Projekt parku s hřištěm na sídlišti Trávník 

byl předmětem veřejného projednání


Veřejné projednávání projektu nově pořizovaného dětského hřiště na sídlišti Trávník s parkovou úpravou okolí se konalo sice "na poslední chvíli", ale s o to větším zájmem veřejnosti. Ukázalo se, že to byl důležitý kontakt radnice, projektanta a veřejnosti, který přinesl řadu podnětů, které ještě budou do další přípravy projektu zahrnuty.  Škoda, že nejsou podobná setkání nad připravovanými záměry radnice v našem městě pravidlem, přispěla by k lepší informovanosti veřejnosti a mohla by také pomoci vyvarovat se některých chyb, na které by bylo ze strany veřejnosti upozorněno. Prostě proto, že "více hlav více ví" a může také zkoumat problém z více stran.  Prezentaci projektu  uvedl starosta města Jaroslav Zedník, průběh přípravy projektu  popsal Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města investic a vlastní prezentaci projektu provedl Ing. arch. Antonín Kmošek.
Město nyní připraví projekt tak, aby do 4. září byla podána žádost o dotaci ze SFB, určená na revitalizaci veřejných prostranství na sídlištích. Celkový rozsah projektu má hodnotu cca 4,3 mil. Kč, dotace činí 50% z uznatelných nákladů.  Bylo vysvětleno, že se předpokládá výstavba po etapách, nejdříve by bylo v příštím roce vybudováno vlastní dětské hřiště se všemi prvky a (šikmé, v úhlopříčce vedené) mlatové cesty v jeho okolí, parková úprava v okolí a chodníky kolem domů a vstupů budou vybudovány pak v dalším roce. Stavbu chodníků je třeba majetkově připravit společně s majiteli sousedních domů. 
Na dětském hřišti bude část pro nejmenší děti od 3 let, v další části pak budou schválené hrací prvky pro děti starší od 4 let a více, uveďme např. houpačky, lanovou  pyramidu, 20 metrů dlouhou lanovku směrovanou podél chodníku,  bude zde hřiště 7 x 10 metrů, s ochrannou sítí, streetballový koš, dřevěná terasa se zábradlím a tobogánem ústícím do trávy.  Projekt počítá  celkem s 13 lavičkami, z nichž větší část bude mít opěradla, menší část bude pro teenagery bez opěradel, budou zde odpadkové koše, osvětlení, které zajistí přehled i večer a zamezí tomu, aby se zde za tmy scházely živly, které nemají na dětském hřišti co dělat.  Maminky ze sídliště upozorňovaly na nutnost instalovat oplocení, které jednak zamezí procházky pejskařů areálem, zajistí, aby děti při hře rodičům neutekly a bude jakousi psychologickou překážkou pro ty, kteří sem na dětské hřiště nepatří.  Podobné nízké plůtky jsou i jinde, např. na Rákosníčkově hřišti na Lhotce, i když zde také není žádný automobilový provoz.  A slouží dobře, ke spokojenosti dětí i rodičů. Zhotovení plůtku bylo přislíbeno. Jedna z maminek se také přimlouvala za to, aby bylo pamatováni o pro skutečně malé děti a pro výstup na hrací prvky bylo aspoň na jednom místě zvoleno i mírné schodiště se zábradlím, skutečně malým dětem lezení po sítích a podobných prvcích nevyhovuje.  Rodiče byli ubezpečeni, že u hřiště bude zachována volná svahová část pro zimní sáňkování bez vegetace a jakýchkoliv překážek.  U dětského hřiště nebudou instalovány žádné posilovací stroje, tak jak je známe např. z Javorky nebo z Křibu.
Rodiče dětí odcházeli z jednání celkem spokojeni, reakci lze shrnout do jedné věty: "Bylo to sice na poslední chvíli", ale bylo to užitečné, už aby se s přípravou hřiště začalo". Domnívám se, že závazek města jako investora je po takovém jednání vůči veřejnosti tak velký, že nebude moci od projektu ustoupit a sídliště Trávník bude brzy o dětské hřiště bohatší. Nelze otálet, na řadě jsou další lokality, např. dosud opomíjený park Zámostí, v jehož okolí se žádné atrakce pro děti nenachází.
MILAN  MIKOLECKÝ