Úspěšné vesnice letos hostila zlatá Pustá Kamenice             


V kulturním domě v Pusté Kamenici obdrželo v sobotu pět obcí krajské stuhy v soutěži Vesnice roku. Porotci ale vyhodnotili i další kategorie a předali diplomy za konkrétní aktivity, které je v letošním roce zaujaly. Organizátorem celostátní soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí České republiky a Spolek pro obnovu venkova. Spoluorganizátorem krajského kola je i Pardubický kraj, který letos vyplatí oceněným obcím na odměnách přes jeden milion korun, které budou příjemnou vzpruhou do dalšího vylepšování života na venkově.
 
„Soutěž ukazuje, že venkov žije a bude žít. Lidé na venkově chtějí bydlet a trávit volný čas, venkovské prostředí se jim líbí právě tím, jak je odlišné od toho městského. A je tu velké množství lidí, kteří jsou ochotni se bez nároku na honorář zapojit do činnosti pro jejich obec nebo spolkovou činnost,“ řekl na vyhlášení Vesnice roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Před nadcházejícími komunálními volbami poděkoval starostům a zastupitelům, kteří své funkce už nebudou obhajovat, a popřál hodně štěstí těm, kteří na svou práci chtějí navázat i v budoucnu a uspět u voličů letos na podzim. „Pardubický kraj je krajem venkovským a jsme připraveni se všemi novými samosprávami spolupracovat na rozvoji celého území,“ dodal hejtman.
Sláva vítězům
Vítězem Zlaté stuhy se stala Pustá Kamenice, modrou stuhu za společenský život obdržely Vyšehněvice z Pardubicka, bílou stuhu za činnost mládeže Suchá Lhota ze Svitavska, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Písečná z Orlickoústecka a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského sektoru Chvojenec z Pardubicka.
 
Obec Pustá Kamenice leží v nejzápadnější části okresu Svitavy, v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V současnosti zde žije 326 obyvatel a mají k dispozici mateřskou a základní školu, kulturní dům, poštu, knihovnu, obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Obec je kompletně plynofikována, má gravitační splaškovou kanalizaci včetně čističky odpadních vod, celoobecní vodovod, veřejné osvětlení, rozhlas a pokrytí bezdrátovým vysokorychlostním internetem. Pro volnočasové aktivity je tu dětské hřiště, sportovní hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště na malou kopanou. Největší památkou obce je římskokatolický kostel sv. Anny vystavěný v roce 1680, jehož půdorys je miniaturní kopií chrámu sv. Petra v Římě. Kulturní, sportovní a společenský život zajišťují místní spolky – tělovýchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů a klub seniorek. Obec už získala ocenění za činnost mládeže, za společenský život a Cenu naděje pro živý venkov. „To, že je tady tak živo, záleží vždy na lidech.  Že je baví vymýšlet a organizovat různé akce a na druhou stranu že na ty akce také ostatní chodí,“ pochválil aktivitu místních starosta Pusté Kamenice Miroslav Myšička. Mažoretky, školáci, mladí hasiči a hudebnice se představili se svými vystoupeními také v pestrém kulturním programu při vyhlášení cen.
 
„Moc mne těší, že se do soutěže zapojují obce, které v minulosti získaly nějaké dílčí vyznamenání a stále pracují na svém zlepšení, jako tomu je u Pusté Kamenice. Stejně tak oceňuji nováčky, kteří sebrali odvahu a představili své vize a odpracované projekty. Ani těch není málo a to je pozitivní zpráva pro všechny občany Pardubického kraje,“ poznamenal radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
 
Život na venkově potřebuje podporu

Obce v soutěži ukazují svoji „výkladní skříň“ ostatním vesnicím. „Z vlastní zkušenosti starostky vím, že účast v soutěži je náročná na přípravu nejprve materiálů pro hodnotící komisi, a pak na prezentaci. Ale každá obec by si to měla zažít, protože je to zároveň jakási rekapitulace práce starosty, zastupitelstva a aktivity občanů. Když je vše sepsáno a nafoceno, tak jsou spoluobčané ve vesnici často překvapeni, kolik nadstandardních věcí mají, které považují za samozřejmost. Když obec vyhraje, tak je to velká radost a zároveň velká starost. Přijedou „sousedé“ a chtějí se nejen poveselit, ale hlavně načerpat inspiraci,“ konstatovala krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová, která byla dlouholetou starostkou Morašic. Je si však vědoma i toho, že je potřeba život na venkově podporovat a bránit tak odlivu lidí do měst. „Vesnice potřebují, aby současná obslužnost byla nejen zachována, ale ještě zlepšována. Mluvím o fungování škol, zachování pošt a udržení obchodů. Toto vše může pomoci udržet na venkově i mladé lidi a starým obyvatelům to usnadní život,“ dodala Hana Štěpánová.
 
Přehled ocenění:

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice
Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - obec Břehy
Zlatá cihla  - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce
Zlatá cihla  - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice
Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř
Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice
Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř
Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk
Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice
Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov
Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice
Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou
Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice
Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov
Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd
Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice