2. letní výcvikový tábor obedience a dogdancingu

v ZKO Podhorka Česká Třebová

V Českej Třebovej Podhorka sa uskutočnil v júli už druhý ročník obedience a dog dancing tábor, za ktorý vďačíme organizátorke Hanke Petrovej. Na tábore nás bolo 16 cvičiacich tímov, psovodka a pes.
Väčšina tímov sa zúčastnila tábora minulý rok a bolo to fakt vidieť na výkone. Ak si myslíte, že sme sa len tak zabávali tak to je veľký omyl. Tréningy obedience prebiehali vo vonkajších priestoroch dva krát denne od šiestej do ôsmej, od ôsmej do desiatej ráno a potom po obede od tretej do piatej a od piatej do siedmej, prípadne sme začínali až o štvrtej kvôli veľkým teplám. Kamaráti na dog dancing trénovali vo vnútorných priestoroch, tak ich slniečko až tak neničilo a mohli si pospať do ôsmej. Boli sme rôznorodá skupina od prípravy do OBZ, OB1 a OB2. Tréning prebiehal vždy individuálne s jedným tímom a bol zameraný na dva cviky. Na ďalšej hodine sa cviky zopakovali a posunuli ďalej alebo sa pridal nový cvik. Unavení sme odchádzali domov oddýchnuť si do najbližšieho tréningu.
V sobotu večer bolo prvé zoznamovacie stretnutie s vedúcou tábora Hankou Petrovou a trénerkami za obedience Romanou Polickou a dog dancing Kateřinou (Katy) Veinlichovou. Romana je člen výboru a inštruktor klubu Obedience CZ, steward a so svojou Bazalkou, fenkou norfolk teriéra, pokorila skúšku OB3. Katy se svojou fenkou Britou, získala okrem iného titul MČR, a jej vystúpenie s austrálskou kelpiou Angie sme mali možnosť vidieť na záverečnom vystúpení na Crufts v 2015. Obidve trénerky majú výborné meno aj u nás na Slovensku a keď mi Hanka potvrdila účasť, boli sme s Táňou, kamarátkou, s ktorou sme sa rozhodli zúčastniť tábora, šťastné a plné očakávania.
Hanka pripravila na dva večere opekanie a individuálne rozbory nahrávok našej práce so psíkmi, kde sme mali možnosť s Romanou presne pochopiť čo robíme správne a čo nie na našich súkromných video nahrávkach. Jeden deň sme mali oddychový, vtedy sa trénovalo len ráno a potom sme mali prednášku Dornova metóda pre psov. Výcvik bol naozaj náročný na koncentráciu psovoda aj psa. Čo sme sa naučili? Samozrejme každý tím do dôsledku rozobral vybrané cviky, ktoré chcel psovod potrénovať a vo výkone sa posunul o hodný kus na ceste k závodom. Každá z nás dostala však veľa navyše. Naučili sme sa, že pre prácu so psom, ak chceme dosiahnuť výkon, je nutné psovi stanoviť pravidlá obyčajnou dôslednosťou, t.j. tým že sme trvali na vykonaní práce presne a poriadne. Odmeňovať nie za to, že „si krásna a trikolórna“, ale za výkon. Výkon nie je navedenie psa rukou, ale výsledok psieho myslenia. Ako učiť psíka aby premýšľal a nielen mechanicky robil čo ho naučíme. Čerešničkou na torte bola práca s motiváciou psov. Pre nás všetkých však mali úžasnú hodnotu motivačné hry, ktoré Romana zaradila do výcviku. Bolo krásne vidieť, ako dvíhali energiu, záujem a radosť s ktorou psy pracovali. Musím povedať, že boli zdrojom radosti aj pre nás psovodov a výsledkom bolo, že psíkovia upierali na nás pohľad podstatne pozornejšie, plné očakávania čo zase vymyslíme. Tieto cvičenia priam zdvihli energiu v celom areáli. Motivácia preskočila aj na nás psovodov a prejavila sa formou smiechu, radosti z výkonu a potlesku.. Číslom jedna sa stala hra „Pet shop“ ale neprezradím o čom bola. Ak chcete, príďte na budúci tábor sa ju naučiť.
 Na záver tábora nás čakali neoficiálne závody. V obedience sme mali štyri cviky ktoré sme trénovali počas týždňa a v dog dancing nám tímy predviedli čo sa naučili s hudbou v pozadí a niektorí mali dokonca aj kostýmy. Obsadenie v obedience 1. miesto Iveta Coufalová, 2. miesto Ivana Petrová, 3.miesto Hana Langrová. V dog dancing bolo umiestnenie 1.miesto Kateřina Bulawová, 2. miesto Iveta Coufalová, 3. miesto Zita Lázníčková. Všetci účastníci tábora volili dve špeciálne ceny sympatia obedience, ktorú získala Hanka Langrová za obetavý predaj v pet shope a  dog dancing Zita za nádherný kostým a sústredenú prácu so psíkom. Hlavne pre tancujúcich psíkov boli vystúpenia omnoho ťažšie, pretože zrazu mali v relatívne obmedzenom priestore okolo seba veľa divákov ale zvládli to všetci úžasne a každý si vyslúžil veľký potlesk.
Foto a text Beata Lacíková, Stupava, Slovensko