Staré dílny se v budově VDA Habrmanova  změní na moderní centrum eletrotechniky a síťových technologií


Výstavba Centra síťových technologií a elektrotechniky na Vyšší odborné škol a Střední škole technické v České Třebové v Habrmanově ulici zahajuje.  Dnes 15. srpna bylo dodavateli stavby - společnosti ČD Telematika předáno staveniště a projednány všechny náležitosti stavby, které umožní, aby již v pondělí 20. srpna se na stavbě zahájilo a ještě během prázdnin tak budou provedeny všechny práce, při kterých je třeba počítat s hlučností a prašností. Předání staveniště ukázalo, že firma je na akci dobře připravena, má připraven harmonogram prací, které chce odevzdat jak v termínu, v dobré kvalitě.  V novém centru vzniknou ze starých kovářských dílen a skladů dvě špičkově vybavené odborné učebny, kabinety se zázemím a studentský simulátor řízení elektrické lokomotivy. Rozpočet akce je cca 6 milionů korun , investorem je Pardubický kraj a VOŠ a SŠT Česká Třebová. 
Konkrétně se jedná o učebnu pro praktickou výuku počítačových sítí zahrnující produkční i cvičnou silovou i datovou infrastrukturu, moderní technologie například pro VOIP, optiku, WIFI, včetně síťových prvků CISCO, WLAN kontroleru aj. s kapacitou 22 pracovišť. Nová teoretická učebna s napojením do datové sítě s kapacitou 30 míst a prostorem pro skupinové konzultace rozšíří možnosti výuky hardwaru a připravovaného oboru Elektrotechnika - Internet věcí. Součástí stavebních prací je příprava pro umístění studentského simulátoru řízení lokomotivy, který je již na škole ve funkčním stavu a připraví se pro umístění v novém centru. . S provozem nového centra se počítá již  ve 2. pololetí nastávajícího školního roku

Fotografie z porady při předávání staveniště.


Řídící pult rozpracovaného simulátoru řízení elektrické lokomotivy