Josef Košta  - 100 let od jeho nevysvětleného úmrtí           

* 19. 11. 1890            + 9. 9. 1918

Narodil se na Parníku u České Třebové do rodiny sedláka Košty, statek nesl popisné číslo 40. Byl jediným synem, tedy dědicem statku, kromě něj měli Koštovi ještě pět dcer. Statek však převzít nestačil – vypukla 1. světová válka a Josef musel narukovat, zařazen byl k 98. pěšímu pluku a odvelen na tzv. ruskou frontu. 7. července 1915 padl do zajetí v Lublinu na území dnešního Polska. Jeho osudy v průběhu dalších téměř tří let nejsou známé, Vojenský historický archiv pouze eviduje Josefovo zařazení do legií 29. 5. 1918 v Kramatorské Charkovské gubernii, tedy na území dnešní Ukrajiny, k 8. střeleckému pluku.
Z války domů se nevrátil. Co se s ním ovšem stalo, kde a jak skončil svůj život, je obestřeno tajemstvím. V rodině se tradovalo, že spolu s legiemi prodělal transsibiřskou anabázi, došel do Vladivostoku, ale tam byl rudými zabit při přepadení nemocnice, v níž byl hospitalizován.  Kde a jak se tato historka vzala, jestli šlo o svědectví nějakého kamaráda z legií, nevím. Podle dokumentů VHA Praha své působení u legií Josef ukončil 9. 9. 1918 s poznámkou S, která znamená, že nepadl přímo v boji, ale zemřel jiným způsobem, není však uvedeno jakým a kde. Jestliže do legií vstoupil v květnu na území Ukrajiny, je jenom málo pravděpodobné, že by už na začátku září byl ve Vladivostoku.
Dochovalo se po něm pouze jméno na parnickém pomníku padlým v 1. světové válce. Dnes už nikomu nic neříká, protože byl svobodný a vlastní potomky neměl. Dokud žili jeho rodiče a sestry, určitě na něho vzpomínali. A já malinko doufám, že se třeba v rodinách Josefových sester  – Honlové, Jasanské, Stránské, Paukertové a Slezákové (všechny byly provdané na Parníku) – najde stará, zažloutlá fotografie, kde dávno už nežijící prababička bude zachycena v mladém věku se svým bratrem. Já sama patřím mezi potomky Anežky Paukertové, u nás v rodině bohužel nic není. Pokud by se taková fotografie našla, byla bych velmi vděčná alespoň za její naskenovanou kopii.
Mgr. Ludmila Morkesová
limorka@seznam.cz