Českotřebovský deník 277/2018 (27/9)
Tenisová hala Za Vodou v provozu 

Ve čtvrtek 27. září odpoledne po 15. hodině byla za účasti mnoha hostů, m.j. hejtmana Martina Netolického slavnostně otevřena českotřebovská tenisová hala Za Vodou, obsahující tři tenisové kurty a další variabilní úpravy, zahrnující např. hru na badminton apod. Je to v širokém regionu východních Čech největší hala pro tenis, která bude  dobrým zázemím pro českotřebovské tenisty. Význam otevřené haly pro český tenis ocenil i Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu,  který přijel novou halu pokřtít. Slavnostní pásku přestřihl starosta města Jaroslav Zedník, hejtman Martin Netolický a prezident tenisového klubu J. Rybka za pomoci mladých tenistů. Právě pro ně bude mít nová hala největší význam. Dojem z prostoru haly he impozantní. Hala má také  svoje zázemí pro diváky, tedy zvýšenou tribuni a sociální zařízení, s budovou tenisového klubu je spojena pevně vybudovaným krčkem.  Stavba je velkým dárkem města pro tenisty, byla vybudována bez dotací stoprocentně z městského rozpočtu. Více ve zvláštním článku zítra


Práce v sociálních službách si zaslouží obdiv a úctu

V kulturním centru Fabrika ve Svitavách byly včera vyhlášeny krajské ceny Duhové křídlo. Ty jsou určeny jednotlivcům i zařízením v sociálních službách, dobrovolníkům a filantropům a také těm, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.
Do letošního ročníku přišlo celkem 57 nominací. Odborná porota z toho vybrala deset oceněných finalistů a čtyři nové nositele Duhového křídla. Těmi se stali Miroslava Pražáková, která už 26 let pracuje v sociálních službách v Domově pod hradem Žampach, František Habětínek, zakladatel Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, Domov pro seniory Dubina Pardubice, který se zaměřuje na hledání smyslu i ve třetí etapě života. Cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením obdržela Alena Klapalová, která pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. „Slavnostní předávání Duhového křídla je poděkováním všem finalistům, ale i všem, kteří působí v sociální oblasti. Vždyť práce v sociálních službách je velmi náročná a právem si zaslouží úctu a obdiv.  V rámci slavnostního programu vystoupily také tradičně soubory ze zařízení sociálních služeb, které organizátoři vybírají při každoročním festivalu Pod duhovým křídlem a je to vždy velmi emotivní,“ uvedl patron Duhového křídla, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola
 
Ocenění finalisté:

Kategorie Profesionál

 
Miroslava Pražáková
Paní Miroslava Pražáková pracuje již od roku 1992 v  Domově pod hradem Žampach. Od samého počátku pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách, tedy po celou dobu je v úzkém kontaktu s klienty v přímé péči. A ani tak dlouhý čas jí neubral z pracovního elánu a empatie. Všem klientům bez rozdílu věnuje laskavou péči i ve chvílích, kdy ostatním dochází trpělivost. Její vlídnost je lékem na špatnou náladu a její pozitivní přístup k pracovním povinnostem a vůbec k životu je inspirací všem kolegům.
 
Lidmila Pekařová
Jak žít a nezbláznit se? Na to už více než 33 let odpovídá v rámci své praxe v klinické psychologii, v knihách a na hojně navštěvovaných přednáškách doktorka Lidmila Pekařová, která sedmnáct let působila jako primářka na oddělení rehabilitace v Hamzově dětské léčebně v Luži – Košumberku. V současné době pracuje také jako psycholožka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ. Je autorkou odborně a čtenářsky příznivě hodnocených publikací, jako je například titul Jak žít a nezbláznit. V letošním roce oslaví 75. narozeniny.
 
Radka Chudomská
Paní Radka Chudomská pracuje ve Středisku rané péče v Pardubicích jako poradkyně rané péče. Své povinnosti plní vždy s mimořádným nasazením a vcítěním do situace rodin dětí s postižením. Již pět let realizuje projekty na lyžování pro děti se zdravotním handicapem a za tu dobu přivedla k lyžování přes šedesát dětí. Se stejným zapálením realizuje i další sportovní a volnočasové aktivity pro rodiny dětí s handicapem. Její entuziasmus a nasazení nad rámec pracovních povinností jsou obdivuhodné.
 
