Českotřebovský deník 274/2018 (24/9)
Poslední jednání zastupitelstva města nebylo poslední

Po velkém loučení zastupitelů dne 10. září nastane pro zastupitele města poslední příležitost  pracovat v tomto období  dokonce dva dny před volbami nového zastupitelstva města, ve středu 3. října od 15 hodin v přednáškovém sále Městského muzea. Nedá se nic dělat, je to  zapotřebí, jde o peníze a dotaci na dětské hřiště a park na Trávníku, kterou město potřebuje. V tomto smyslu je třeba k problému přistupovat.
 
Den otevřených dveří v Sociálních službách
Česká Třebová

Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Týdenní stacionář dne 10.10.2018 od 9:00 do 16:00 hod.
V termínu od 8. do 14. 10. 2018 bude probíhat Týden sociálních služeb České republiky. V rámci tohoto týdne bude ve všech zařízeních Sociálních služeb České Třebové (Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Týdenní stacionář) probíhat dne 10. 10. 2018 od 9:00 do 16:00 hod. Den otevřených dveří.  Všichni jste srdečně zváni.
 
PODZIMNÍ PIKNIK NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY U KOUPALIŠTĚ

Třetí zářijovou středu, jsme pro všechny děti a jejich rodiče připravili seznamovací piknik na naší školní zahradě. Paní kuchařky vytvořily spoustu výborných pomazánek, ke kterým přidaly i recept a rodiče mohli ochutnat i několik druhů  pečiva a mléčných i nemléčných nápojů.
Děkujeme Policii České republiky, kpt.Tomáši Halamovi za zprostředkování a por. Lence Vilímkové a prap. Tomáši Rábovi, kteří přijeli na zahradu školy s poutavým a výstižným vyprávěním o práci České policie. Děti se dozvěděly, jak se bezpečně chovat na ulici a silnici. Nebylo opomenuto ani varování před úrazy spojenými s jízdou na kole, nebo ve vozidle .Je vidět, že všechny děti znají důležitost cyklistické helmy i autosedačky. Dozvěděly se, jak se zachovat, když se ztratí rodičům ve městě , nebo v obchodě a byly poučeny o nebezpečí spojeném s komunikací s cizími lidmi. Nejvíce však děti upoutalo vybavení policejního auta, výstroj a výzbroj policisty. Velkým zážitkem byla opakovaná zkouška výstražného zvukového a světelného zařízení, které si mohly všechny děti vyzkoušet. Zkrátka, bylo to slunečné, příjemné odpoledne, plné nových zážitků.                      Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Další krajské školy dostanou nový kabát 

Pardubický kraj postupně pokračuje v zateplování a úsporách energií svých středních škol. Na pondělním jednání rozhodli krajští radní o zahájení zadávacího řízení v případě gymnázií ve Vysokém Mýtě a České Třebové. Zároveň radní rozhodli o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky v případě zateplení dílen SOŠ a SOU technického v Třemošnici. Všechny tři projekty jsou spolufinancované v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Gymnázium Vysoké Mýto
„Jelikož se jedná o památkový objekt, nedochází k zateplení fasády, ale pouze k repasi všech stávajících dveřní v obvodovém plášti budovy, repasi části stávajících okenních otvorů a kompletní výměně všech zbývajících okenních otvorových prvků, zateplení části podlahy a stěn v půdním prostoru, zateplení vodorovné části stropu nad posledním vytápěným podlažím a řešení oprav vlhkostí napadených omítek v suterénu. Součástí jsou také drobné opravy střechy. Bude provedena oprava fasády celého objektu včetně nového nátěru,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Součástí zakázky je také rekonstrukce zdroje tepla v podkroví a úpravy rozvodů ústředního topení. „Řešíme tím rekonstrukci zdroje tepla pro vestavby podkroví zprovozněné v roce 1995. Podle požadavku školy bude také odděleno vytápění dvou školních tělocvičen. Předpokládané náklady na realizaci celé stavby podle zadávací dokumentace činí necelých 27 milionů korun včetně daně. Termín pro podání nabídek je stanoven na 11. 10. 2018,“ sdělil krajský radní Bohumil Bernášek.
 
Gymnázium Česká Třebová
„Hlavní budova školy je stejně jako v případě Vysokého Mýta památkovým objektem, nebudeme zateplovat fasádu tak, jak to bývá obvyklé, ale úspory energií dosáhneme stavebními úpravami, které zahrnují zateplení podlahy půdy, výměnu a repasi oken a vnějších dveří,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že předpokládané náklady na realizaci stavby činí dle zadávací dokumentace 9,5 milionu korun včetně daně. Termín pro podání nabídek je stanoven na 11. 10. 2018.
 
