Českotřebovský deník 268/2018 (17/9)
Jiří Vencl nechyběl na žádném sletu od roku 1948

Cvičil na všech spartakiádách a všesokolských sletech od roku 1948. S tím se může pochlubit jen málo cvičenců v republice. Platí to o dvaaosmdesátiletém Ing. Jiřím Venclovi z České Třebové.
Říká: "V červnu 1948 jsem cvičil ještě jako žák na XI. všesokolském sletu v Praze na Strahově a velmi jsem si to považoval. Potom Sokol zakázali a slety vystřídaly spartakiády. Ae zdálo se mi, že zde sokolský duch společných cvičení žije dál. Bylo kolem toho jistě hodně ideologie, ale jako cvičenci jsme to nevnímali. V letech spartakiád bylo cvičenců  dostatek, protože se účastnit se nácviku a cvičit na spartakiádě bylo považováno za aktivní (a tedy žádaný) postoj k režimu. Vlastně se tím však stále podporovala sokolská myšlenka, to nějak těm papalášům nedocházelo".  
Po sametové revoluci se obnovil Sokol a s ním i sokolské slety. Vše už bylo ovšem na bázi dobrovolnosti a tak dřívější skutečně masové cvičení se stalo cvičením zájmovým. Nechyběl jsem samozřejmě na žádném z obnovených všesokolských sletů a to platilo samozřejmě i tom  XVI. sletu v letošním roce. Jenomže jsem jaksi neměl s kým cvičit, cvičení je kolektivní záležitost. Ještě na minulém XV. sletu před šesti lety jsme byli v České Třebové tři cvičenci, letos jsem zbyl už jen já jediný. Cvičil jsem proto společně se cvičenci v Sokolem Pražském. Každé úterý jsem jezdil na nácvik sletové skladby do Prahy do tělocvičny v Žitné ulici, společně s dalšími 15 muži z Prahy 2 a okolí. Jako vysloužilý železničář jsem si to mohl naštěstí dovolit. Na minulém sletu jsme cvičili skladbu "Chlapáci", letos to bylo další skladba s názvem "Borci", s tou jsem vystupoval letos v červenci na stadionu Slavie v Praze a mám na to příjemné vzpomínky. Na sletu jsem  musel ale odmítnout ubytování, bylo to moc daleko - za konečnou metra C ještě aspoň 25 minut pěšky. A tak jsem raději jezdil každý den domů do České Třebové", uzavírá vzpomínku na XVI. všesokolský slet Ing. Jiří Vencl.
V úterý 12. září pořádal českotřebovský Sokol  tradiční "Sokolení" a také "Noc sokoloven", kde byla v rámci večerního programu také předvedena skupinou cvičících žen sletová sklady "Cesta". Jako na každé sokolské akci nechyběl ani Jiří Vencl. Přispěl i do programu večera ukázkami prostných ze své nacvičené skladby "Borci". Za vystoupení i odvahu se aktivně věnovat ve svém věku nácviku skladby sklidil velké uznání .   (mm)  Fotografie z Noci sokoloven Mirka Červinková

CO SE CHYSTÁ
Už je to tady!  Tenisová hala dokončena
Slavnostní otevření tenisové haly, které se uskuteční dne 27.09.2018 od 15.00 hod. v Husově ulici.

Slavnostní předání nového automobilu PRO SeniordopravU
Bude se konat dne 01.10.2018 od 10:00 hodin v jídelně tzv. "Žluťáku" (domu s pečovatelskou službou Masarykova  2100).


Den orlickoústecké nemocnice 19. září 2018 od 9 do 15 hodin

Prohlídka babyboxu, porodních sálů, ARO nebo vyšetření cholesterolu a měření tlaku, to vše se dá nalézt v pestrém programu Dne nemocnice, který pro děti i dospělé připravuje na 19. září Orlickoústecká nemocnice. V čase od 9 do 15 hodin si mohou tamější návštěvníci nechat zjistit svůj aktuální zdravotní stav, podívat se do běžně nepřístupných míst a děti se mohou těšit na průvodce v podobě pohádkových postav. Návštěvníci nemocnice se budou moci v časech prohlídek podívat na rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické a interní oddělení. Prohlédnout si budou moci také porodní sály, babybox a pietní místnost. U příchodu do nemocnice bude pro návštěvníky připravený pořadatelský stan, u kterého jim zdravotnický personál poskytne všechny informace o programu a budou koordinovat prohlídky vybraných oddělení. Tento model se nám již v minulosti osvědčil. Děti se navíc mohou těšit na průvodce v podobě pohádkových postav.
Zábrany a podchody pro obojživelníky u Přívratu mají problémy

Na iČTZ 250/2018, 1.9.2018 bylo uvedeno, že Obec Řetová konstatovala na zasedání Zastupitelstva 22. srpna v bodu Kolaudace stavby zábran a podchodů pro žáby, že stavba je provedena podle schválené projektové dokumentace. To je sice pravda, ale na zasedání 12. září museli  zastupitelé obce vzít ještě navíc na vědomí, že nebyl dán souhlas pro bezpečné užívání, a proto sem byly k silnici vráceny cedule PROJÍŽDÍTE STAVBOU. Projektant musí navrhnout opatření na zvýšení bezpečnosti provozu - zakrytí „U“ profilů kotvících zábrany ze strany komunikace a investor (Pardubický kraj) najít finance na realizaci těchto dodatečných opatření.
Pěstounům i dalším rodinám se v Litomyšli líbilo