 
Kategorie Dobrovolník/Filantrop

František Habětínek
Pan František Habětínek již 16 let pomáhá při rozvoji sportovních aktivit lidí s handicapem a jejich integraci do společnosti. Je zakládajícím členem Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI. Každoročně pořádá osm mezinárodních soustředění vozíčkářů. Podílí se také na pořádání dětských dnů pro děti s postižením, vánočních turnajů ve stolním tenise, spolupořádá také turnaj ve stolním tenise v rámci Českého poháru. Pan Habětínek zajišťuje doprovody vozíčkářů na turnaje v České republice i v zahraničí. Je zakladatelem a členem Sportovně technické komise Asociace stolního tenisu vozíčkářů.
 
Stanislav a Blanka Světlíkovi
Manželé Blanka a Stanislav Světlíkovi vedou již dvacet let Místní organizaci Svazu tělesně postižených v Lanškrouně. Přes své nemalé zdravotní problémy pořádají spoustu sportovních a kulturních akcí, rekondiční pobyty a pravidelná setkávání. Všechny akce jsou vždy perfektně připravené. Členové místní organizace se těší na každé setkání a oceňují množství času a úsilí, které manželé Světlíkovi svým dobrovolnickým aktivitám věnují. Oba dva si vyznamenání za svou dlouholetou práci maximálně zaslouží.
 
Jan Štorek
Pan Jan Štorek působí jako dlouholetý dobrovolník v Domově seniorů Drachtinka, v Centru Motýl v Hlinsku a v azylovém domě v Hamrech. Přestože je sám v seniorském věku, pravidelně navštěvuje obyvatele těchto zařízení, předčítá jim a pomáhá při transportu nechodících klientů na procházky. 
 
Kategorie Poskytovatel sociálních služeb

Domov pro seniory Dubina Pardubice
V Domově pro seniory Dubina Pardubice se co nejvíce snaží klientům dopřát domácí prostředí a zajistit svým uživatelům smysluplné aktivity, jako je vyrábění dárečků pro děti z novorozenecké jednotky intenzívní péče a předčítání dětem z mateřských školek. Právě snaha o mezigenerační propojování, o spolupráci a kontakt s rodinami uživatelů a o hledání smyslu i ve třetí etapě života, je to, čím je tento domov jiný a co jej odlišuje od ostatních zařízení tohoto typu.
 
Domov na zámku Bystré
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem služeb pro osoby s mentálním postižením. Díky těmto službám mohou klienti žít víceméně běžným způsobem života. Pracovníci přistupují ke klientům partnersky, podporují klienty v jejich pracovním uplatnění a mimořádně zvládají péči o náročné klienty. Domov rozvíjí také službu chráněného bydlení, které je poskytováno i klientům s vysokou mírou podpory. Pracovníci domova jsou profesionální kvalitně fungující tým, jehož cílem je spokojenost klientů.
 
Rodinné integrační centrum Pardubice
Rodinné integrační centrum pečuje o rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Výjimečnost pardubického centra tkví zejména v široké škále poskytovaných služeb a ve vysoké profesionalitě personálu. Centrum aktivně seznamuje veřejnost s problematikou poruch autistického spektra, přispívá k její informovanosti a přímo tak ovlivňuje přístup organizací k osobám s poruchou autistického spektra. Centrum bezesporu patří mezi špičková pracoviště v oblasti sociálních služeb.
 
Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Alena Klapalová
Alena Klapalová pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. Ve svém profesním vývoji dospěla od dětské lékařky až ke špičkovému odborníkovi v oblasti rehabilitace. V minulosti se aktivně podílela na organizaci dětských táborů pro děti s hendikepem, pracovala v Červeném Kříži, ve Svazu diabetiků ve Vysokém Mýtě a spolupracovala s fotbalovým klubem Transporty Chrudim. V pozici náměstka zdravotní péče se podílí na tvorbě koncepce lékařské a rehabilitační péče pro tisíce pacientů, kteří se ročně léčí v Hamzově léčebně.
Jde o nezvykle aktivní a obětavou lékařku, která svým přístupem strhává i ostatní. Dokázala změnit svou lékařskou praxí život mnoha rodinám k lepšímu a doufáme, že ve své práci bude ještě dlouho pokračovat. K jejímu letošnímu významnému životnímu jubileu ji přejeme mnoho sil a životního elánu.