Českotřebovský deník 265/2018 (14/9)
Za jeden provaz na podzim
Léto skončilo a podzim pomalu začíná. Pro někoho to může znamenat chmurné dny a dlouhé večery. Pochmurné myšlenky zahalí mysl a nálada klesá. Proto si teď pečlivě zapište datum 6.10. 2018 do diářů. V tento den se Za jeden provaz rozhodl rozdávat samé úsměvy. Pro vás chystá 4. Benefiční notování v Národním domě. Avšak tato událost je od předešlých něčím výjimečná. Slavnostně totiž ukončíme sbírku Za jeden provaz pro Verunku, se kterou jsme měli celé léto plné ruce práce, ale o jejímž výsledku a šťastném konci jsme pevně přesvědčeni.
Na jevišti vystoupí Taneční orchestr ZUŠ a soubor Studánka z Domova u studánky v Anenské Studánce. Vy se tak můžete těšit na přátelskou atmosféru a příjemně strávené odpoledne. Začínáme v 17:00. 3.11. 2018. Tento den bude velice slavnostní a noblesní.
Připravujeme pro vás již 10. ročník Podzimního benefičního plesu, který bude speciální tím, že si společně zavzpomínáme na historii našeho spolku. Cílem letošního plesu je vybrat potřebný obnos peněz na zakoupení invalidního vozíku pro Romanu Fricovou. Čekat na vás bude bohatá tombola, půlnoční překvapení, kapela KOPLAHOBAND, plesové taxi, fotokoutek a mnohé další. A kdo by si chtěl večer ještě více zpříjemnit může využít možnosti večeří v Národním domě. Ples odstartujeme v 19:30. Rezervaci vstupenek na slavnostní večer zahajujeme 1. 10.
I když se to zdá nemožné, po všech těchto akcích uspořádáme ještě výstavu nasbíraných fotografií, za celou dobu činnosti spolku. Vernisáž proběhne 7. 12. od 18:00 v Městské knihovně v České Třebové a potrvá až do 31. 1. 2019. Na všechny akce je veřejnost srdečně zvána!
Pavlína Manová, Za jeden provaz.
23. října zasadíme STROM SVOBODY 2018

Kolem procházíme často bez povšimnutí.  Většina možná ani netuší, že existují. Nejsou ničím zvláštní, jen svojí historií. Řeč je o tzv. Stromech svobody, které u nás byly vysazovány převážně v přelomovém roce 1918. Sázely se však i v letech pozdějších (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. 100. výročí vzniku naší republiky v roce 2018 je takovou příležitostí.
Pojďte ji s námi využít a připojte se k nám v úterý 23. října 2018.  Slavnostní akt bude zahájen netradičně, a to vzpomínkovým setkáním u památné lípy vysazené 27. října 1968 na Novém náměstí. V 16 hodin  za přítomnosti pamětníků z řad českotřebovských skautů zavzpomínáme na atmosféru památného roku 1968 a poté se společným průvodem vydáme do Parku Československých Legií (u městské polikliniky). Zde bude za hudebního doprovodu pěveckého kroužku Gymnázia Česká Třebová slavnostně provedena výsadba Stromu svobody 2018. Plánovaný začátek výsadby v parku bude v 16:45 hodin. Na akci Vás srdečně zve Český svaz ochránců přírody ZO Podorlicko a Junák - český skaut, středisko Javor Česká Třebová.
 Nezapomínejte na Své kořeny. Více informací o celorepublikové akci Stromy svobody 1918 - 2018 získáte na internetových stránkách projektu www.stromysvobody.cz.
Ing. Alice Suchá, ZO ČSOP Podorlicko
Strážníci s hasiči táhnou za jeden provaz

