Jde o Bezděkov, území (bývalého provozu Böhmplastu)
Mohly by zde být byty pro lidi, pro průmysl máme průmyslovou zónu
Obrázky zaslala Vojtěška Vohralíková, dokumentují situaci našeho Domova pro seniory z vnějších pohledů.  Společně se zaslaným leteckým pohledem je zřejmé, že jde o snahu prosadit možnost rozšířit  klidovou zónu o prostor nyní nevyužívaného průmyslového areálu firmy Böhmplast-technik, která jej nabízí k prodeji (za 23 milionů Kč). Firma se přestěhovala se do Borku, ačkoliv svůj areál v Bezděkově nedávno rekonstruovala s využitím evropské dotace. Svědčí o tom i informační tabule u vrátnice. Firma má také stále v Bezděkově fakturační adresu. Změna využití je samozřejmě k úvaze, celý okolní prostor by tím jen získal, ale nemusela by to přece dělat městská samospráva. Není to tak jednoduché a je hlavně otázkou, zda  by se na tomto záměru zastupitelé města shodli. Každý má jiné priority. Je třeba mít na mysli také finanční náročnost  - zakoupení a rekonstrukce na bydlení bude stát určitě více než 100 milionů korun, i když něco by šlo i z dotace. A kdyby to pak mělo sloužit pro seniory tak  třeba vědět, že už teď na provoz sociálních služeb město každoročně doplácí nemalé částky. Po zdvojnásobení kapacity by byla "díra v rozpočtu" ještě větší.  Konkrétně letos třeba město dostává pro Sociální služby celkem transfer 14,3 milionu Kč, ke kterému musí ještě přidat dalších 9 milionů ze svých zdrojů. Velikánský domov pro seniory "U fontány" v Přelouči provozuje Pardubický kraj, u nás to je zařízení města, i když také závislé z velké části na krajem poskytované dotaci.
Dále uvedené fotografie ukazují, že současné podmínky pro obyvatele Domova pro seniory nejsou  špatné, není je třeba kritizovat, již vybrané místo pro stavbu (v roce 2001) mělo svá omezení, ale také své výhody, spočívající v množnosti spojení "starého" a nového " domova důchodců. Směrem k průmyslovým provozům byly již v projektu situovány provozní místnosti, nikoliv pokoje. Podobně ve žluťáku  nejsou okna pokojů směrována k železnici.
Možná je v České Třebové více lokalit, na které je třeba zaměřit pozornost.  Uvedu třeba zbytkový areál Primony s plochou cca 2 hektary, který je jediným dobře přístupným rozvojovým místem města, lze jej zakoupit cca 8 milionů Kč. Je to místo pro bytovou výstavbu pro mladé a také třeba i pro seniory, dopravně přístupné, blízko obchodní zóny, při návrhu oblasti je možné dobře pamatovat na zeleň.. Stavebních parcel pro svůj rozvoj má město Česká Třebová snad nejméně ze všech měst v okolí. Kdybych si tedy měl osobně vybrat kterou lokalitu rozvíjet, tak rozhodně oblast Primony. Už by zde neměla být další obchodní centra ani průmysl, ale místo pro lidi. Neměli bychom zapomínat na přípravu zainvestovaných pozemků  pro rodinné domky, aby nemuseli Třebováci stavět v okolních obcích a městech, tak jako nyní.  Je třeba znovu živit  záměr zóny za ulicí Polní, kde se údajně už deset let nepokračuje díky spekulacím s pozemky. Podívejme se na to znovu z pohledu současných cen a dostupnosti pozemků. Nově zainvestované pozemky prostě město potřebuje! Rodinné domy by mohly stát v dalších lokalitách, územní plán se právě dokončuje, i když nějak potichu....
Tím se mohu vrátit zpátky k lokalitě v Bezděkově v sousedství Domova pro seniory. Město má velkou zbraň v podobě územního plánu pro tuto lokalitu (nový územní plán města se právě tvoří) a pro prázdný nevyužívaný areál je možné udělat to stejné, co se udělalo s územím Primony, tedy nedovolit tam další průmyslovou výrobu a tím otevřít  lokalitu pro developery. Černé na bílém je i ve plánu stávajícím průmyslovou výrobu vymístit z obytných zón do zóny pro průmysl. Bytové objekty v sousedství s nějakým zázemím by přece byly pro obyvatele Domova pro seniory daleko přijatelnější než tovární dvůr,  po kterém se od rána manipuluje s materiálem a jezdí tu i velká vozidla. Je to jeden z mála volných rovných pozemků ve městě, také  dobře dostupný, pro developery tedy jistě zajímavý....
MILAN MIKOLECKÝ