Místo starých dílen

vznikne moderní centrum síťových technologíí


Rozhovor s ředitelem VOŠ a SŠT Mgr. Janem Kovářem

V budově dřívější českotřebovské "Habrmanovy školy práce" byly zámečnické a kovářské dílny, které už nyní svému účelu nesloužily a hledalo se pro ně nové využití. Tato myšlenka není nová, na vytvoření definitivního záměru se pracovalo několik let. V letošním roce se záměr změnil na skutečnost.  Na dění ve škole jsem se zeptal  ředitele školy Mgr. Jana Kováře. Přestože byly prázdniny, tak jsem ve škole potkal nejen jeho, ale i řadu dalších spolupracovníků podílejících se na přípravě projektu…..

Podle názvu na škole vzniká  centrum síťových technologií a elektrotechniky. Co si lze pod tímto názvem představit?

Jde o projekt v hodnotě kolem 6 milionů Kč, který posune úroveň výuky moderních technologií na naší škole na vyšší úroveň. V suterénu školní budovy rekonstruujeme bývalé dílny na odborné učebny zaměřené na praktickou laboratorní výuku počítačových sítí a elektrotechniky. Investorem akce je Pardubický kraj a z části také přímo naše škola.

Měl jsem možnost před zahájením stavby projít prostory starých dílen. Byly vyklizené, prázdné. Jak se změní?

Vzniknou zde dvě nové učebny. První bude laboratoř pro praktickou výuku informačních technologií, například VoIP, optických síťových rozvodů, WIFI, síťových prvků CISCO a bude mít kapacitu 22 pracovišť.  Vedlejší nová teoretická učebna s napojením do datové sítě bude mít kapacitu 30 míst a prostor pro skupinové konzultace. Využijeme ji na výuku předmětu Hardware osobních počítačů a serverů a připravovaného zaměření oboru Elektrotechnika - Internet věcí. Součástí stavebních prací je příprava pro umístění studentského simulátoru řízení lokomotivy, na jehož vývoji pracujeme od září 2017 a který je již na škole ve funkčním stavu. Na přelomu roku bude připraven pro umístění v novém centru.  Připravujeme i zázemí pro učitele, sklady pomůcek a materiálu a sociální zařízení.

Kdo je dodavatelem akce?

Na základě vyhlášeného výběrového řízení se dodavatelem investice stala firma ČD Telematika. Stavební práce, zařízení a rozvody mají   hodnotu přibližně 4 mil. Kč,  zbylé necelé 2 mil. Kč využijeme na přístroje a techniku. Podle smlouvy má být investice předána do 29. února 2019, ale podle přístupu firmy a plánu můžeme počítat s tím, že bude dokončena dříve.  Ve druhém pololetí právě začínajícího  školního roku bychom již chtěli nové centrum využívat v pravidelném rozvrhu.

Stavba již  byla v srpnu zahájena.

Dne 15. srpna bylo dodavateli stavby předáno staveniště a projednány všechny náležitosti. To umožnilo rychlé zahájení stavby tak, že se ještě během prázdnin  provedou zejména demoliční práce, při kterých je třeba počítat s hlučností a prašností. Předání staveniště ukázalo, že firma je na akci dobře připravena a má přísně nastavený harmonogram prací, které chce odevzdat jak v termínu, tak v dobré kvalitě.  Společnost ČD Telematika, která stavbu realizuje, přislíbila spolupráci při školení pedagogů, exkurzích pro žáky a ukázkách nejnovějších technologií. Tyto aktivity přesně zapadají do mozaiky našeho propojení s firmami ze železniční branže. Řada teoretických i praktických odborností, které se zde vyučují je současně potřeba pro přípravu strojvedoucích. Do budoucna bychom chtěli vyjednat, aby absolventi našeho oboru elektrotechnika měli v kurzu na strojvůdce zjednodušené studium. Tím by zúročili své získané vědomosti.

Máte ve výuce pro nový školní rok nějaké novinky?

Informační technologie a Elektrotechnika a další maturitní i učební obory jsou velice žádané a díky tomu jsme zahájili úzkou spolupráci se společností AVX v Lanškrouně. Škola a AVX společně připravují novou praktickou učebnu pro výuku ovládání strojů a elektronických systémů. Část výuky bude probíhat přímo ve firmě pod vedením našeho učitele a technika z AVX. Učitelé nyní absolvují stáže ve firmě a výuka by měla začít od října 2018. Je to další krok pro spojení školy s praxí přímo v průmyslovém závodě. Podobný projekt praktické odborné učebny rozvíjíme i v českotřebovském CZ LOKO a věřím, že se objeví i další.  O naše žáky v oboru strojní mechanik, elektrikář a truhlář je z pohledu firem tak velký zájem, že ani nestačíme jejich požadavky se stávajícím počtem žáků ideálně pokrýt.   

Děkuji za rozhovor.     Ptal se Milan Mikolecký