Při výkonu služby je často nutná spolupráce vícero složek integrovaného záchranného systému. Jedny z těch, ke kterým mají strážníci nejblíže, jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů z různých částí města. Jenom od počátku roku, tedy za necelých devět měsíců, jsme společně zasahovali u více než šesti desítek oznámení, nejčastěji se jedná o otevření uzamčených nebo zabouchnutých dveří (30 případů), požárů bylo zatím 12, havárií (technických, ekologických, přírodních – mezi ně řadíme různé mastné skvrny na vozovce, popadané stromy nebo větve, odstranění rojů bodavého hmyzu atd.) bylo 17 případů. K tomu je třeba přičíst i spoluúčast hasičů při zajišťování veřejného pořádku na akcích celoměstského charakteru, jakou je např. Týden sportu nebo při regulaci dopravy při různých cyklistických nebo běžeckých závodech, které se konají za plného silničního provozu. Technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů se za poslední roky výrazně zlepšilo, nejen ve vozovém parku, ale i např. zakoupením nových přenosných motorových stříkaček nebo hydraulického vyprošťovacího zařízení, další materiální podporu mají přislíbenu jak od města, tak i od Pardubického kraje.  Na to, aby technika byla plně využita, je třeba také cvičit, i v tomto směru hasiči nezaostávají a postupně získávají potřebné dovednosti.
Dobrovolní hasiči v České Třebové jsou tak plnohodnotnou složkou záchranného systému, jejíž spolupráce si vážíme a pohlížíme na ni jako na svého partnera při řešení krizových situací na území města, ale i při pomoci poskytované občanům v každodenním životě. 
Petr Baláž - zást.velitele MěP
Výstavba pavilonu centrálního příjmu začala demolicemi dispečinku a garáží

Ústí nad Orlicí – Výstavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici patří mezi priority krajského zdravotnictví pro nejbližší roky. Prvním pro občana hmatatelným počinem je demolice staveb dispečinku a garáží v místech, kde bude do roku 2020 nový centrální příjem vybudován.
„Součástí první etapy výstavby pavilonu centrálního příjmu je demolice dvou staveb. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené budovy, které jsou v současné době vyklizené a připravené k demolici,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.
Projektová dokumentace výstavby pavilonu je rozdělena do dvou částí. První, která bude zahájena v letošním roce a dokončena bude v roce 2019. V něm bude zahájena druhá etapa, která zahrnuje výstavbu samotné hlavní budovy centrálního příjmu.
„Od samého počátku považuji dodržení všech stanovených termínů nejen v rámci této, ale i dalších investic za stěžejní. Tato stavba je také zařazena do takzvaného zvláštního režimu, a proto osobně od samotného začátku až po dokončení sleduji jednotlivé pokroky výstavby, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím,“ sdělil hejtman Martin Netolický. 
„Výstavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je dle mého názoru nejdůležitější stavbou, které náš kraj realizuje v tomto volebním období. Jsem rád, že vše začalo podle plánu, ta náročnější část cesty je však teprve před námi“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.
 

Nechte své dítě vyrůst ve SKAUTU!

STŘEDA
8. dívčí oddíl (Parník)
-          Schůzky každou středu 16.30 – 18.00
-          Schůzky se konají na zahradě za 1. stupněm ZŠ Ústecké ČT
-          Nabírá dívky 1. – 3. Třída
-          Vedoucí: Dagmar Štarmanová     Kontakt: 776 452 329, d.starmanova@gmail.com
ČTVRTEK
4. dívčí oddíl
-          Schůzky každý čtvrtek 15.45 – 17.15
-          Schůzky se konají na skautském středisko pod Horami (Farka 113, ČT)
-          Nabírá dívky 1. – 2. Třída
-          Vedoucí: Hana Opatřilová     Kontakt: 777 631 807, opatrilova.hana@gmail.com
 
33. oddíl
-          Schůzky každý čtvrtek 17.00 – 19.00
-          Schůzky se konají na skautském středisko pod Horami (Farka 113, ČT)
-          Nabírá chlapce 1. – 2. Třída
-          Vedoucí: Roman Doležal  Kontakt: 605 862 673, roman.dolezal@skaut.cz
PÁTEK
7. chlapecký oddíl
-          Schůzky každý pátek 16.30 – 18.00
-          Schůzky se konají na skautském středisko pod Horami (Farka 113, ČT)
-          Nabírá chlapce 6 – 15 let
-          Vedoucí: Daniel Tomáš   Kontakt: 735 093 931, danieltomas57@gmai.com
 
5. vodácký oddíl
-          Schůzky každý pátek od 15.30
-          Schůzky se konají na skautském středisko pod Horami (Farka 113, ČT)
-          Nabírá dívky i chlapce 6 – 15 let
-          Vedoucí: Oldřich Pešina   Kontakt: 721 585 793

Více o skautském středisku a jednotlivých oddílech naleznete na webových stránkách: www.javorct.cz