Debata kandidátů na nového starostu  
Pod názvem "Hledá se starosta" zorganizovala satirická skupina "Třebovská skládka" v České Třebové vůbec poprvé setkání zástupců všech volebních seskupení kandidujících do komunálních voleb 2018 v České Třebové. Pořadatelé si vzali na sebe těžký úkol a nutno říci, že se jej zhostili skutečně se ctí.  Dalo to zabrat po stránce organizační, museli přesvědčit  lídry všech kandidátek o důležitosti a potřebnosti takového setkání, zajistit vhodný sál i propagaci, nastudovat volební programy, připravit tematické okruhy pro diskuzi. Termín debaty 29. září byl logický, do termínu voleb zbýval právě týden. Byl bohužel zvolený uprostřed prodlouženého víkendu a možná právě to neumožnilo osobní účast všech lídrů, tedy kandidátů na příštího starostu našeho města.
V sále Restaurace Pod Skalkou rozhodně nebylo prázdno, účast odhaduji 80 - 100  návštěvníků,  v publiku bychom našli příznivce nebo přímo i kandidáty všech volebních stran. Velmi potěšující bylo, že převažoval zájem  mladší generace a to je pro budoucnost České Třebové určitě  velká deviza. Je to možná také dáno i tím, že propagace byla z velké části vedena na internetu a starší ročníky tento způsob komunikace ještě zatím zcela nepoužívají a termín besedy v závěru září byl také bohužel určen až po uzávěrkách zářijového vydání místních tištěných médií.
Důležitou úlohou samotného moderátora akce Jiřího Holého bylo pak samotné vedení debaty, při které si vedl velmi dobře jako skutečný profesionál.  Obdivuhodná byla jeho znalost prostředí, tedy předcházejícího působení  jednotlivých volebních stran a jejich zastupitelů při dosavadním působení v zastupitelstvu města.
V úvodu besedy po pořízení skupinové fotografie účastníků debaty s moderátorem jednotliví lídři a další zástupci kandidátek  představili sebe a svoji kandidátku, kterou zastupují a odpověděli na úvodní otázku Jiřího Holého, myslím, že velmi dobře přesně "na míru" vedenou na každého účastníka debaty, Byla zaměřena zpravidla retrospektivně na dosavadní práci zastupitelstva. Jiří Holý zde ukázal obdivuhodně velký přehled  je třeba mu za to složit poklonu. Nutno ovšem hodnotit i odpovědi účastníků debaty které byly vesměs rozumné. Posluchač musel nabýt dojmu, že jednání příštího zastupitelstva města bude vlastně selanka, neboť se hodně velká část programů překrývá a některé volební strany se netají tím, že budou podporovat všechny rozumné návrhy  předložené k jednání zastupitelstva. Jde jen o to, aby tento demokratický princip spolupráce skutečně vydržel.
První tematický okruh debaty se týkal problematiky dopravy a parkování.  Jednotlivé strany vysvětlili svůj přístup této skutečně ožehavé otázce. Je těžké přesně zachytit jednotlivé postoje a najít rozdíly. Diskutovala se otázka zda zavést městskou dopravu nebo zda postačí lépe využívat stávající linky příměstské dopravy, otázka parkování a cyklodopravy. V diskuzi  pak z publika byla nastolena ještě otázka přístupu města k modernizaci železničního koridoru a hrozbě postavení vysokých protihlukových stěn po celé délce města.
Další okruh problémů se týkal sociální oblasti, transparentnosti radnice a oblasti bezpečnosti ve městě. Zde se diskuze stočila mimo jiné také na problematiku regulace hazardu ve městě, kterou prosazuje jmenovitě ve volebním programu Koalice pro Českou Třebovou. Po přímých otázkách moderátora a se kupodivu ukázalo, že tento problém aktivně podporují také zástupci všech volebních stran budoucího zastupitelstva a lze tedy očekávat, že tento problém bude ještě znovu posouzen a nyní již Koalice pro Českou Třebovou nebude při prosazování rozumně formulovaného omezení hazardu sama.
Nemohl jsem být na debatě přítomen až dokonce, ve stejnou dobu se konal zahajovací koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Odcházel jsem ovšem z debaty s přesvědčením, že splnila svůj účel, že to byla užitečná věc. Věřím, že se nyní podobná debata stane pravidelnou součástí  předvolebních kampaní před komunálními volbami  v našem městě a že vůbec komunikace s občany bude častější, že nebude jen součástí období před volbami. Dosud to bylo tak, že představitelé města  se během let pravidelné přímé komunikaci s veřejností vyhýbali. Dovedu si nyní představit, že by se takové jednání představitelů města (ale i opozice) s veřejností konalo třeba pravidelně jednou ročně. A dokonce si myslím, že po zkušenostech z předvolební debaty by mohla být i zde hybnou silou  nyní již osvědčená "Třebovská skládka". Rozhodně by to zvýšilo zájem veřejnosti na dění ve městě, vznikla by další možnost, jak vysvětlovat možnosti a problémy, které město právě řeší, a také jak předkládat návrhy a náměty ze strany veřejnosti.
MILAN MIKOLECKÝ