FIGURAMA 18 V KOZLOVĚ ZAHÁJENA                     


Vernisáž této prestižní výstavy (výstavy s velkým V), které se účastní čeští a slovenští figuralisté, se konala 8. srpna 2018 podvečer v sále U Sitařů za velké účastí  návštěvníků, mezi kterými nechyběli odborníci a studenti vysokých uměleckých škol. Sál kozlovského hostince U Sitařů je až do 8. září zaplněn rozměrnými velmi kvalitními pracemi  nadaných studentů vysokých škol výtvarných umění s České a Slovenské republiky.  Výstava je pro Třebováky, zvyklé na výstavy v Kulturním centru opravdu ohromující.
Výstava FIGURAMA je mezinárodní projekt, který se koná každý rok, letos, kdy je hlavním výročím roku 100 let Československa, se pořadatel výstavy rozhodl výstavu připravit česko-slovenskou kolekci a uspořádat výstavu v kraji, který tolik inspiroval Maxe Švabinského. Kozlov se tak stává letním sídlem další prestižní výstavy a vlastně jedním z center česko-slovenského výtvarného  umění, alespoň v oblasti figurální kresby.
Výstavy FIGURAMA se konají každoročně od roku 2005, letos se koná již 14. ročník.  Partnerem projektu je Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, a obdobné instituty z Budapešti a Poznaně. Ke každému ročníku vydává pořadatel  katalog. Na výstavu v Kozlově navazuje pak zářijové sympózium FIGURAMA a plenér na zámku Valeč.
Pořadatelem akce je SPOLEK FIGURAMA. Jeho cílem je činnost směřující  k vytváření podmínek umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost a samotné autory o dosahovaných výsledcích na poli výtvarného umění v mezinárodním kontextu tvořícím platformu, která dokáže spojit lidi různého náboženského vyznání a politického přesvědčení. Předsedou spolku je Prof. akademický malíř Boris Jirků, výkonným ředitelem akademický malíř Tomáš Vejdovský.  Mottem spolku je věta "Člověk neustálým hledáním hodnoty vlastní identity vytváří kulturu společenského systému vyššího řádu." Spolek dále od roku 2015 každoročně uděluje přihlášeným studentům vysokých výtvarných škol "Cenu Egona Schieleho" a pořádá i další akce. Velkou zásluhu na tom, že se letošní FIGURAMA 18 koná právě v Kozlově, má ak. mal. Tomáš Vejdovský. Je  vlastně pokračovatelem  umělecké tradice kozlovského rodu Vejrychů, jeho pradědečkem  byl "pianista" Karel Vejrych a maminkou paní Jana Vejdovská, autorka loňské výstavy "Jak bývalo v Kozlově".
Velkou čest pro výstavu FIGURAMA v Kozlově prokázal  prof. Boris Jirků, který výstavu zahájil jednak jako předseda pořádajícího spolku a jistě také osoba více než povolaná.
Prof. Boris Jirků vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jako rektor. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Současně je vedoucím a garantem doktorandského a magisterského programu – klasická média (figurální – kresba, grafika, ilustrace, malba, plastika) na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře. Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.    

Fotografie z vernisáže 8.srpna 2018 Jaroslav Plocek