Osobní pohled na realizaci nové tenisové haly v České Třebové                         


Moji drazí rodáci,
již 56 let nejsem občanem města, ale jsem zde stále doma. Při své poslední pravidelné návštěvě jsem po delší době zašel do míst svého aktivního sportovního mládí, na Parník – Za Vodou, kde se dostavuje nová tenisová hala. Při té příležitosti jsem si uvědomil, že jsem vlastně posledním žijícím spoluzakladatelem organizovaného tenisu v České Třebové.
Vzhledem k tomu, že Almanach k 50. výročí založení tenisového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová neobsahuje jednoznačný jmenný seznam jeho zakladatelů, dovoluji si jej dále uvést.
 
Tenisový oddíl Sokol Perla Česká Třebová byl založen počátkem tenisové sezóny roku 1951 na kurtu v parku parnické textilní továrny nehrajícím jednatelem panem Oldřichem Stránským společně s těmito hráči:
 
Muži:                                                                         Ženy:
            Ladislav Beran                                                           Lili Štarmanová-Pecháčková
            Adolf Broulík                                                             Zdeňka Řeháková-Skálová
            Oldřich Tomeš                                                           Věra Šášinková-Frančáková
            Bohuslav Víša                                                            Líba Šplíchalová-Pirklová
            Zdeněk Dospěl
            Zdeněk Řehák
            Radko Jasanský
            Ladislav Fryauf
            Radko Šimek
Dorostenci:
            František Slezák
            Miloslav Průžek
            Miroslav Černoch
            Jan Mikeš
            Jan Průžek
            Jiří Kapoun
 
Očitými svědky jeho založení byli, vedle jedenáctiletého Pepíka Pácla, který nám sbíral míčky, i tři nezapomenutelní třebovští sportovci – netenisté, a to bratři Bojda a Zdejda Langové, kteří pravidelně chodili do parku za svými spolužáky (Průžek, Černoch, Mikeš) a Slávek Vosyka (spolužák Jasanského a Šimka), který v prostředí nádherného parku nacházel inspiraci pro své představy o založení „Velkého swingového orchestru“ a dokázal nám mladším o nich hodiny nadšeně a přesvědčivě vyprávět.
Věřím, že všichni výše uvedení, bohužel již nežijící, by měli velkou radost z nové tenisové haly a upřímně by ji dnešní generaci přáli, a to přes jisté výhrady, které se podle mých celoživotních profesních zkušeností vyskytují u každé nové investiční stavby.
Nechť hala dobře slouží svému účelu!
 
Kdyby se vedení tenisového klubu někdy v budoucnu, například při příležitosti 70. výročí jeho založení, které bude v roce 2021, rozhodlo do haly umístit „Síň slávy“, měla by být na prvních třech místech podle mého názoru uvedena jména: Radko Jasanský, Zdeněk Dospěl a Josef Pácl.
 
Ing. Jiří Cinca Kapoun                                                                                    Chrudim srpen 2018