U otevření nového sportoviště byl Zbigniew Czendlik
28.září uplyne právě rok od chvíle, kdy oddíl brazilského jiu jitsu získal nové prostory v areálu českotřebovské drážní pošty. Od té chvíle se rozběhl neuvěřitelný kolotoč spojený s přeměnou balíkového skladu na důstojnou tělocvičnu, která by vytvořila tréninkové podmínky pro tento bojový sport. Stovky odpracovaných hodin, střídaly tréninky v provizorním prostředí, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Stěny zaplněné získanými medailemi i poháry z domácích i zahraničních turnajů a mistrovství jsou toho důkazem.
Desátého srpna v podvečerních konečně nastal dlouho očekávaný okamžik. K oficiálnímu otevření tělocvičny se sešli nejen sportovci a ti, kteří se na realizaci tohoto projektu nejvíce podíleli, ale pozvání přijal i římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Přijel, aby požehnal novému sportovnímu stánku a popřál borcům DSC GYM Česká Třebová hodně sportovních úspěchů do dalších let. Obdivoval množství vystavených trofejí, zavzpomínal na svoje sportování v mládí a také si vyzkoušel některá tréninková  nářadí.
Oficiálním otevřením nové tělocvičny, specializované na bojová umění, získala Česká Třebová důstojný sportovní stánek, jehož význam překračuje  hranice regionu. Za to dík největší patří především vedení a některým členům oddílu, bez jejichž obětavé práce by zde nikdy nestál. Kvalitní sportovní zázemí opravňuje oddíl k celoročnímu náboru zájemců o tento netradiční sport. Přihlásit se mohou všichni, nejen dospělí, ale i děti  od čtyř let věku.
 
Milan Michalski