Kraj proplácí dotace žadatelům

z třetí výzvy kotlíkových dotací


 
Třetí výzva kotlíkových dotací v Pardubickém kraji probíhala na podzim loňského roku poprvé pouze elektronicky. Bylo v ní podáno 1029 žádostí, z nich bylo 965 schváleno a kraj dotace postupně proplácí. Ministerstvo životního prostředí na to kraji poskytlo v rámci první zálohové platby téměř 89 milionů korun.
 
„Náš odbor rozvoje kontroluje vyúčtování žádostí v co nejkratším možném čase. Kompletní vyplacení žádostí z 3. výzvy předpokládáme do konce roku. Někteří příjemci dotací však v průběhu realizace požádali o změny, které vyžadují podepsání dodatků smluv,“ vysvětluje radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. „Další výzvu pak plánujeme na letošní září, zbývá nám na ni kolem 74 milionů korun. Pro zájemce jsme připravili informační semináře na několika místech v kraji,“ dodává radní.
Kotlíkové dotace jsou financovány z operačního programu životní prostředí a byly zahájeny v roce 2016. Pardubický kraj získal v rámci 1. projektu 195 800 000 Kč (1. a 2. výzva) a v rámci 2. projektu 177 900 000 Kč (3. a 4. výzva). Tyto prostředky jsou určeny na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje tepla. V roce 2019 se předpokládá 3. projekt.
 
Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací? Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Máte další otázky kolem kotlíkové dotace? Přijďte se nás zeptat!
Základní podmínky pro získání dotace z projektu „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“ – 4. výzva jsou:
- žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji
- k vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy či bez určení emisní třídy, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický nebo
automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu.
 
Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné informační semináře, které se uskuteční:

10. 9. 2018 16:00 Pardubice - sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120
11. 9. 2018 16:00 Vysoké Mýto – MěÚ Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 91, 1. patro
12. 9. 2018 16:00 Moravská Třebová - MěÚ Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2, 1. patro
13. 9. 2018 16:00 Hlinsko – kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341
18. 9. 2018 16:00 Letohrad – Dům kultury, Družstevní 597
 
 
Statistiky

Žádostí 2018: 0 (další 4. výzva bude v září 2018)
 
3. výzva
Vyplaceno 2018: 289 (29,76 mil. Kč)
Schválené žádosti 2018: 965
Podané žádostí 2017: 1029
 
2. výzva
Vyplaceno 2017 a 2018: 702 (78,76 mil. Kč)
Schválené žádosti 2017 a 2018: 733
Podané žádostí 2016: 930
 
1. výzva
Vyplaceno 2016 a 2017: 968 (108,56 mil. Kč)
Schválené žádosti 2016: 993
Podané žádostí 2016: 1049
 
Další informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace