Český EffiShunter 1000 dobývá evropské koleje                  

ČESKÁ TŘEBOVÁ, 6. srpna 2018
Akciová společnost CZ LOKO dokončila dodávku pěti lokomotiv řady EffiShunter 1000 italské firmě MERCITALIA Shunting & Terminal, patřící do skupiny národního dopravce Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ta ještě pod původním názvem Serfer Servizi Ferroviari (Serfer) vyhlásila výběrové řízení na pět posunovacích lokomotiv.
„Realizace této zakázky má pro CZ LOKO jak strategickou, tak i symbolickou hodnotu. Ačkoliv CZ LOKO dodalo na italský trh bezmála 60 lokomotiv různých řad, jednalo se vždy o modernizace. Nyní se poprvé povedlo uspět s novostavbou, splňující náročné evropské normy TSI. Podařilo se tím dokázat, že nová koncepce vozidel CZ LOKO obstojí v tvrdém konkurenčním boji, který v oblasti vývoje
a výroby lokomotiv panuje. A symbolicky je lokomotiva 744.105-8 tisícím produktem novodobé historie společnosti,“
dodal Josef Gulyás, generální ředitel CZ LOKO.
Oficiální předání celé série proběhlo 11. června v Turíně. Fyzicky však byly lokomotivy dodány do depa v Udine, kde také došlo k zacvičení provozního personálu. Tyto lokomotivy budou využívány především v posunovací službě důležitých logistických center v Miláně, Ravenně a Livornu. To souvisí s hlavní činností nového provozovatele, kterou je zajišťování posunu v rámci mateřského holdingu a smluvně externím zákazníkům. Od konce roku 2018 plánuje nasazení lokomotiv i při traťové službě.
S provozem v Itálii souvisí řada úprav podle specifik zdejší legislativy a konkrétních požadavků zákazníka. Lokomotivy jsou nyní vybaveny například protipožárním a zabezpečovacím systémem BL3. Tyto úpravy spolu s certifikátem TSI nakonec v krátké době umožnily italské Národní agentuře pro bezpečnost železnic (ANSF) udělit typu EffiShunter 1000 schválení pro posunovací službu na celé síti, provozované správcem národní infrastruktury Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Důležité bylo získání jak typového schválení od Drážního úřadu, tak mezinárodně uznávaného certifikátu TSI, který vozidlu udělil Výzkumný Ústav Železniční jako notifikovaná osoba. Právě tento klíčový dokument umožňuje zrychlené schválení ve všech zemích Evropské unie. Dokazuje totiž shodu produktové řady EffiShunter 1000 se zásadními evropskými normami.
„Díky tomu už pak není nutné v jednotlivých zemích provádět schvalovací řízení v plném rozsahu, ale jen v rámci národních specifik,“ vysvětluje Josef Gulyás.