Dílny SOŠ a SOU technického v Třemošnici
Kromě zahájení výběrového řízení na dvě stavby rozhodli krajští radní také o výběru dodavatele na úsporná opatření v rámci dílen učiliště v Třemošnici. „Součástí investice je zateplení obvodového pláště dílen a jejich přístavby, zateplení části podlahy v půdním prostoru a renovace a zateplení střechy. Samozřejmě dojde k výměně stávajících oken za okna s izolačními dvojskly nebo trojskly. V rámci investice necháme zdemolovat konstrukce přilehlých skladů a následná vybudovat nové konstrukce ve stejných rozměrech,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. Předpokládané náklady této veřejné zakázky činily dle zadávací projektové dokumentace 29,2 milionu korun včetně daně. V rámci zadávacího řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka v hodnotě 27,8 milionu s daní.
 
Kraj převezme odpovědnost za stavbu psychiatrického pavilonu Pardubické nemocnice

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání rozhodla o tom, že na sebe kraj převezme celé zadávací řízení včetně výběru dodavatele stavby psychiatrického pavilonu Pardubické nemocnice. Pardubický kraj tímto postupem získá plnou kontrolu nad celým procesem a zároveň odpovědnost za něj. Původní výběrové řízení bylo zrušeno mimo jiné z důvodu podezření na existenci zakázané dohody účastníků soutěže.
„Od samého počátku, kdy jsem upozornil policii a vedení nemocnice, že existuje podezření týkající se možné dohody dodavatelů v rámci soutěže, jsme viděli při znovuobnovení celého výběrového řízení jedinou možnost, a tou je kompletní převzetí procesu pod Pardubický kraj jako zakladatele a jediného akcionáře Nemocnice Pardubického kraje a.s. Získáme tak jednoznačnou kontrolu nad celým postupem výběru zhotovitele celé stavby, ale zároveň plnou odpovědnost za tento proces,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vše řešíme co nejrychleji, protože je pro nás nesmírně důležité, abychom obnovili proces co nejdříve a nedošlo k ohrožení čerpání evropských prostředků. Po řadě jednání víme, že stanovené termíny v této chvíli plníme bez problémů,“ doplnil hejtman Netolický.
Další postup přiblížil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „V rámci nového smluvního ujednání kraje s nemocnicí budeme jako Pardubický kraj vystupovat v pozici centrálního zadavatele, což znamená, že provedeme celé zadávací řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele stavby. S takto vybraným dodavatelem pak uzavře smlouvu na plnění zakázky Nemocnice Pardubického kraje, a.s. jako pověřující zadavatel,“ sdělil radní Ladislav Valtr.
„Nemocnice Pardubického kraje tento krok svého zřizovatele vítá. S Pardubickým krajem od začátku spolupracujeme a ve věci nového výběrového řízení samozřejmě nabízíme maximální součinnost,“ dodal generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
 
Provozní doba krytého bazénu pro veřejnost v měsíci říjnu 2018

Pravidelná provozní doba 
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od 5.30 do 8.00 hod      
     Po  10.00– 17.30 hod
     Út  5.30– 8.00 a 12.00– 17.30 hod
      St  12.00– 21.00 hod
      Čt  5.30– 8.00 , 12.00– 16.00 a 18.00- 2100 hod
      Pá  12.00– 19.30 hod
      So  8.00– 21.00 hod
      Ne  8.00– 21.00 hod
Provozní doba solária  úterý  12.00 – 20.00 hod   pátek  12.00 – 20.00 hod v ostatní dny na telefonické objednání
Telefon  solárium 734 351 310  kosmetika 606447497   modeláž nehtů 731518817  masáže 737306148
kadeřnictví 736541357  www.ekobi.cz  e-mail: bazen@ekobi.cz Provozovatel :  Eko Bi., s.r.o.  

Aktuálně - výsledky Fotbalového klubu Česká Třebová z víkendu


"A" mužstvo porazilo Žamberk 4:0.

"B" mužstvo pouze remizovalo v Helvíkovicích 3:3 a padlo na penalty 10:9..

Starší dorost podlehl Trutnovu 2:4.

Mladší dorost prohrál s Trutnovem 0:8.

Starší žáci prohráli doma s Hlinskem 0:1..

Mladší žáci zvítězili nad Hlinskem 10:0.

