Příměstský tábor městského muzea

Putování po pověstech, za nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi

 

Po loňském úspěšném příměstském táboře uspořádalo Městské muzeum Česká Třebová i letos na počátku července týdenní příměstský tábor, tentokrát nazvaný Věřte - nevěřte!

Tábor byl zaměřený na různé pověsti, nadpřirozené a strašidelné bytosti, které jsou spjaty s Českou Třebovou a okolím. Pro děti byl přichystaný program v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci v pěti různých městech, kam jsme putovali vlakem či autobusem. Děti vykonávaly různé aktivity, hry a soutěže. Protože nás čekalo každý den cestování, děti dostaly a vyzdobily si svůj textilní batůžek. Celý týden byl protkaný úkoly, které ve skupinách řešily. Každý den byl zaměřený na jednu postavu z určité pověsti, která nás provázela celý den, zároveň se však děti dozvěděly další zajímavé informace či příběhy daného místa.

První den jsme zůstali v České Třebové, kde jsme si prohlédli muzejní výstavu „Když v Třebové strašívalo“ a seznámili se s místními strašidelnými bytostmi. Odpoledne jsme strávili v Javorce a poté přešli k rotundě sv. Kateřiny, kterou jsme navštívili a dozvěděli se více o hledané postavě Kateřiny Alexandrijské. Druhý den jsme cestovali do Potštejna za loupeživým rytířem Mikulášem, zde nás čekala trasa s úkoly na hrad a po obědě kostýmovaná prohlídka zámku za přítomnosti hraběte a hraběnky. Nezapomněli jsme ani na místní strašidelné sklepení nazvané Bubákov. Třetí den nás zavedl do nedalekého Ústí nad Orlicí. V plánu bylo putování po kapličkách na Andrlův chlum a návštěvy studánek: Poustevníkovy, Vicenovy a Vlčí. Během cesty se děti dozvěděly, kdo byl tkadlec Andres  a zajímavosti  o místních studánkách. Odpoledne jsme navštívili ústecké muzeum, kde jsme si přiblížili různá řemesla, především to tkalcovské. Čtvrtek patřil Litomyšli a rytíři Toulovci. V městské galerii se děti seznámily s dobou renesance a vyrobily si odlitkem ze sádry své domovní znamení. Nesměla chybět návštěva Portmonea, které je vskutku strašidelné. Poslední den jsme strávili v Lanškrouně, kde se děti seznámily se zlým správcem lanškrounského panství Riederem. Čekala nás i prohlídka kostela sv. Václava i s návštěvou kůru a poslechem hry na varhany.

Odpoledne se konalo v budově českotřebovského muzea slavnostní zakončení tábora, na které byli pozváni rodiče dětí. Promítly se fotografie dokumentující činnost jednotlivých dní a bylo vyhodnoceno celotýdenní snažení družstev. Za nasbírané zlaťáky a stříbrňáky byly děti odměněny a byly jim předány pamětní listy. Potěšila nás spokojenost dětí a pochvalné reakce jejich rodičů. Děti prožily zajímavý strašidelný týden, na který, jak věříme, budou vzpomínat. 

Radka Urbánková, Veronika Fadrná