého obdivovali hlavní ulice a historické centrum a navštívili Městské muzeum s expozicí Dopravní křižovatky i výstavu Když v Třebové strašívalo. Zaujala je extravagantní socha Jana Pernera, pěší zóna Na Splavě i kostel sv. Jakuba, ale především klid a čistota města. Do Hradce Králové se vraceli plní zážitků a obohaceni o nové poznatky o naší kultuře a tradicích. Rád bych touto cestou poděkoval pracovnicím Městského muzea a informačního centra, které odvedly vynikající práci a připravily pro studenty i jejich doprovod zajímavou prohlídku i výborné zázemí.

Martin Menšík

Foto Martin Menšík