Evropská Zlatá medaile za péči o veřejné prostranství do Poříčí u "Litomyšle


Prestižní evropská soutěž Entente Florale zná pro letošní rok svého vítěze. V irském městě Tullamore si zlatou medaili za péči o veřejné prostranství a zeleň odneslo Poříčí u Litomyšle. Ve finálovém klání zápolilo celkem 12 obcí z celé Evropy. Společně s obcí reprezentovali Českou republiku v Irsku také zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým, členové Senátu Parlamentu ČR a velvyslanec ČR v Irsku Petr Kynštetr.
„Už jen samotný postup do finále a zisk Zelené stuhy ČR je pro Poříčí a celý náš kraj velkým úspěchem. Zisk zlaté medaile je však naprosto výjimečnou událostí pro celou Českou republiku. Věřím, že i to bude motivací pro další obce z našeho kraje, aby v příštím roce podaly přihlášku do krajské vesnice roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Samotná obec je velmi zelená a mám velkou radost, že o ni pečuje velmi svědomitě. Vzhledem k tomu, že po našem kraji a celé zemi jezdím poměrně hodně, tak vidím, že ne každý dokáže o zeleň pečovat,“ řekl hejtman Netolický
Ten také ještě před samotným finálovým večerem vyznamenal celou obec Medailí hejtmana Pardubického kraje. Poříčí se tak stalo první obcí, která je držitelem tohoto vysokého krajského vyznamenání. Pardubický kraj zároveň účast a prezentaci Poříčí v Irsku podpořil i finančně. „Jedná se skutečně o prestižní celoevropskou akci, která je zaměřena na úpravu veřejného prostranství a zeleně. Vzhledem k prestiži jsme podpořili Poříčí částkou 200 tisíc korun, která je vynaložena nejen na samotnou účast v Irsku, ale také náklady spojené s prezentací a organizací příprav. Kromě finanční podpory jsme se za reprezentaci nejen našeho kraje, ale i celé České republiky rozhodl obci udělit medaili hejtman kraje. Jedná se o ocenění práce celého kolektivu, a to nejen vedení obce, ale skutečně všech, kteří měli tu odvahu přihlásit se do krajské Vesnice roku a upravit obec pro své občany,“ doplnil hejtman Netolický.
Krajská delegace se v rámci slavnostního dne, jehož součástí byla kromě slavnostního vyhlášení výsledků soutěže také prezentace jednotlivých finálových obcí, setkala s představiteli samosprávy města Tullamore a okresu Offaly. Jednání byli přítomni také zástupci Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Hamousová a Jan Horník společně s velvyslancem České republiky v Irsku Petrem Kynštetrem.
 
Pardubický kraj vystavoval na turistickém veletrhu v Užhorodě

V ukrajinském Užhorodě se minulý týden konal již sedmnáctý ročník mezinárodního turistického veletrhu „TurEurocenter-Zakarpatia 2018“. Prezentaci Pardubického kraje již potřetí na této akci zajistila Destinační společnost Východní Čechy. Po loňském velkém zájmu o atraktivity našeho kraje představila turistické cíle formou osobní prezentace na stánku, zároveň také tištěným propagačním materiálem v ukrajinštině a ochutnávkou regionálních potravin, např. Pardubického perníku. Návštěvníci zde získali tipy na trávení dovolené u nás, ale i na významné akce východních Čech.
Užhorod je správním střediskem Zakarpatské oblasti, s kterou má Pardubický kraj mnohaleté aktivní partnerské vztahy. Toto město na západní Ukrajině se nachází přímo u hranice se Slovenskem a v letech 1919 1938 bylo hlavním městem Podkarpatské Rusi a součástí Československa. V těchto letech probíhal ve městě velký kulturní a stavební rozvoj, najdete tu nesmazatelnou stopu našeho rodáka, významného architekta Josefa Gočára. Spolupodílel se na projektu obytné čtvrti Nové Galago, připomínající pražské Dejvice, navrhl budovu hlavní pošty a obchodní dům Baťa.
„Díky vstřícnosti ukrajinských kolegů nám bylo umožněno zúčastnit se zcela bezplatně tohoto turistického veletrhu a zvýšit informovanost a povědomí o Pardubickém kraji v Zakarpatí. Mnoho místních obyvatel dojíždí do Čech za prací nebo studiem a ve svém volném čase chtějí představit naši zemi i svým rodinným příslušníkům. Byla to výborná příležitost, jak jim osobně doporučit místa k návštěvě nebo konkrétní itinerář,“ řekl radní pro cestovní ruch René Živný, který byl osobně na místě s Eduardem Krausem, členem výboru zastupitelstva pro cestovní ruch.