Ještě jednou nepořádek kolem nádraží                                


V reakci na článek upozorňující na omezenou provozní dobu veřejných WC v odjezdové hale dopravního terminálu si dovolím menší polemiku. Nepořádek, který můžeme nalézt kolem zmiňovaného přístřešku na kola, nemají na svědomí cestující, kteří naleznou WC zavřené, ti mají možnost využít sociální zařízení v nedaleké nádražní restauraci, což se také v hojné míře děje. Původce exkrementů, které nedělají terminálu příliš dobrou vizitku, nalezneme spíše ve skupině tzv. „bezdomovců“, přesněji řečeno sociálně nepřizpůsobivých osob, které se zdržují na okolních lavičkách, velmi často pod vlivem alkoholu. V současné době se jedná o skupinu cca 10 osob, z nichž naprostá většina nemá trvalý pobyt v České Třebové. Mí kolegové mi jistě dají za pravdu, protože obdobné problémy řešíme i v jiných částech města, například kolem zadního traktu prodejny BILLA nebo v parku Javorka. Smutným faktem je, že možnosti řešení jsou velmi omezené, udělení jakýchkoliv zákonných sankcí je diskutabilní, protože chybí jejich vymahatelnost, jediná účinná, kterou byl zákaz pobytu, byla ze zákona před časem vyškrtnuta. Občas se strážníkům podaří docílit, že donutí tyto osoby nepořádek, který způsobily uklidit, ne vždy však v dostatečné kvalitě. Na svou práci samozřejmě nerezignujeme, byť jsou její výsledky v tomto případě značně frustrující.

Znovu se tedy vrátím na začátek. I kdyby WC byly otevřeny v režimu non-stop, jsem přesvědčen, že by to situaci nezlepšilo. Vzhledem k tomu, že jejich využití je zpoplatněno, zmíněná skupina osob by je stejně jako doposud ignorovala. Kořeny výše uvedeného problému jsou tak hlubší a bohužel vylučují snadná řešení.

Petr Baláž – zást. velitele MěP

Poznámka

Na nepořádek, který se během letošního léta stal až nesnesitelným,  opakovaně upozornil redaktora zpravodaje pracovník Eko Bi, který má za úkol  udržovat  nejen v podzemní prostory terminálu, ale i  jeho okolí v co nejlepším pořádku a opravdu se o to snaží. Jde o velmi spolehlivého pracovníka Eko Bi.  Vyzkoušel již podle jeho sdělení řadu dalších možností ke zlepšení, které však nenastává.  Bude to jistě v i v ceně za použití WC a jeho omezené provozní době. Chceme-li však udržet v tomto prestižním prostoru města, který je vstupním místem do České Třebové,  pořádek a hygienicky únosnou situaci, měli bychom s tím něco dělat, i když původcem nepořádku mohou být bezdomovci. Tady se ukazuje, že nestačí takové osoby vyhnat z nádražní haly, potom škodí ve městě a následkem jsou i nezvané návštěvy v soukromých domech a zahradách. Pokud nemůžeme ovlivnit provoz veřejného WC v nádražní hale, bude nutné zabezpečit pravidelný a včasný úklid následků, ke kterým bohužel dochází. Tak jako se musí (bohužel) uklízet po psech, bude třeba to stejné řešit i po lidech, tedy bezdomovcích, kteří k nám přijíždějí nebo je jen třeba vyhodí z vlaku.
A pokud podobná situace je pravidelně i jinde, je to jistě podnět k nějakému řešení.  Připomeňme si na fotografiích WC, které stávalo jako pilotní projekt tehdejší ŽOS od devadesátých let na Splavě a při rekonstrukci Splavu bylo demontováno.  Byly tenkrát návrhy na jeho přemístění právě do volného prostoru vedle objektu TEZY mezi parkoviště Billa a budovu VDA. Zařízení však bylo již údajně ve stavu, že se přemístění nedalo jednoduše řešit.  O nutnosti pořídit WC do Javorky se toho napsalo mnoho. Připomeňme si proto  starou fotografii javoreckého WC z padesátých let, které je již jen nostalgickou vzpomínkou ale také připomínkou, že zřízení WC v Javorce bylo považováno za významné, i když zde restaurace samozřejmě taky byla. Jako ukázku jednoduchého řešení  uvádím řešení  jednoduchého WC, které najdete v parku u zámku Častolovice.