Krásné počasí přilákalo v neděli do Litomyšle na druhý ročník Dne pro pěstounství téměř šest stovek dětí a dospělých z celého Pardubického kraje. Bohatý program v zámecké zahradě a volný vstup do interaktivních stálých expozic na zámeckém návrší nabídl příjemně strávený společný čas všem generacím. 
„I když to máme do Litomyšle přes čtyřicet kilometrů, jezdíme sem rádi. Takže když přišlo od naší doprovázející organizace pozvání na tuto akci, bylo u nás doma jasno," směje se Marcela, která přijela s početnou rodinou z podhůří Orlických hor. Nechyběly různé soutěže, výtvarné workshopy, fotokoutek, moderovaná beseda se zástupci kraje, vystoupení parkour show nebo tzv. dogdancing. Akci určenou především jako poděkování pro pěstouny, jako je i paní Marcela, uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s litomyšlskou Farní charitou a dalšími neziskovými organizacemi. „Děkuji všem pěstounům za péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině a také neziskovým organizacím, které poskytují potřebné zázemí pěstounským rodinám a zároveň připravily program celého dne,“ zaznělo s úst krajského radního Pavla Šotoly při slavnostním ukončení letošního ročníku.
 
Kotlíkové dotace: Dnem D bude 9. října v 6:30 hodin

Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí bude zahájen 9. října 2018 v 6:30 hodin a bude probíhat už podruhé pouze elektronicky. Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, celkem je pro žadatele připraveno minimálně 74 milionů korun.
„S elektronickým podáváním žádostí máme už zkušenosti, v minulé výzvě se vše podařilo zvládnout jak žadatelům, tak našemu systému bez problémů. Odpadávají nedůstojné noční fronty před úřadem. Navíc už je nyní hodně žadatelů uspokojeno a neočekáváme tedy tak velký nápor. Věřím, že minulé výměny se promítnou v lepším ovzduší obcí už v nadcházející topné sezóně,“ říká radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.
Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému na webové adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Po registraci si žadatel vyplní žádost a do systému ji uloží. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad. Vyplňování žádostí, které bylo zahájeno 5. září 2018, nemá žádný vliv na pořadí žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující termín 9. 10. 2018 v 6:30 h.
Výše poskytnuté dotace se liší podle typu nového zdroje. V případě, kdy se nemovitost dotčená výměnou zdroje tepla nachází v prioritní obci, obdrží příjemce navíc fixní bonus 7.500,- Kč.
Výše poskytnuté dotace podle typu nového zdroje:
75 % z předložených účetních dokladů, maximálně 75.000,- Kč v případě kombinovaného kotle uhlí/biomasa se samočinným způsobem přikládání
80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 100.000,- Kč v případě kotle na biomasu s ručním způsobem přikládání
80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 120.000,- Kč v případě kotle na biomasu se samočinným přikládáním
80 % z předložených účetních dokladů, maximálně 120.000,- Kč v případě tepelného čerpadla
75 % z předložených účetních dokladů, maximálně 95.000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle

Senioři Domova u fontány zažili indiánské léto 

Kdo do Domova u fontány v Přelouči 14. září zavítal, ten nelitoval. Konala se zde oblíbená zahradní slavnost, při které se senioři, jejich blízcí a všichni přítomní loučili s létem, a to opět originálně. Letošní ročník Loučení s létem, který byl pojat v indiánském duchu, sliboval nejen skvělou hudbu, ale i milé překvapení pro hosty i klienty Domova.
„Domov u fontány pořádá pro své obyvatele mnoho krásných akcí a tahle určitě patří mezi ně. Mohu říci, že je tu vždy velmi příjemná a přátelská atmosféra a řada milých setkání s obyvateli Domova. Navíc si letos kromě hezky prožitého odpoledne odvážím i ručně vytvořený náramek, který pro nás vyráběli obyvatelé přeloučského Domova,“ sdělil Pavel Šotola, člen rady Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Akce začala krátce po poledni a již samotná výzdoba zahrady nenechala nikoho na pochybách, že se návštěvník ocitl na oslavě závěru léta v indiánském duchu. Všichni přítomní si užívali příjemnou hudbu, kdy se zahradou linuly tóny indiánské flétny a později oblíbené country písně. Kdo chtěl, mohl se navíc v teepee podívat, jak křesali oheň dávní indiáni. Tuto podívanou si pro ně připravili vedoucí choltického kmene Trilobit, jejichž členové z řad dětí připravili pro všech 155 klientů Domova překvapení a vyrobili pro ně na letním táboře pírkové amulety.
„Bylo to pro nás všechny nečekané a dojemné překvapení. Děti mezi námi chodily a každému z nás daly krásný amulet pro štěstí, na kterém se třepotala pírka. Určitě si ho uschovám pro radost, bude to krásná vzpomínka na dnešní den,“ dodala klientka Domova, paní Drahomíra Kysilková.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje věnující se seniorům, a to již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním různých forem demence nové trendy a koncepční přístupy. Za kvalitní péči získal Domov u fontány již několik významných ocenění – patří mezi držitele certifikátu Garance péče o ránu, dále certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí a v roce 2018 nejen obhájil certifikát Značka kvality, ale navýšil počet udělených hvězd ze 4 na 5, což je maximální možný počet. Domov u fontány nabízí také odlehčovací službu, která může dočasně zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.