Několik otázek pro Kateřinu Graffovou (roz. Zoubkovou),

členku Ensemble Graffe, před zahajovacím koncertem nové sezóny Kruhu přátel hudby

Jste původem Třebovačka. Jaký vztah máte k České Třebové a jak Vás hudebně formovala?
V České Třebové jsem prožila krásné dětství a dodnes se sem ráda vracím za svou rodinou. Počáteční hudební zkušenosti jsem získala na zdejší základní umělecké škole, kde jsem nejprve začínala na klavír ve třídě paní učitelky J. Vaníčkové. V deseti letech se mi zalíbila příčná flétna. Hře na tento nástroj jsem se věnovala ve třídě paní učitelky Mgr. M. Hamplové, díky níž jsem získala pevné základy a vřelý vztah k flétně. Na mé přípravě na konzervatoř se vedle paní učitelky Hamplové podílela i paní učitelka V. Vychytová.
Se základní uměleckou školou jsem zůstala v kontaktu i během studií na konzervatoři  a vysoké škole. Získávala jsem zde první orchestrální a pedagogickou praxi. Pravidelně jsem spolupracovala s KOJK pod vedením MgA. Bohuslava Mimry a vyučovala jsem hru  na příčnou flétnu a hudební nauku. V oblasti hudební teorie mě velmi oslovil F. K. Zedínek. Jeho vzdělanost a moudrost mě ovlivnila při přípravě na konzervatoř a při psaní mé diplomové práce na Masarykově univerzitě na téma „František Kajetán Zedínek – v roli českého kantora dvacátého století“.
Kde jste se usadila a co dnes děláte?
V současné době bydlím v rodinném domku ve Tvarožné u Brna. S manželem vychováváme dva syny, Jana a Tomáše. Vyučuji na základní umělecké škole v Brně-Černovicích. Práce s dětmi je sice náročná, ale krásná a obohacující. Od dětí se učím trpělivosti, empatii, čerpám z jejich bezprostřednosti, radosti a spontánnosti. Těší mě, když je něco naučím a oni pak zažijí úspěch na jevišti před publikem nebo odbornou porotou na soutěži. Umělecky inspirativní je pro mě Ensemble Graffe. Spolupráce s kvalitními a zkušenými interprety, tvůrčí setkání při práci s mým mužem, je pro mě dobrým relaxem od pedagogické činnosti.
Věřím, že Váš koncert navštíví i žáci místní zušky. Jste také pedagog, měla byste nějakou radu, jak mládež motivovat k poslechu klasické hudby? Co v ní mají hledat, na co se zaměřit?
Přesný recept na to neexistuje, každý má jiný vkus, každého osloví něco jiného. Učitel může ukázat cestu, prožitek z hudby nalézá každý sám. Z vlastní zkušenosti vím, že pro žáky je motivující práce v komorních souborech. Často s dětmi nacvičuji slavné melodie klasické hudby. Žáci se podílí na výběru jednotlivých skladeb, takže hrají to, co se jim líbí. Sami se pak zajímají o skladatele a konkrétní dílo. Pro naše děti jsou zase velmi inspirativní návštěvy filharmonických koncertů pro rodiče a děti. Odmalička je moc baví. Velkým zážitkem je pro ně poslech živého orchestru, poutavý hudební program a vtipná dramaturgie.
Jaká hudba je Vám milá?
Vedle klasické hudby ráda poslouchám Hradišťan, Cimbal Classic, Čechomor, J. Nohavicu. V oblibě mám české dvojice Voskovec – Werich, Suchý – Šlitr, Svěrák – Uhlíř.
Máte nějaký svůj hudební vzor?
Obdivuji zvukovou a technickou dokonalost flétnistů Jean Pierre Rampala, Jamese Galwaye a Patrika Galloise.
Kdy jste založili Ensemble Graffe a na jaký repertoár se zaměřujete?
Náš soubor se „zrodil“ před deseti až jedenácti lety, zhruba stejně s mými dětmi. Repertoár máme od baroka až po dvacáté století. Nezaměřujeme se na konkrétní hudební období, vybíráme si skladby, které nás zaujmou. Rádi hrajeme Bohuslava Martinů, který pro naše obsazení napsal několik hudebních děl. Milou inspirací k interpretaci tohoto skladatele je nám každoroční dovolená ve Vile u Kaprálů na Třech Studních, kde Martinů pobýval.
Na jaké skladby se můžeme těšit a co byste k nim řekla našim posluchačům?
Na koncertě v České Třebové zazní díla K. Stamitze, G. Ph. Telemanna, B. Martinů, J. Suka, D. Šostakoviče, J. Iberta a N. Roty. Sonáty klasicistního autora K. Stamitze a barokního autora G. Ph. Telemanna vynikají svou neobyčejnou zpěvností, rytmickou pravidelností a zřetelností. Česká hudba B. Martinů a J. Suka je plná citu, entuziasmu a vitality.
Tři kusy D. Šostakoviče zaujmou svou prostou, avšak velice líbivou, místy sarkastickou melodikou. Dílo J. Iberta vyniká zvukovou barevností, temperamentem a zachycením jedinečnosti okamžiku. Trio pro flétnu, housle a klavír N. Roty, z roku 1958, jsme nastudovali speciálně pro koncert v České Třebové. Dílo nás upoutalo svou dramatičností a velkým emotivním nábojem. Nino Rota se proslavil především jako skladatel filmové hudby, za kterou získal i Oskara. Intenzivně spolupracoval s režisérem F. Fellinim.
Chtěla byste něco vzkázat českotřebovskému publiku?
Těšíme se na vás!
Děkuji za rozhovor.  Jaroslav Plocek
 
Koncert Ensemble Graffe se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 19,00 hodin v  Malé scéně.
Představení souboru Ensemble Graffe

Jaromír Graffe – housle: absolvoval brněnskou konzervatoř u prof. J. Besperáta  a Janáčkovu akademii múzických umění u prof. B. Kotmela. Jeho umělecký profil rovněž ovlivnily mistrovské kurzy u Eduarda Grače, sólisty Moskevské filharmonie.  V současné době je primistou Filharmonie Brno. Pravidelně účinkuje s uměleckým souborem Brněnský komorní orchestr. S jednotlivými orchestry účinkuje v Evropě (Francie, Španělsko, Rakousko, Německo), Asii (Čína, Jižní Korea, Japonsko) a USA.
 
Kateřina Graffová (roz. Zoubková) – flétna: absolvovala pardubickou konzervatoř u prof. J. Höniga a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity - obor hudební věda. Zúčastnila se Mezinárodních interpretačních kurzů v Bechyni pod vedením  prof. K.Stegemann a prof. M.Bílkové Tůmové. Své hudební vzdělání si prohloubila také během studijní stáže na Univerzitě v Helsinkách.    V současnosti se věnuje převážně pedagogické a koncertní činnosti.
 
Radka Hreňová – klavír: absolvovala brněnskou konzervatoř u prof. H. Pelikánové  a Janáčkovu akademii múzických umění u doc. V. Slávikové. Studium završila stáží na Universität Mozarteum Salzburg ve třídě Prof. Petera Langa.    Každoročně se účastní Mezinárodních mistrovských kurzů v Lucembursku  u prof. D. Protopopescu.  V současné době je vyhledávanou interpretkou komorní hudby. Pravidelně vystupuje se soubory Trio ad  libitum a Ensemble Graffe. Věnuje se též pedagogické a korepetitorské činnosti. Aktivně spolupracuje s Nadací Vítězslava Nováka a s Českým rozhlasem.