Setkání spolužáků v Kozlově                                                  

V sobotu 4. srpna byli do místní hospůdky pozváni absolventi kozlovské školy s datem narození 1945 - 1951. Hospůdka nás přivítala příjemným chládkem a vkusně upravenými stoly. O to se postaral ochotný personál  - manželé Sodomkovi a jejich přátelé. Přítomné přivítala obecní kronikářka Marie Rousková, která  také patří do vybrané skupiny kozlovských spolužáků.  V krátkosti je seznámila s, co se za rok v naší vesničce událo. Poděkovala ženám, které přinesly sladké i slané pohoštění a poprosila přítomné "školáky" o finanční  příspěvek do sbírky, která byla letos vyhlášena spolkem Za jeden provaz na vybudování bezbariérové koupelny po zdravotně postiženou Verunku. Verunka Šrámková bydlí s maminkou v naší obci. Sbírka byla úspěšná, vybralo se 2000 kč. všem kteří přispěli na dobrou věc patří poděkování. Velký dík  směřuje k personálu hospůdky , k paní Renatě Sodomkové  a Ivaně Rejsové, které věnovaly polovinu vybrané částky.

Pak už se vzpomínalo nad fotografiemi z dětství a sobotní odpoledne rychle uběhlo. Děkuji všem, kteří měli na tomto úspěšném setkání zásluhu. Marie Rousková Fotografie Jiří Jindra st.

Na fotografii: M. Severová, E. Smolová, M. Nováková, I. Fišerová, J. Hnátová, B. Pirklová, V. Stránská, L. Suchánková, V. Bezděková, M. Hlávková M. Rousková, J. Jiskrová, K. Kapoun, J. Chocenská, H. Mazurová, M. Kolovratová, V. Hurt, M. Čejka, M. Starý, Zd. Sitař, Z. Hurt, M. Hurt, J. Drábek.